Tuff tid för kommunala direktörer

Valår kan tyckas tuffa för landets kommundirektörer. Forskning antyder att flera av dem får leta nytt jobb nästa år.

Mellan 1995 och 2020 minskade den genomsnittliga anställningstiden för en kommundirektör från strax över sju till drygt fyra år.

Foto: Getty Images

KONFLIKT}

Att arbeta som kommunchef, eller kommundirektör som det egentligen heter, innebär att jobba i gränslandet mellan politik och förvaltning. En inte helt enkel uppgift, har det visat sig.

Sedan 25 år tillbaka har forskarna Anna Cregård och Rolf Solli, vid högskolan i Borås, var femte år skickat enkäter till landets samtliga kommundirektörer. I enkäterna har kommundirektörerna svarat på frågor om vardag och mående, men också vad de uppfattar som orsaken till sin företrädares avgång. Trenden är enligt forskarna tydlig. Under den senaste datainsamlingsperioden (2020) svarade 37 procent att de uppfattade orsaken till företrädarens avhopp som ”samarbetsproblem med politiker”, en ökning med 14 procentenheter från 1995 då datainsamlingen påbörjades.

– Samarbetsproblem med både politiker och andra tjänstemän har ökat under den här 25-årsperioden, om än mer med politiker. Det är idag den absolut vanligaste orsaken till att företrädare slutat, säger Anna Cregård.

Vanligast är det att en kommunchef slutar under det första eller andra året efter ett riksdagsval. Mellan 1995 och 2020 minskade den genomsnittliga anställningstiden för en kommundirektör från strax över sju till drygt fyra år. Under valåret 2018 tillträdde 20 nya kommundirektörer i landet. Året därefter tillträdde mer än dubbelt så många, nästan 45 stycken.

Kommundirektörer ska vara politiskt obundna, samtidigt kan vi se att året efter ett val så slutar många.

Anna Cregård

– Kommundirektörer ska vara politiskt obundna, samtidigt kan vi se att året efter ett val så slutar många. Då uppstår frågor som huruvida kommunchefen är nära kopplad till den tidigare politiska majoriteten? Eller om kommundirektör och kommunstyrelseordförande har jobbat ihop sig så att det inte längre funkar när det kommer en ny? Just de här frågorna vet vi forskare väldigt lite om, säger Anna Cregård.

Ulrika Strandroth Frid är vice ordförande för Kommundirektörsföreningen i Sverige, liksom kommundirektör i Lidköpings kommun. Hon känner igen bilden Cregårds och Sollis forskning tecknar och menar att avhoppen kan handla om hur samarbete och rollfördelning fungerar mellan kommundirektören och ordföranden i kommunstyrelsen (som ju är politiskt vald).

Läs också: ”Jag lämnade rakryggad – men det tog på mig”

– Min uppfattning är att det ofta handlar om en förtroendekris, eller att kommunen är i ett nytt skede där man vill byta ledarskap och att man som kommundirektör själv känner att det är dags att röra på sig, säger hon.

Kommundirektörer regleras genom förvaltnings- och kommunallagen. De har en viktig uppgift att därigenom fatta rättssäkra och politiskt obundna beslut. Om en kommundirektör och en kommunstyrelseordförande har olika syn på till exempel den ekonomiska politiken kan det bli källa till konflikt, säger Ulrika Strandroth Frid.

Man skriver ett avtal där man förhandlar bort rätten till LAS redan vid anställningsstart, sedan avtalar man om uppsägningstid och avgångsvederlag.

Ulrika Strandroth Frid

– Kommundirektörer har hög integritet och ska klara att gå mellan olika partier, mellan opposition och majoritet. Men en kommun kan ha ett nytt sikte inställt som gör att man ändå vill rekrytera ”sin egen” kommundirektör.

När en kommundirektör lämnar sin tjänst finns ofta ett så kallat vd-avtal i botten.

– Man skriver ett avtal där man förhandlar bort rätten till LAS redan vid anställningsstart, sedan avtalar man om uppsägningstid och avgångsvederlag. Om en arbetsgivare bryter anställningen på grund av till exempel bristande tillit så har man då redan det här vd-avtalet, säger Ulrika Strandroth Frid.

Hur mycket den ökande omsättningen av kommundirektörer kostar skattebetalarna är svårt att säga. Men ett avgångsvederlag brukar landa på mellan 0,5 och 1,5 miljoner kronor beroende på lön.

– Det här kostar skattebetalarna mycket pengar, så det man önskar är ju en bra och tidig dialog mellan kommundirektör och styrelse. En avgång blir också en varumärkesförlust för kommunen, samtidigt som verksamheten i kommunen blir påverkad, säger Ulrika Strandroth Frid.

Läs även

Annons