Nya krav på rehabilitering

Den höga sjukfrånvaron måste brytas. Nu skärps kraven på arbetsgivarna.

De senaste åren har sjukskrivningarna inte bara blivit fler, de har också blivit längre. Från den första juli i år måste därför alla arbetsgivare inrätta en ”plan för återgång i arbete” för en anställd som varit sjuk i mer än 30 dagar och som förväntas vara det i minst 30 dagar till.

Det nya kravet har tagits fram av regeringen och Vänsterpartiet och klubbades i riksdagen som en del av statsbudgeten för 2018. 

Tanken med planen är att man på ett tidigt stadium ska reda ut frågor om hur arbetsplatsen kan anpassas, om det finns möjlighet att arbeta deltid liksom behov av omskolning eller omplacering. Men den kommer också att kunna användas av Försäkringskassan för att bedöma den sjukskrivnes behov av rehabilitering och rätt till ersättning. Huvudsyftet är att skapa större tryck på arbetsgivare att påbörja tidiga rehabiliteringsinsatser.

Thomas Andrén, välfärds-ekonom på Saco, tror dock inte att det nya kravet kommer göra så stor skillnad för sjukskrivningsnivåerna. 

– Jag ser inga stora vinster med att införa planen. Arbetsgivarna behöver veta att de har en rehabiliteringsskyldighet redan i dag. De flesta sköter sig redan men det finns en del som inte gör det. Men i de fallen kommer inte den här planen att hjälpa, säger han till Chefstidningen.

Ett liknande krav på rehabiliteringsplan från dag 30 fanns fram till 2007, men togs bort efter att en statlig utredning konstaterat att rehabiliteringsplanerna inte fungerat som man önskat. Bara 10 procent fick sin plan skriven i tid. Och majoriteten av de sjukfall som pågått i 30 dagar avslutades ändå utan någon annan insats än medicinsk behandling. 

– Det blir en onödig administrativ börda att skriva en rehabiliteringsplan redan dag 30, säger Thomas Andrén. 

Samtidigt som kravet på rehabiliteringsplan återinförs höjs och utökas också rehabiliteringsstödet för arbetsgivare. Stödet ska gå till planering, genomförande och uppföljning av anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. Varje arbetsgivare kan få max 200  000 kronor per år och max 10  000 kronor per anställd.

TEXT: JOHANNA KVARNSELL

Läs även

Annons