Svensk miljöutbildning ska locka chefer från hela världen

Sverige ska starta ett globalt ledarskapsprogram inom hållbar samhällsomställning. Syftet är att utbilda dem som ska se till att vi klarar de globala miljömålen.

Ett globalt ledarskapsprogram inriktat på hållbar samhällsomställning är på gång i Sverige.

Illustration: Getty Images

KURS}

Med start hösten 2022 ska ett globalt ledarskapsprogram inriktat på hållbar samhällsomställning erbjudas av ett svenskt universitet. Stockholms, Göteborgs och Uppsala universitet har gått vidare i ansökningsprocessen som ska vaska fram det bästa alternativet för utbildningen. Det är Svenska institutet, Vinnova och Sida som står bakom programmet. Adiam Tedros är enhetschef på Svenska institutet.

– Sedan 2019 har vi fört samtal kring möjligheter med ett gemensamt globalt ledarskapsprogram. Vi har mindre än tio år på oss för att nå de globala hållbarhetsmålen och det går inte åt rätt håll. Det behövs många fler individer som kan driva hållbar utveckling inom alla utvecklingsområden, säger Adiam Tedros.

Programmet vänder sig till personer i ledande ställning med potential att bidra till samhällsomställning. Meningen är att utbildningen ska stärka deras förmåga att driva förändring. Vi står inför komplexa utmaningar som kräver nya lösningar och ett holistiskt angreppssätt. Därför är det enligt Adiam Tedros viktigt att utbildningen är tematiskt obunden.

Deltagarna kommer att vara nyckelaktörer i att driva den förändringen.

Adiam Tedros

– När deltagarna söker till programmet så kommer de att göra det med en utvecklingsutmaning. Utbildningen ska ge dem verktyg och metoder för att kunna adressera utmaningen. Därför kommer det inte vara bestämt på förhand vilka globala mål som kommer att vara i fokus.

Den nya utbildningen ska vara öppen för deltagare från både offentlig sektor, akademi, näringsliv och det civila samhället. Deltagare ska kunna komma från utvecklingsländer, från Tyskland och Frankrike eller från länderna runt Östersjön. På det sättet breddas möjligheten till erfarenhetsutbyte.

–  Det finns andra ledarskapsutbildningar inom hållbar utveckling. Men vår kombinerar flera element som gör det till ett mindre konventionellt program.  Relevansen ökar när deltagarna får möjlighet att påverka det som är en utmaning i deras egen kontext, säger Adiam Tedros.

Adiam Tedros, enhetschef på Svenska institutet.

Foto: Privat

Myndigheterna utlyste programmet i våras och ansökningar kom in från sju svenska universitet. De tre universitet som man nu valt att gå vidare med får vidareutveckla sina koncept inför nästa steg. Beslutet om vem som får genomföra utbildningen kommer i februari 2022. När det är bestämt kommer myndigheterna att fortsätta utveckla programmet tillsammans med lärosätet. Adiam Tedros tycker att det har varit en spännande process.

– Intresset har varit stort och kvaliteten på ansökningarna hög. Vi hoppas kunna erbjuda ett ledarskapsprogram i världsklass. Detta är en del av Sveriges bidrag till att nå de globala målen. Deltagarna kommer att vara nyckelaktörer i att driva den förändringen. Sen hoppas vi ju att deltagarna som individer också får stor nytta av programmet, säger hon.

Läs även

Annons