Så följer myndigheterna offentlighetsprincipen

Betyg G. Det ger student Malin Norfall de myndigheter i Malmö som hon har undersökt. Ta del av hela granskningen!

Aktuellt Offentlighetsprincipen


Betyg: Ganska bra

Så följer myndigheter lagen
Förvaltningarna och myndigheterna är ganska duktiga på offentlighetsprincipen. Men skillnader är stora mellan olika aktörer. Det är resultatet av den undersökning om hur det står till med offentlighetsprincipen i Malmö som en student på Malmö högskola gjort i samarbete med Chefstidningen.

Text: Åsa Ohlsson

Genom att begära ut handlingar från sex olika myndigheter och förvaltningar har studenten Malin Norfall gjort ett projektarbete i förvaltningsrätt. Hon sökte svar på frågan ”Hur duktiga är myndigheter och förvaltningar på att följa offentlighetsprincipen”? Svaret blev: Ganska duktiga.
Genom att begränsa sig till Malmö kunde Malin Norfall besöka de olika myndigheterna och förvaltningarna personligen, och det visade sig skulle bli nödvändigt. Hon begärde ut handlingar till senaste sökta tjänst, en förfrågan som borde besvaras och skickas inom 48 timmar.
Handlingar från samtliga förfrågade lämnades ut. Men det tog lång tid hos vissa, krävde en del påminnelser och vid ett fall maskades vissa uppgifter.
– Det är intressant att se att det finns så mycket osäkerhet när det gäller hur man ska handskas med denna typ av förfrågningar. Och att det är så stor skillnad mellan de olika myndigheterna, säger Malin Norfall.
Bland annat reagerade hon på att Länsstyrelsen i Malmö hade dålig kontroll över den mailadress som medborgarna uppmanas att använda.
– Länsstyrelsen hade hänvisat till vissa mailadresser. Då måste man ju verkligen se till att man bevakar den ingången. De uppmärksammade inte min förfrågan förrän jag ringde upp dem, då gick det å andra sidan snabbt. Länsstyrelsen bad om ursäkt för att de gjort fel.

När de gällde sekretess valde två av de tillfrågade att maska svaret och stryka den sökandes namn. Den ena var Polisen som dock bifogade ett tydligt beslut om på vilka grunder det gjordes och hur man skulle gå till väga för att överklaga beslutet.
Det gjorde däremot inte Malmö Högskola som också maskade sitt svar.
– De maskade svaret skickades utan hänvisning om hur jag skulle gå till väga för att begära omprövning, något som inte stämmer överens med principerna för hur handlingar ska lämnas ut.
Malmö Högskola uppgav till en början också att Malin Norfall var tvungen att besöka Högskolan för att få ut handlingen.
– Det märks att de är osäkra på personuppgiftslagen. Det är tydligt att de har en ansats att skydda personuppgifter, säger hon.
När Chefstidningen följde upp resultatet genom att begära liknande handlingar någon vecka senare svarade Malmö Högskola inom ett dygn, och skickade handlingarna utan problem.
Att det finns stora skillnader mellan förvaltningar och myndigheter beror troligen på att det inte finns någon standardiserad utbildning och att det finns en osäkerhet om offentlighetsprincipen och eventuella krockar hos många.
Malin Norfall tror också att kunskapen främst finns högra upp i organisationer, inte hos personal i växeln och hos dem som de facto möter medborgarna – trots att detta är minst lika viktigt.
– Sanktionerna för att inte följa offentlighetsprincipen är att man kan bli JO-anmäld. Det är något som är pinsamt myndigheter emellan, men kanske skulle ändå denna fråga prioriterats mer om sanktionerna hade varit tuffare, säger Malin Norfall.

Hon tycker att det skulle vara intressant att jämföra resultatet i Malmö med andra städer - är man till exempel sämre på offentlighetsprincipen i mindre städer? Det kunde också vara intressant att välja en mer klurig fråga för att titta på hur myndigheter hade handskats med den.
Att offentlighetsprincipen följs tycker hon är viktigt.
– Det är en säkerhet för medborgarna att få ha insyn och kontroll. Det ger också en trygghet åt medborgaren i sin roll som skattebetalare.


FAKTA: Brister som undersökningen visade på:
• Flera var dåliga på att följa skyndsamhetskravet (svar inom 48 timmar)
• Maskning av dokument utan instruktion över hur man överklagar
• Besked om att man var tvungen att vara på plats på myndigheten/förvaltningen
• Påstötningar krävdes på vissa

FAKTA: De tillfrågade var:

•Tandvårdsutbildningen, Odontologiska fakulteten på Malmö Högskola (högskolan)
• Hovrätten i Malmö
• MKB, det kommunala bostadsbolaget i Malmö
• Sociala resursförvaltningen (Malmö stad)
• Skånepolisen (Polisen)
• Länsstyrelsen i Malmö

Läs även

Annons