Prisregn

Två lyckliga pristagare har tilldelats Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförenings årliga pris: Cecilia Grefve, socialchef i Höör fick Stora Chefspriset och Maria Löfgren Martinsson, samordnare för PA vid Lunds universitet fick Magnus Söderström-priset. Grattis!
Prisa cheferna!Cecilia Grefve, socialchef i Höör, blev årets vinnare av Stora Chefspriset.
– Omtumlande och fantastiskt!
Fortfarande flera dagar efter prisutdelningen under Chefsdagarna i Helsingborg är Cecilia Grefves kontor fyllt med blommor och gratulationer. Det har även kommit brev från medborgare som gratulerar.
– Vi har under de senaste åren fått mycket positiv uppmärksamhet om vår socialtjänst. Men det är ju inte vanligt att offentlig sektor, och socialtjänsten speciellt får denna uppmärksamhet, därför är det här priset ännu roligare att få.
Varför tror du själv att du har fått priset?
– Jag tror att det för att jag har släppt in mina medarbetare och att alla känner sig delaktiga i vårt arbete. Ett förhållningssätt som naturligt även omfattar medborgarna.
Hur gör man det?
– Genom att vara intresserad av alla medarbetares arbeten – inom äldreomsorg, individ – och familjeomsorg – omsorg om människor med funktionsnedsättning- kommunal hälso-och sjukvård samt måltidsverksamhet för förskola, skola samt äldreomsorg - och lyssna på deras berättelser.

Cecilia Grefve har varit socialchef i Höör sedan 2003. Då startade ett stort utvecklingsarbete i kommunen. Besparingskravet satte stopp för en omfattande omorganisation och det tror hon var deras lycka.
– För nu fick vi alla tillsammans förbättra den organisation vi redan hade och ändå driva utvecklingsarbetet vidare. Det innebar att medarbetarna kände sig delaktiga och vi lyckades bra också rent ekonomiskt.
Hur kommer Stora Chefspriset påverka ditt fortsatta arbete?
– Nu är det ännu roligare att gå till jobbet! Jag känner både stolthet och ödmjukhet. Det är fantastiskt att priset går till en ledare som verkar i offentlig sektor, i en socialtjänst, som vanligtvis inte uppmärksammas lika mycket som t.ex. kommunens näringslivsfrågor gör.

Övriga två nominerade till Stora Chefspriset var Pär Eriksson, kommunaldirektör i Eskilstuna och Lisa Ericson, avdelningschef på KTH i Stockholm.

Stolt pristagare nummer två!

Ännu en stolt pristagare är Maria Löfgren Martinsson. Hon är lektor och programsamordnare för PA både kandidat- och programmet, vid Lunds universitet. På Personalvetardagarna i Växjö i september tilldelades hon Magnus Söderström-priset 2011.

– Att just få Magnus Söderströms pris är otroligt hedrande! Han är ju pappa till PA-utbildningarna i Sverige. Jag är också väldigt glad att någon som arbetar med studenter får priset. Det visar att man tycker att HR i framtiden är viktigt!

Vilka är de stora utmaningarna för HR tycker du?
– Det finns en dubbel utmaning för HR. Dels kommer vi lida av samma problem med kompetensförsörjning som alla andra sektorer i samhället. Dessutom är det HR som ska hantera övrigas kompetensförsörjning.
– En annan utmaning för HR är att när en organisation väl lockat till sig en medarbetare från ”generation Y”, är det HR som ska skapa förutsättningar för att den personen stannar i kvar och får möjlighet till utveckling.
Vad ser du som viktiga frågor för den nya generationen HR, dina studenter?
- Det ska vi egentigen fråga studenterna själva! Men jag tycker mig se att de vill ha ett omväxlande jobb med kvalificerade arbetsuppgifter. De blir inte nöjda med att sitta och skriva lönerapporter. De vill helt enkelt ha ett arbete som motsvarar deras kompetens med goda möjligheter att utvecklas. Annars försvinner de till en annan arbetsplats. Jag tror dock inte att detta är ett problem. Jag träffar många f d studenter och de verkar få sådana jobb.
Hur ska kunskapsöverföringen ske mellan generationerna?

– Om jag kunde svara på det skulle jag få Nobelpriset. Men jag tror att det delvis löser sig av sig själv. HR fylls på underifrån med nya personalvetare i ett ständigt flöde. Och sedan ska vi inte glömma att det finns en stor mellangrupp kvar som sitter inne med mycket kompetens. Jag tror att man ska fortsätta det man redan informellt gör, att se till att de som är på väg ut håller i traineeprogram och att de blir mentorer till sina yngre kollegor.
Läs även

Annons