Ny forskning: Det våras för ensamvargen

Nätverkande i all ära, men vill man ha tillväxt i ett företag kan det vara smart att sätta en ensamvarg på chefsstolen. Det visar Jonas Fasth, vid Handelshögskolan i Göteborg, i sin ledarskapsforskning.

Du har disputerat med avhandlingen Företagsledares arbete och tillväxt. Berätta om din forskning.

– Jag har intervjuat 60 företagsledare i små- och medelstora företag om hur de arbetar för att skapa tillväxt. När jag såg deras interaktionsmönster såg jag snabbt att det skilde sig åt ganska mycket mellan olika grupperingar.

Vilka olika chefstilar fanns i grupperna?

– Jag kunde urskilja fyra stycken. I den första gruppen är de ensamma, men engagerar sig mycket i det operativa, själva produktionen. I den andra gruppen är de också ensamma, men dessutom distanserade från den vardagliga produktionen. De ägnar sig i stället åt det strategiska, affärsplaner och sådant. Den tredje gruppen är distanserad från produktionen, men pratar med väldigt mycket människor. Den sista gruppen är engagerad i produktionen och träffar dessutom väldigt mycket människor, kunder och leverantörer.

Vilket chefskap skulle var mest framgångsrikt enligt traditionell ledarskapsforskning?

– I traditionell entreprenörsforskning lyfter man ofta fram det extroverta, vikten av att bygga nätverk och så. Utifrån den här forskningen skulle man tro att det är de öppnaste, de som pratar mycket med andra, som skulle vara de mest framgångsrika. Men så är det inte.

De mest framgångsrika är i stället … ?

– Ensamvargarna, de som vill vara i produktionen och som inte interagerar med särskilt många andra. Men observera, bara i den här studien. Jag går inte ut och säger: det är så här man ska vara för att bli en framgångsrik chef. Min poäng är i stället att det finns många vägar till framgång.

Hur kan man använda dina resultat praktiskt?

– På två sätt. Dels kan företagarna själva använda resultaten som underlag när de diskuterar hur de jobbar. Jag tror att det kan finnas ett mervärde i att blanda olika stilar. Dels tror jag att innovationssystemet, med inkubatorer, konsulter och banker, skulle kunna använda det för att fundera på: Hur möter vi de här cheferna, så att vi inte prackar på dem affärsplaner och nätverk? De kanske har behov av att bolla, men på andra sätt. Ensamvargarna vill i första hand titta på hur andra gör, inte att andra ska titta på deras verksamhet. 

Vad håller du på med nu?

– Nu vill jag göra en kvantitativ studie, en stor enkätundersökning med många företagare där de själva får klassificera sig. Då kan man undersöka om olika stilar är olika framgångsrika i olika branscher.

TEXT: TIM ANDERSSON

Läs även

Annons