Rätt roll på rätt plats

Oklara roller skapar osäkerhet i den ideella världen. Men det går att komma åt - bland annat genom att skilja ordentligt på strategiskt och operativt arbete, på styrelsens ansvar och verksamhetschefens ansvar, säger Monica Lysholm, Idea.

Oklara roller skapar osäkerhet i den ideella världen. Men det går att komma åt - bland annat genom att skilja ordentligt på strategiskt och operativt arbete, på styrelsens ansvar och verksamhetschefens ansvar.

Text Åsa Ohlsson

Medan rollfördelning mellan styrelse och VD i ett aktiebolag regleras och styrs av aktiebolagslagen, finns inget liknande regelverk för ideella organisationer. Därför ställs man som ledare inför andra utmaningar. Och när det saknas lagstiftning som styr styrelsearbetet, till skillnad från i ett aktiebolag, finns det därför inga givna roller på samma sätt.
Detta runt rollerna får arbetsgivarorganisationen Idea som riktar sig till ideella organisationer, många frågor om.
– Det är viktigt att komma ihåg att styrelsen arbetar med strategi, och att verksamhetschefen, VD:ns motsvarighet, arbetar med det operativa, säger Monica Lysholm, förbundsdirektör på Idea.

Väldigt små organisationer kanske inte ens har någon verksamhetschef. Brist på kontinuitet är också ofta en större utmaning för ideella organisationer än för kommersiella företag.
Monica Lysholm beskriver en vardag för medlemsföreningen där man kanske ena dagen är arbetsgivare, andra dagen arbetar med strategiska frågor. Det blir en utmaning att hålla ordning på sina roller.
Men det går att göra om man inte underskattar problematiken.
– Det kan vara svårt för de anställda om någon från styrelsen går in och arbetar operativt, även om en styrelseordförande kanske tycker att han eller hon kan hålla ordning på sina roller om man blandar och kombinerar dem, säger hon.
– Vi får ofta höra att ”vi har bra koll på detta”, men vi rekommenderar egentligen att de som arbetar i styrelsen enbart ska arbeta med det - inte operativt.
En anställd kan bli bunden till en styrelseledamot som går in och arbetar operativt. Istället för att vända sig till sin verksamhetschef vänder sig denne kanske hela tiden till styrelseledamoten och underminerar då verksamhetschefens roll. Eller så kan det leda till att man själv som styrelseledamot blir så involverad i den dagliga verksamheten att man missar det strategiska perspektivet. Därför är tydlighet med rollerna är nyckelfråga.

Monica Lysholms råd är att man som styrelseledamot ska fråga sig ”är detta nu en operativ eller en strategisk fråga?”.
Hon tycker också att det är viktigt att rollerna bör sättas på pränt. Från det självklara att verksamhetschef har den dagliga arbetsgivarrollen, till att till exempel de olika styrelseledamöterna kan ha olika ansvarsområde som arbetsmiljöansvar eller ekonomi.
Verksamhetschefer i de ideella organisationerna arbetar med dagliga arbetsgivarfrågor och tar hand om de dagliga operativa frågorna. På så sätt ser deras uppdrag inte särskilt annorlunda ut från vilket företag som helst. När de vänder sig till Idea är det ofta för att få stöd i de svåra samtalen - om det är uppstått någon situation till exempel med en anställd och hur man går vidare. Och här anser Monica Lysholm och Idea att samma person inte ska arbetsleda både anställda och frivilliga.
– Jag tycker att man ska ha en person som arbetsleder de anställda och en som arbetsleder de frivilliga. Även detta är en svårighet som man inte ska underskatta, det vill säga svårigheten att arbetsleda båda parallellt. Visst är det också en fråga om resurser, men om man har en dialog om det så är det relativt enkelt att organisera.
Betyder det att man inte ska jobba ihop? Jo, svarar Monica Lysholm, men en arbetstagare har helt andra åtaganden mot arbetsgivaren än vad en frivillig har.
– Det man kan kräva av en frivillig är att personen delar organisationens värdegrund och att personen arbetar för att föra fram den, som en slags ambassadör.
Idag finns det många som vill arbeta frivilligt. Så många att vissa organisationer inte har kapacitet att ta hand om dem. Därför kan man också ställa hårdare krav på att frivilliga delar hela värdegrunden.

FAKTA: Samma arbetsmiljöansvar för frivilliga som anställda

• En organisation har samma arbetsmiljöansvar för frivilliga som för anställda, till exempel vid en olycka på ett frivilliguppdrag.

• Många organisationer tror att frivilligarbetet täcks av individens hemförsäkring, men så är det inte. Därför är det bra att teckna till exempel en volontärförsäkring som Idea erbjuder, eller motsvarande försäkring.
Åsa Ohlsson

Läs även

Annons