Ny forskning: Modell från Småland ska hjälpa företag att bli mer uppfinningsrika

Alla företag och organisationer behöver förändring och förnyelse av sina verksamheter. Men, hur kan du som chef främja innovation?

”Centrum för ledarskap i Småland” vid Linnéuniversitetet i Växjö har tagit fram en ny modell, Smålandsmodellen.

Foto: Getty Images / montage: Teresa Kristoffersson

– Det är en stor utmaning för alla chefer, att man idag måste jobba med innovation på olika sätt, för att överleva. Man måste ta fram nya produkter, nya processer och metoder. Det kan kännas omöjligt och oöverblickbart att förstå hur man ska komma igång och vad som krävs, säger Magnus Forslund, universitetslektor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet. 

”Centrum för ledarskap i Småland” vid Linnéuniversitetet i Växjö har tagit fram en ny modell, Smålandsmodellen, som ska hjälpa företag och organisationer att bli starkare inom innovation.

Modellen bygger på tidigare forskning och har utvecklats och testats tillsammans med olika företag för att ta fram verktyg och metoder för att stärka innovationsförmågan. Under sju års tid har hundratals verksamma chefer, ledare och entreprenörer svarat på frågor om innovation. Underlaget har sedan kombinerats med tidigare forskning på området.

Syftet? Att förstå vilka hinder som står vägen för innovation i företag och organisationer och ta fram ett antal vetenskapligt baserade användbara verktyg.

– För att lyckas med innovation måste man förstå att utvecklingsprocesser inte alltid går som man tänkt sig.

Magnus Forslund är initiativtagare till det omfattande forsknings- och utvecklingsprojektet. 

– Det skrivs mycket om innovation och innovationskraft, men som chef är det svårt att veta vilken röst man ska lyssna på och hur man får fart på innovationen på arbetsplatsen. 

Vad ger mest effekt? Man läser management-böcker och springer på olika föreläsningar, men förstår ändå inte. Med forskningsprojektet vill man öppna upp för ett förenklat sätt att förstå hur man kan stärka innovationsförmågan på arbetsplatsen.

För att lyckas med innovation måste man förstå att utvecklingsprocesser inte alltid går som man tänkt sig.

Magnus Forslund

Ett av arbetssätten som presenteras i modellen är 0,5-stegsmetoden.

– Att ta halvsteg, 0,5-steg, istället för stora kliv, kan göra att man vågar testa nytt. Den här strategin kan verkligen hjälpa företag att ”kicka igång” idéer och processer. Strunta i de stora och omfattande planerna. Fokusera i stället på något litet, vad som helst. Det kan handla om så små saker som att i ett möte prova att prata på ett annat sätt eller att ha mötet på en annan plats, förklarar Magnus Forslund.

– Om vi vill få igång nya idéer och nytt handlande – måste vi utsätta oss för ”annorlundahet”.

Att lyssna på berättelser från helt andra branscher kan vara ett sätt; inte industriföretag utan till exempel en förskola eller symfoniorkester. Vill man skapa bra förutsättningar för innovativ är det inte bra att vara allt för överens.

– Då händer ingenting. För mycket konflikter och oenighet är förstås inte heller bra. Men det finns ett läge mitt emellan. Dit vill du leda din organisation, gärna med lite oväntade inspel.

Cheferna  i undersökningen har fått svara på hur de arbetar med de här frågorna, vilka svårigheter de möter och vilken hjälp de behöver.

– Vi ser att man jobbar med ledarskapsutveckling på ett annat sätt i Smålandsregionen än i övriga landet.

Området präglas av en stark företagaranda, samarbete, uthållighet och hög produktivitet.

– Du har säkert hört talas om Gnosjöandan? Ingvar Kamprad symboliserar helt klart också något viktigt här i Småland.

Modellen är ett verktyg till alla som vill utveckla sina verksamheter.

– Det kan vara ett litet eller stort företag, en offentlig organisation eller en idrottsförening. Modellen ger en grund för att få igång processer.

Hon får HR-pris – använder riskkapital för mångfald i techbranschen

Läs även

Annons