Priset på ett huvud

Vissa gör det sällan. Andra mer frekvent. Inställningen till utköp av chefer i det offentliga skiljer sig mellan arbetsgivare, där en av värstingarna köpt ut nästan 40 chefer på tio år. Men utköp beror sällan på kompetensbrist. Det visar en genomgång gjord av Akademikerförbundet SSR:s chefsförhandlare.

Vissa gör det sällan. Andra mer frekvent. Inställningen till utköp av chefer i det offentliga skiljer sig mellan arbetsgivare, där en av värstingarna köpt ut nästan 40 chefer på tio år. Men utköp beror sällan på kompetensbrist. Det visar en genomgång gjord av Akademikerförbundet SSR:s chefsförhandlare.

Text: Linda Sundgren

I Landskrona kommun har utköpskarusellen snurrat på i full fart. Under tio år har 36 chefer köpts ut till en kostnad av 32 miljoner, enligt en granskning som Helsingborgs Dagblad genomfört. Arvodeslistan toppas av en tidigare stadsbyggnadschef som fick 87 månadslöner när han gick i förtida pension. Landskronas stadsdirektör, Susanne Öström, tillträdde i våras sedan företrädaren fått sparken efter bara fyra månader. Hon lovar bättring.

– Nu är det slut med utköpen. Jag vill inte kommentera det som varit, men vi ska jobba hårt för att skapa en trygg och kreativ arbetsplats för våra chefer. Utköp är inget verktyg, det är en nödlösning, säger hon.

Skälen till att chefer köps ut varierar. En ny direktör eller politisk ledning kan vilja bilda sitt eget chefsteam. Förändringar i verksamheten kan skapa behov av en annan typ av ledarkompetens och ibland handlar det om personkonflikter. Men gemensamt för utköpen är att det nästan alltid saknas giltig grund för uppsägning. Det hävdar Rolf Löfberg, chefsförhandlare på SSR.

– Under åtta år har jag haft 500 utköpsärenden. Av dem fanns laglig grund för uppsägning i två fall. Utköp handlar ytterst sällan om kompetensbrist utan mer om att chefen bär fel scarf eller slips, de gillar en helt enkelt inte, säger han.

Utköp kan te sig som en enkel utväg, men blir ofta en långdragen och kostsam process. Det kan skapa osäkerhet bland övriga chefer i organisationen och slår många gånger hårt mot den drabbade.

– En del mår fruktansvärt dåligt, framför allt de yngre och mer orutinerade, säger Rolf Löfberg. Även högre chefer kan ta illa vid sig, men de brukar vara mer härdade och se det som en del av konceptet.

Bland kommuner som utmärker sig med relativt få utköp finns de tre storstäderna. Anita Lidberg är personaldirektör i Stockholm.

– Att vi inte gör så många utköp tror jag beror på att vi satsar på att utveckla ledarskapet hos våra chefer. Vi är också en stor arbetsgivare med olika verksamheter där det är lättare att hitta andra lösningar än i en liten kommun.

Anita Lidberg berättar att Stockholm har omfattande program för vidareutbildning och stöttning av chefer. Om ett uppdrag inte förvaltas som planerat letar man efter alternativ som både arbetsgivare och chef är nöjd med.

– Vi börjar med samtal och stödinsatser. Om det inte hjälper försöker vi hitta andra lösningar. Min bild är att det oftast är ledarskapet som inte fungerar på bästa sätt just där chefen befinner sig, men att det mycket väl kan fungera någon annanstans eller att expertkunskaperna är värdefulla i en annan roll.

Rolf Löfberg håller med om att vidareutbildning inte bara stärker chefen i den aktuella befattningen utan också underlättar en fortsatt karriär när chefsskapet avslutats.

– Att kompetenspåfylla sina chefer och spetsa dem inom deras specialområde är mycket viktigt. Ta en ekonomichef. Han eller hon kan efter att ha klivit av personalansvaret fortsätta utveckla de professionella bitarna inom det finansiella, kanske mot bank eller försäkring. I de här fallen är det också viktigt att man får behålla lönen för att inte tappa pensionspoäng. Chefer och specialister bör ligga i samma befattningsskikt.

Men det finns tillfällen då en chef kan behöva lämna sitt uppdrag, säger Rolf Löfberg. Ett sådant fall är när någon tillsats för att rensa upp i en organisation. När uppdraget är slutfört behövs oftast någon annan som kan ta över ansvaret för återuppbyggnad och framtidsplanering. Men för att i dessa lägen undvika konfliktfyllda utköp anser han att avslut bör regleras redan vid anställning.

– Precis som i det privata rekommenderar jag att man skriver att om arbetsgivaren vill avsluta får chefen hjälp med outplacement, inplacement och 18, 24 eller 36 månadslöner. Då blir det väldigt odramatiskt den dagen arbetsgivaren knackar på dörren och säger att det är dags att lämna. Det är hederligt.

Läs även

Annons