Konkurrenter måste samarbeta – för klimatet

Frågor som rör klimat och miljö är för komplexa för enskilda företag att lösa. Men lösas måste de. Det som krävs är kanske coopetition.