Så lyckas du med innovation på golvet

Trond Bugge, co-creation ledare på Ikea, vet att det är personalen på golvet som känner kundernas behov och vardagens utmaningar bäst. Här delar han med sig av sina bästa råd för att skapa innovation bland medarbetare.

– Jag har lärt mig att vara lite skeptisk till innovationsförfrågningar från toppchefer. De vill gärna bygga en innovationskultur, men vet inte hur inkommande idéer ska implementeras. Jag är mer entusiastisk när jag får förfrågningar om att genomföra innovationsaktiviteter från medarbetare som har ett befintligt eller kommande problem de vill lösa. Det är större chans att det blir något av en innovation när förfrågan om idéer kommer från den som faktiskt äger problemet.

Det säger Trond Bugge, co-creation ledare på Ikea Inka-group, som bland annat driver Ikeavaruhusen.

På Ikea efterfrågar man löpande idéer från medarbetarna. Under en global idéinsamling då man efterfrågade idéer om kostnadsmedvetenhet fick företaget in över 5 500 förslag från sina anställda, vilka sedan resulterade i 150 konkreta idéer och åtgärder.

– Ett av medarbetarförslagen var att lansera onlinebeställning av mindre reservdelar, som till exempel skruvar, knoppar och pluggar till våra möbler – utan kostnad. Det blev otroligt lyckat och uppskattat, säger Trond Bugge.

Ikea har också samlat över 2 200 idéer på hur företaget kan förbättra upplevelsen för sina över 150 miljoner IKEA Family-medlemmar.

– Vi har fem vinnande koncept som vi testar just nu på olika marknader, mer än så kan jag inte berätta, säger han och fortsätter:

– Många av våra medarbetares idéer handlar om hållbarhet och hur vi kan ge våra kunder en säkrare och effektivare köpupplevelse. Vi får också in många förslag som handlar om hur vi kan använda oss av ny teknik, som till exempel Augmented Reality och 3D-printing.

Trond Bugge jobbar själv mycket med tillit för att få medarbetare att vara innovativa.

– Som chef är det viktigt att utveckla medarbetarna. Ge dem utrymme att ta risker och utforska sin egen förmåga. Alla har olika talang, personlighet och färdigheter, och kreativitet kommer i olika former. Någon kan vara bra att identifiera problem, andra att hitta lösningar. Kan du som chef hitta en symbios av alla dessa olika funktioner, då har du kommit långt i innovationsarbetet.

Han tror att även dåliga idéer ska upp och fram då de kan inspirera till nya och bättre idéer. Och fler företag bör arbeta mot att alla ledare tar på sig ansvaret att driva fram innovationer. En innovationsledares jobb är kanske gjort när behovet av en sådan specifik roll är eliminerad.

Något som också är viktigt är att slå fast företagets vision:

– Har du inte förklarat visionen för dina anställda kommer du ha svårt att få med dig folk på ditt innovationståg. Får medarbetarna ett tydligt mål får du tillbaka en vilja och en kraft som gör att de vågar tänja på gränser och komma med idéer. Det är det som skapar morgondagens verklighet, säger han.

Han tror att framtiden för innovation, både på Ikea och andra företag, ser ljus ut. Han säger också att han fått en tankeställare kring hur innovation måste se ut under pandemin.

– Jag har lärt mig att färgglada post-it-lappar inte behöver vara det enda sättet att kläcka idéer på och många har nog insett att de inte är så kreativa i ett konferensrum. Många har nog upplevt en kreativitetsboozt av att kunna sova en halvtimme till, ta en lunchpromenad i skogen eller ha mer flexibla arbetstider. Det tror jag är framtiden för innovationsarbete.

SÅ LYCKAS DU MED INNOVATION PÅ GOLVET

Här är sju framgångsfaktorer för att lyckas med innovation bland de anställda:

Synliggör visionen. Kommunicera visioner och mål med innovationsarbetet i stort. Önskas det öppenhet och idérikedom bland de anställda så bör det synas och kommuniceras från högsta håll.
Känn din målgrupp. Förstå vardagen för dem du vill engagera. Vad motiverar dem? Hur ser deras arbetssituation ut? Vilka ytor kan du använda för att nå ut, vilka arbetsredskap har de tillgång till?
Ge utrymme. Ge kalendertid och utrymme till innovation, kan du stoppa in 30 minuter till en kick-off eller en timme för idétänk i medarbetarnas scheman? Låt meningar flöda, ju fler idéer som kastas runt desto mer sannolikt att samskapande ger guld.
Använd rätt kanal. Idélåda, post-it-lappar på blädderblock, onlineformulär eller break-out sessions. Välj rätt kanal för att samla in och samverka kring idéer.
Var öppen och transparent. Samskapande innovation skall vara genuint öppen och transparent. Det öppnar upp för annorlunda bidrag och kopplingar på tvärs av kompetenser, enheter och funktioner.
Belöna deltagande. Du ska inte tro att du kan få massor av idéer utan att ge något tillbaka. Belöningarna behöver inte vara monetära eller materiella. Möjligheten att få mer tid och resurser för kompetensutveckling eller en inbjudan till att vara med att realisera idéen tillsammans med experter från andra enheter är oftast mer motiverande.
Säkra åtagande. Det måste bli något av din idéinsamling. Se till att goda lösningar landar i konkreta åtagande. Delade succéer – och floppar – lägger grunden för ett ännu högre engagemang och skapar tillit, som igen formar den önskvärda innovationskulturen.

Text: Carin Fock

Läs även

Annons