Ny undersökning: Här är branscherna där det vabbas mest

En ny rapport visar att chefer är den yrkeskategori som vabbar minst.

"Vabbandet skiljer sig mellan olika yrkesgrupper, chefer sticker ut".

Foto: Getty Images / collage Teresa Kristoffersson

Om analysen

Analysen bygger på data från Försäkringskassans datalager Store. I analysen ingår personer som är vårdnadshavare till minst
ett barn mellan 1 och 11 år. Totalt 1 730 146 personer hade uppgift om yrke och uppfyllde detta kriterium år 2020. 

Uppgifterna om yrke är klassificerade enligt standarden SSYK 2012, standard för svensk yrkesklassificering. 

Studieåret 2020 har valts på grund av att det är det senast tillgängliga året med yrkesdata. Detta p.g.a. två års eftersläpning i yrkesstatistiken. Relationen mellan yrken när det gäller vab-uttag har i stort inte påverkats av pandemin. 

I analysen har yrkesgrupper med färre än 1000 personer inte studerats. Eftersom det finns få kvinnliga militärer är denna yrkesgrupp helt exkluderad. 

– Chefer sticker ut, andelen chefer som vabbar är lägre. Hur många dagar de tar ut i snitt är också lägre, säger analytiker Patrik Zetterberg.

Vabbandet skiljer sig stort mellan yrken. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan. Syftet med analysen är att beskriva hur vabbandet ser ut inom olika yrkesgrupper och hur det skiljer sig mellan män och kvinnor. 

Inom samtliga yrkesgrupper var andelen som vabbade högre för kvinnor än män. Vabbande kvinnor tog även ut fler dagar i genomsnitt än vabbande män i samtliga yrkesgrupper förutom chefer.

– Överraskande när det gäller cheferna är att när det gäller uttaget av dagar är antalet i snitt lika för både kvinnor och män, det är den enda yrkesgruppen där det ser ut så, i alla andra grupper tar kvinnor ut fler dagar än män.

Chefer vabbar minst men vilka är de chefer som vabbar mest?

– För kvinnor är det chefer inom ekonomi och finans och för män inköps- logistik- och transportchefer.

Övergripande vabbas det mest inom hantverksyrken, byggverksamhet och tillverkning.

Generellt togs färre dagar med vab ut av föräldrar som arbetade i tjänstemannayrken. 

Sannolikt beror det på flera olika saker men flexibel arbetstid spelar antagligen roll.

– Vi vet att möjligheten att jobba hemma spelar roll, men exakt hur stor roll är svårt att säga. I den chefsgrupp vi har tittat på ingår ju chefer inom alla områden, även till exempel chefer inom vård och omsorg, där möjligheten att jobba hemifrån kan vara mer begränsad, säger Patrik Zetterberg.

Ytterligare en möjlig orsak till att chefer vabbar mindre kan vara att chefer i undersökningen har äldre barn än i de andra yrkesgrupperna. 

– Man vabbar i allmänhet mer med yngre barn, så det kan vara en faktor, tror vi. 

Under pandemin ökade uttaget av vab-dagar till rekordnivå, och ingenting tyder på att det kommer att gå tillbaka. 

– Det är intressant att antalet dagar ligger kvar på samma nivå men vab-mönstret mellan och inom yrken har i stort inte förändrats, andelen vab i yrkesgrupperna är i stort sett konstant.

– Det kan bero på att andra virus får fart efter pandemiåren, då vi höll oss hemma. Det kan också handla om att många fått en ny inställning till att hålla sig hemma när man är förkyld. 

Så här mycket vabbas det i olika yrkesgrupper

Andel föräldrar som vabbade minst en dag år 2020 per kön och yrkesgrupp

Bland kvinnor:

Yrken inom byggverksamhet och tillverkning 67%
Yrken inom maskinell tillverkning, transport mm. 66%
Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens 64%
Yrken inom administration och kundtjänst 63%
Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande 62%
Service-, omsorgs- och försörjningsyrken 59%
Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk, fiske (naturbruk) 54%
Yrken med krav på kortar utbildning eller introduktion 49%
Chefsyrken 37%

Bland män:

Yrken inom byggverksamhet och tillverkning 60%
Yrken inom administration och kundtjänst 56%
Yrken inom maskinell tillverkning, transport mm. 53%
Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens 47%
Service-, omsorgs- och försörjningsyrken 47%
Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande 46%
Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk, fiske (naturbruk) 38%
Yrken med krav på kortar utbildning eller introduktion 36%
Chefsyrken 26%

Läs även

Annons