Reser som du lär?

Att du följer miljöpolicyn på arbetstid är självklart - men hur gör du när du har stämplat ut?Som verksamhetschef i en miljöprofilerad kommun förväntas du ta samma beslut även som privat person. Det tycker både Gröna Bilister och föreningen Kommunala Miljöchefer.Ute i landet är kommunerna mer splittrade i frågan.

Att du följer miljöpolicyn på arbetstid är självklart - men hur gör du när du har stämplat ut?
Som verksamhetschef i en miljöprofilerad kommun förväntas du ta samma beslut även som privat person. Det tycker både Gröna Bilister och föreningen Kommunala Miljöchefer.
Ute i landet är kommunerna mer splittrade i frågan.


Text: Torbjörn Hallgren


Fler och fler kommuner satsar på miljöbilar för sina tjänstemän. Många kommuner subventionerar även miljöbilar för sina kommuninvånare, och låter till exempel den typen av bilister parkera billigare inom kommunens gränser.
Men går det hand i hand att samma chef som styr en verksamhet med miljö som ledstjärna, privat lever ett liv långt bort från ledord som ”hållbarhet” och ”miljöansvar”?
– Det är bristande trovärdighet när ledande politiker eller personer på höga chefsposter pratar klimat och sen kör i väg i sin stadsjeep, säger Mattias Goldmann pressansvarig för organisationen Gröna Bilister.
– Däremot kan vi inte begära att alla anställda på en organisation med höga miljöambitioner ska ha samma ambitioner, inte heller att en relativt lågavlönad kommunanställd ska investera i en nyare bil för att minska sin klimatpåverkan.
Mattias Goldmann berättar att Gröna Bilister för ett par år sedan granskade vilka bilar anställda på en stor miljöorganisation körde. Resultatet var blandat. Många av dem hade miljöbilar eller ingen bil alls, men en del körde stora bilar med hög klimatpåverkan.
– Jag tror det sticker i ögonen på många - man bör leva som man lär, säger Mattias Goldmann.

Han får medhåll av Hässleholms miljöchef Sven-Inge Svensson, som även är ordförande i föreningen Kommunala Miljöchefer. Han tycker att alla som känner sig motiverade till att förändra världen i en miljömässigt hållbar riktning, miljöchefer så väl som andra verksamhetschefer, måste börja med sig själva - för att vara trovärdiga.
– Även om vi chefer inte har en uniform som vi tar av då arbetsdagen slutar, så har vi ögonen på oss. Det rubbar förtroendet för vårt yrke om vi lever någon form av dubbelliv.
Är det inte ett orättvist tryck mot just er miljöchefer att agera miljövänligt även privat - eller tycker du det fullt förståeligt att folk kräver det av er?
– Jag tycker det är förståeligt. Bara det inte blir för snuttifierat i statistiken. Ta till exempel ”körning med egen bil”. Vår vice ordförande Högni Hansson äger ingen bil men flyger varje år till släkten på Island. Jag är månskensbonde med ekologiskt odlade marker och 55 procent av skogsmarken naturskyddad, men jag kör bil eftersom det inte finns rimliga alternativ. Dock kör jag gasbil, säger Sven-Inge Svensson.
– De flesta av oss miljöchefer har nog valt vårt yrke utifrån vårt miljöengagemang så det är inga bekymmer för oss att agera mera miljövänligt än medelsvensken.

I Chefstidningens lilla enkätundersökning, riktad till kommuner som alla har gått ut officiellt med att de ”satsar på miljön” och därför höjt andelen miljöbilar i sin bilpark, är dock svaren betydligt mildare. Knappt någon på de tillfrågade kommunerna vill officiellt säga att höga chefer ska leva som kommunen lär. Sölvesborg kommun är ett exempel. På sin hemsida står det att kommunen ”satsar miljövänligt” när kommunens första miljöbil levererades. Men på frågan om kommunen tycker att personer inom kommunen med chefsroller även ska agera så miljövänligt som möjligt privat blir svaret mer formellt: ”Nej, det tycker vi inte eftersom vi inte har en sådan hållning.”
Från Ljungby kommun är det officiella svaret något helt annat: ”Ja, tänket bör finnas men det är viktigt att se det i ett helhetsperspektiv då det inte alltid är möjligt.”
Mattias Goldmann från Gröna Bilister igen:
– Vi vill att kommuner och andra organisationer ska hjälpa sina anställda att göra bättre bilval, med alltifrån information till skatteförmånliga ”personalbilar”. Men arbetsplatsen bör också hjälpa sina anställda att inte behöva egen bil, säger han.


FAKTARUTA: Checklista från Gröna Bilister till organisationer som verkligen vill underlätta för sin personal att minska sin miljöpåverkan:

• Förlägg en bilpoolsparkering i det egna garaget
• Erbjud lånecyklar
• Inrätta väderskyddad parkering för de som cyklar till jobbet
• Ordna ombytesmöjligheter för de som cyklar till jobbet
• Gör valet av miljöbilar enklare och förmånligare


Chefstidningen skickade ut enkla frågor på ämnet ”Chef – lev som du lär” till flera kommuner som öppet gått ut med att de ”satsar på miljön”. Här är en handfull svar från några av de tillfrågade.

1. Uppmanar ni högt uppsatta chefer inom kommunen, så som verksamhetschefer eller miljöchef, att välja miljöbilar privat/på sin fritid?

2. Vad är er åsikt - ska personer inom kommunen med chefsroller, eller nyckelroller inom miljöarbetet, även agera så miljövänligt som möjligt på sin privata tid, så som semester?


KATRINEHOLMS KOMMUN:

1. Vi räknar med att alla våra medarbetare gör kloka val även på sin privata tid. Det är ingenting vi säger åt dem att göra - utan någonting vi litar på att de vill.

2. Se svar på fråga 1.

---

HAMMARÖ

1. Nej men vi erbjuder vår personal att teckna avtal gällande miljövänliga personalbilar mot bruttolöneavdrag.

2. Det kan vi inte styra.

---

SÖLVESBORG:

1. Nej.

2. Nej, det tycker vi inte eftersom vi inte har en sådan hållning.

---

LJUNGBY

1. Jag själv eller någon annan vad jag vet har inte fått en sådan uppmaning.

2. Ja, tänket bör finnas men det är viktigt att se det i ett helhetsperspektiv då det inte alltid är möjligt.NORRKÖPING

1. Norrköpings kommun förespråkar klimatanpassade resor till och från arbetet för tjänstemän och förtroendevalda, med andra ord inte enbart för chefer. Alla anställda i kommunen ska i första hand välja andra alternativ än privat bil till och från arbetet.

2. Det kan jag inte svara på.
Skrivet av Torbjörn Hallgren

Läs även

Annons