Mogna med mentor

Det kan vara vingligt att ge sig ut på första chefsjobbet. Och ännu tuffare om du har kort erfarenhet i arbetslivet. Stödet kan heta mentor eller chefsnätverk.

Det kan vara vingligt att ge sig ut på första chefsjobbet. Och ännu tuffare om du har kort erfarenhet i arbetslivet. Stödet kan heta mentor eller chefsnätverk.

Text: Agneta Nordin

Ledarskap är förmågan och konsten att leda andra mot ett givet mål. Det kräver god insikt i psykologi och kunskap om hur människor fungerar. Men förmågan behöver inte ha med ålder att göra. Däremot kan den som är ung och ny i arbetslivet behöva stöd och råd av någon med mer erfarenhet, en mentor.

Per-Åke Svensson som själv fick sitt första chefsjobb innan han fyllt trettio år är idag mentor åt tre yngre chefer.

– Det är spännande att följa dem, att se dem växa i sina roller. Det är behållningen för mig.

Per-Åke Svensson minns sitt första chefsjobb. Han var 28 år och en duktig säljare.

–Jag var den starke individualisten och egentligen inte alls lämpad för uppgiften. Det tog många år innan jag blev en bra chef. Då hade jag fått lära av alla mina misstag.

För adepten innebär mentorskap en chans att mogna och få mer självinsikt genom samtal med en person med mer eller annan erfarenhet och kunskap än adepten själv. För mentorn innebär det att vara stöd, uppmuntrare och förebild, att dela med sig av sina kunskaper, säger Per-Åke Svensson. Han har varit chef och företagsledare i drygt 30 år.

– Jag pratar mycket om chefsrollen om att kunna leverera goda resultat genom andra.

Och det kan vara svårt i början av chefskarriären. Ofta är chefen upptagen av sin egen prestation. Det kan också vara svårt att se att det på en arbetsplats både finns hög- och lågpresterande medarbetare, och att handskas med det. Men förutsättningarna är goda idag, mycket bättre än förr. Per-Åke Svensson tycker att den nya generationen är mycket bättre rustad, inte minst i att tänka självständigt, som är en grund för det goda ledarskapet.

– Jag peppar mina adepter i att vara lyhörda, att öva sig på att läsa in andra. Ibland kan det vara svårt att se att en 55-åring är lite tröttare än en 25-åring.

Per-Åke Svensson träffar sina adepter ett par gånger i månaden under ett år. Som mentor är det viktigt att drivas av viljan att vara bollplank och att avsätta ordentlig tid till möten.

– Genom att visa engagemang känner sig adepten sedd. Det är viktigt i mentorskapet. Som mentor hjälper jag adepten att se sig själv, att sortera tankarna och att skaffa en målbild.

Att gå med i ett nätverk är ett annat sätt att hitta stöd, byta erfarenheter och se möjligheter. Idag finns en rad nätverk. Branschvis och mer informella nätverk. Sydsvenska Handelskammaren driver sedan några år nätverk för unga ledare. Och till hösten startar nätverksföretaget EGN, Executive Global Network, nya nätverksgrupper, som enbart riktar sig till unga chefer.

– En ung chef är lika ensam som någon med mer erfarenhet. Men en ung person kanske lever i ett lite högre tempo och får ännu mindre tid för egen reflektion. Därför är det bra med nätverk för att utbyta erfarenheter, säger EGN:s vd Jan Liljero.

I nätverket träffas medlemmarna i grupper om 15-20 personer fem gånger om året. Grupperna arbetar med allt från verksamhetsstyrningsmodeller till ledarskapets alla utmaningar. EGN tar in erfarna chefer som delar med sig av framgångar och fallgropar. I de nya nätverken är tanken att arbeta case-orienterat. Och Jan Liljero pratar om vikten av att lära känna sig själv för att kunna leda och att nätverksgrupperna kan ge stöd att utveckla sig själv genom andra.

– Många upplever att de blir för operativa och många känner sig förtvivlat ensamma och tycker inte att de får tiden att räcka till.

Nätverket leds av en fast mötesledare och alla möten sammanfattas i referat med slutsatser, summeringar och reflektioner. tanken är att lära av andra och komma snabbare till bestående resultat, menar Jan Liljerot.

– Gamla chefsideal lever kvar och många tror att det är att visa svaghet att dela svårigheter och ensamhet. Det håller på att ändra sig, men det tar lite tid.

Välj rätt mentor:

· Vad vill du ha hjälp med? Personlig utveckling, bolla idéer, karriärutveckling eller kanske ett speciellt område eller yrke.

· Vem har den erfarenhet och kunskap som du vill ta del av? Kanske en tidigare chef som du sett upp till eller en annan person som du träffat i ett jobbsammanhang.

· Finns det något mentorprogram du kan gå med i, kanske inom din bransch eller genom någon organisation? Fråga gärna HR-chefen på ditt jobb.

· Man eller kvinna? Om det känns viktigt med en förebild av det egna könet, välj det.

· Äldre eller yngre?

· Lika eller olika? Visst kan det vara bra att möta någon som liknar dig själv. Men om du vill tänja tankarna är en mentor som är olik dig själv en större utmaning.

Läs även

Annons