Så fixar du motivationen i motgång

Hur behåller du som chef din energi och motivation när det känns tungt? Och hur motiverar du andra i motgång?

Alva Appelgren, PhD i kognitiv neurovetenskap från Karolinska institutet, med motivation som ett av sina fokusområden.

Foto: pressbild

Foto: Gerald McInerney

Många företag och organisationer står inför, eller är redan mitt uppe i, tuffa tider. För cheferna kan det innebära att man tvingas hantera uppsägningar eller neddragningar av olika slag.

Hur håller man som chef uppe motivationen i ett sådant läge? Och hur ska man lyckas motivera medarbetarna?

Motivation som fokusområde

– Det är inte lätt, men det är i motvind som motivationen särskilt behövs. Att orka jobba på i det tuffa är ju det motivation handlar om.

Det säger Alva Appelgren, PhD i kognitiv neurovetenskap från Karolinska institutet, med motivation som ett av sina fokusområden.

I grunden drivs vi av belöningar och uppmuntran, något som ofta förknippas med medgång och goda resultat.

– I framgång har vi de här belöningarna naturligt. Vi klarar av saker, kommer framåt och får de här dopamin-kickarna, då blir det ju roligare. Den typen av belöning behöver man hitta på annat sätt i motvind.

Det kan bli en gemensam drivkraft om man känner att man har ett syfte med det man gör, att alla jobbar för samma mål.

Alva Appelgren

Fakta: Att tänka på som chef i tuffa tider

Det är okej att det känns jobbigt. Glöm inte att antagligen är det också nu du utvecklas som mest.

Du är sannolikt inte ensam. Ta hjälp och stöd av andra som är i liknande situation.

Sätt upp rimliga (del)mål. Då blir det lättare att se det som går bra, även om den övergripande utmaningen känns jobbig.

Ge dig själv en klapp på axeln. Vi drivs av belöningar och i tider av framgång kommer de naturligt. Se till att aktivt uppmärksamma uppnådda mål även i tuffa tider.

Ett sätt är helt enkelt att sätta andra typer av mål, mer greppbara och rimliga i den rådande situationen.

– Man behöver ändra sina förväntningar så att man kan få en kick av att egentligen bara hålla sig flytande.

Alva Appelgren liknar det vid skillnaden i att lyfta en tung vikt över huvudet jämfört med att endast hålla den statiskt stilla vid knäna för att inte tappa den på fötterna.

– Den här statiska träningen, motsvarande att jobba i motvind, syns kanske inte på samma vis men det kan vara otroligt mycket jobbigare och en större prestation. Det gäller att kunna vara stolt över det också, att klara av något som knappt märks.

Hitta gemenskap och mening i motgång

Det handlar om att inse att det kan vara en framgång att bara klara sig igenom något.

– Du kan bryta ner det till mål som ”okej, vi klarade den här veckan”. Du behöver hitta saker som är belönande och uppmuntra dig själv och andra. Det är svårare i motgång, men det är också då som vi gör de stora prestationerna.

Dessutom kan man även i motgång hitta gemenskap och mening i arbetsuppgifterna.

– Det kan bli en gemensam drivkraft om man känner att man har ett syfte med det man gör, att alla jobbar för samma mål. Och just det kan ju faktiskt få en att känna att ens arbete är väldigt meningsfullt, just när det är motgång. Egentligen skulle man kunna säga att man borde vara särskilt motiverad i just motgång, för då vet man att arbetet är extra viktigt.

Behoven som utgör grunden för motivation

Det här speglar också de tre psykologiska behov som utgör grunden till motivation: autonomi, kompetens och samhörighet.

– Autonomin ligger i att man jobbar med någonting som man tror på och kan påverka. Man behöver hitta sätt där man kan påverka i vardagen så att det känns att man gör något som är möjligt, säger Alva Appelgren och fortsätter:

– Kompetensbehovet handlar här om att man i det svåra måste omvärdera och ändå få känna att man utvecklas, det är i motgång vi kanske utvecklas som mest. Och samhörigheten är att alla jobbar mot det gemensamma målet, det kan man absolut lyfta i motgång.

Alva Appelgren är författare, föreläsare och doktor i kognitiv neurovetenskap. Hon har bland annat skrivit boken ”Motiverad: Feedback, mindset och viljan att utvecklas” (Natur&Kultur)

Så tänder eller släcker du motivationen hos dina medarbetare

Läs även

Annons