Konflikter får kommunala chefer att sluta

En 56-åring som trivs på sitt jobb men allt oftare slutar på grund av konflikter. Så ser en typisk kommundirektör ut idag.

 

Hur trivs du på jobbet, var finner du inspiration och varför slutade din företrädare? Det är några av de runt 270 frågor som svenska kommundirektörer får svara på i en enkät som skickas ut var femte år. I 25 har undersökningen pågått och förvaltningsforskaren Rolf Solli har varit med på ett hörn sedan starten.  

–  Jag tror inte det finns någon annan data i världen som är så innehållsrik och som samlats in under så lång tid i världen, säger han. 

En del frågor har försvunnit och en del har tillkommit genom åren. Men majoriteten repeteras var femte år. Det gör att forskarna kan säga en hel del om hur rollen som kommunens högsta chef har förändrats sedan 1995. 

På 25 år har den typiske kommundirektören blivit fem år äldre. En förklaring är att storleken på dagens kommuner gör att få 30-åringar innehar posten, något som inte var helt ovanligt 1995.

En mycket större andel är också kvinnor, 41 procent i år mot bara åtta procent 1995. En till tydlig förändring är antalet år på posten. I dag sitter cheferna i snitt fyra och ett halvt år, medan genomsnittet 1995 var sju år. 

Forskaren Anna Cregård som arbetat med den senaste undersökningen tillsammans med Rolf Solli tror att det finns ett samband mellan den ökade mängden kvinnor på posten och det faktum att antalet år som direktörerna innehar sin tjänst har minskat. 

– Kvinnor stannar nästan ett år mindre på posten i genomsnitt. Det gör att man kan fundera på hur vi ser på kvinnor och män som chefer, säger hon.

Hälften av kommundirektörerna bor i kommunen där de jobbar, jämfört med 80 procent 1995. En förändring som nog beror både på attitydförändringar och teknisk utveckling, tror Rolf Solli. 

– I dag är det så himla lätt att jobba i en annan kommun. Traditionellt sett har man sagt att man skulle bo i den kommunen man jobbar med, men nu är inte det en fråga längre. 

I undersökningen får kommundirektörerna också svara på skälet till att deras företrädare lämnade tjänsten. Och här är det tydligt att ett skifte har skett. När studien startade var den vanligaste anledningen pensionering. Men i år svarar nästan hälften att deras företrädare slutat på grund av konflikter, antingen med politiker eller med andra tjänstemän. 

Text: Johanna Kvarnsell

 

Läs även

Annons