Nu vill alla ha en hållbarhetschef

De har länge fått kämpa för sina frågor men plötsligt vill alla ha dem.