Ny utbildning: lär dig att att leda i kris

Har du det som krävs för att leda i nästa stora kris? Eller rättare sagt, har din organisation det?

Foto: Getty Images

Ny kurs

Grundkurs i ledarskap och ledning, 30 poäng, ges på Försvarshögskolan höstterminen 2022 och kräver grundläggande behörighet.

Kursen tar emot 40 studenter.

Du kan söka här:

https://www.fhs.se/utbildning/det-har-kan-du-studera/fristaende-kurser.html

KRISLEDARSKAP}

Världen förändras och vardagen är inte längre så förutsägbar som den tidigare verkade. Den insikten har nog landat i de flesta efter år där terror, cyberattacker, extremväder och pandemier plötsligt blivit konkreta ting i vardagen.

Det betyder samtidigt att krisledning inte längre är något man går en kurs i och sedan glömmer. Det här gäller plötsligt alla, allt kan vända på en femöring.

I höst startar en ny utbildning på Försvarshögskolan. De två kurserna ”Ledningsvetenskap” och ”Ledarskap under påfrestande förhållanden” har slagits samman till en 30 poängs kurs som heter Grundkurs i ledarskap och ledning. Fokus ligger på ledningssituationer präglade av hög komplexitet, osäker information, tidspress, stark stress och hög risknivå. Kursansvariga är Johan Ivari, Isabell Andersson och Oskar Sjöström.

– Om ledarskap handlar om chefen och ledaren, så handlar ledning om att nyttja tillgängliga resurser för att lösa ett problem, att koordinera, samordna och nyttja de kompetenser man har tillgängliga, säger Johan Ivari.

Det kommer nya typer av utmaningar framöver, som naturkatastrofer, cyber- och terrorattacker och jag ville vara steget före för att kunna hantera dem som chef.

Anette Höög

I kriser finns sällan utrymme för hjältechefer. Då behövs funktioner och organisationer som hjälper ledaren att leda. Koordinering är det centrala. Liksom tillit och ansvarskultur i organisationen.

Kursen består av teori, abstrakta diskussioner och praktiska moment. I spelliknande övningar får deltagarna pröva sina kunskaper.

– Studenterna ska känna att de har en färdighet, att de kan något viktigt, ovanpå de teorier och abstrakta modellerna vi läst om, säger Johan Ivari.

Anette Höög tror att den här typen av utbildningar ligger i tiden. Hon är en av många som sökte kursen Ledningsvetenskap efter att ha läst om Försvarshögskolans utbildningar i Chefstidningen. Pandemin hade fått henne att fundera. Arbetet som enhetschef inom socialtjänstens barnenhet i Stockholmsförorten Rinkeby/Kista kunde inte bedrivas som förr, hon och hennes medarbetare fick nya utmaningar att ta ställning till varje dag.

– Det kommer nya typer av utmaningar framöver, som naturkatastrofer, cyber- och terrorattacker och jag ville vara steget före för att kunna hantera dem som chef.

Under utbildningen spelar studenterna flera olika rollspel. De bygger ledningssystem och styr poliser, bilar och hundpatruller över staden. En bomb i tunnelbanan, en demonstration i Kungsträdgården... Nya direktiv presenteras under spelets gång.

Foto: privat

Hon blev antagen och tog tjänstledigt för att studera på heltid en termin.

– Jag är så glad att jag gjorde detta, och jag tror att jag kommer att ha stor nytta av utbildningen, inte bara i krissituationer utan i det vanliga arbetet som chef. I den här utbildningen låg fokus äntligen på ledningssystemen och inte enbart på vad chefen eller ledaren ska eller bör göra. Förändras inte systemet så spelar det ju mindre roll hur bra ledaren är, säger hon.

Hon tycker att utbildningen har gjort henne mer grundad i sitt ledarskap. Ödmjuk inför, men också trygg, i det osäkra och komplexa.  Beslutsfällor, förhållningssätt, ansvarskedjor och tillit – det är begrepp som under utbildningen har satt sig och fått en annan bäring.

– Nu ser jag verkligen vikten av att arbeta med tillit vad gäller både styrning och planering. Att planera mindre och agera mer, att ge mer feedback..

När hon började kursen tänkte hon att det här kommer att vara bra nästa gång krisen kommer.

– Nu tänker jag att det jag har lärt mig har blivit en del i mitt vanliga ledarskap.

Läs även

Annons