”Vore jag inte duktig på självledarskap skulle det inte funka”

De arbetar med så skilda ting som kundservice, socialtjänst och skola. Men de är ense om framgångsfaktorn framför andra; det gäller att få personalen med sig.

Georgios Katsikiotis, Ulrika Hjertzell och Johanna Lundqvist trivs i rollerna som mellanchefer.

Martin Stenmark

Nacka kommun

Nacka kommun fick 2021 utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Enligt motiveringen är de den kommun som under året lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande.

I årets Kvalitetskommun som av SKR prisats för ”utveckling av verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande” borde det väl finnas mellanchefer som hittat strategier för framgång? Chefstidningen åkte till Nacka för att prata utmaningar och framgångsfaktorer med Georgios Katsikiotis, enhetschef på Nacka kommuns kundserviceenhet, Ulrika Hjertzell, biträdande rektor på Boo Gårds skola och Johanna Lundqvist, gruppchef på barn och familjeenheten.

Ganska snart förstår man att det här är tre erfarna mellanchefer som gillar sina jobb. De kan alla prata länge och mycket om hur de jobbar och vad som funkar. Frågar man om utmaningar funderar de en stund.

– Tiden, som inte riktigt räcker till. Jag tvingas prioritera hela tiden. Vad är viktigt? Vad kan jag vänta med? Jag är duktig på självledarskap och vore jag inte det skulle det inte funka. Jag bokar aldrig möten direkt efter varandra, jag tar alltid lunch. Och jag säger samma sak till mina medarbetare, kräv att andra visar respekt för er tid, säger Georgios Katsikiotis

– Man äger ju inte sin egen kalender, det kommer saker från sidan hela tiden. För att klara det tränar jag mycket, det tummar jag inte på. Och jag ser till att sova, annars orkar man inte, säger Johanna Lundqvist.

Administrationen som äter tid och de stora arbetsgrupperna nämns också som utmaningar, och så klart det faktum att man som mellanchef pressas av krav och förväntningar från alla håll. Alla säger sig ha goda relationer med sin närmaste chef och de känner att chefen har förtroende för dem.

– Men man måste vara modig. Jag säger ifrån när jag inte hinner vara med på saker. Tack, men nej tack. Jag måste prioritera annat, säger Johanna Lundqvist.

– Min direktör vill att vi ska vara jobbiga, vi ska hitta fel men inga syndabockar. Vi ska tillsammans se vad vi kan göra för att det ska bli bra, säger Georgios Katsikiotis och tillägger att han jobbar mer och mer över enhetsgränser för att hitta smarta lösningar.

– Då jobbar jag tillsammans med andra mellanchefer. Det har varit bra. Vi har fått förståelse för varandras utmaningar vilket ofta varit nyckeln till att lösa problemen.

Man måste vara modig. Jag säger ifrån när jag inte hinner vara med på saker.

Johanna Lundqvist

Nackachefernas framgångsfaktorer

Ulrika Hjertzell, biträdande rektor på Boo Gårds skola i Nacka, 76 medarbetare.

Mina tips på framgångsfaktorer för mellanchefer: 

* Se till att ha en god struktur och en genomtänkt organisation.

* Är du ny, skaffa ordentlig kunskap om din personal och den organisation du förväntas leda. Det är omöjligt att klara jobbet om man inte förstår organisationen

* Delegera ansvar och befogenheter långt ut i organisationen.

* Var lyhörd. Våga ta tag i saker som uppstår. Ligg steget före.

* Prata med dina medarbetare, lär känna dem. Mejla inte.

* Verka för en hälsosam arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, utveckling och stimulans. Det ska vara kul att gå till jobbet!

 

Georgios Katsikiotis, chef Nacka kommuns kundserviceenhet, 57 medarbetare

Mina tips på framgångsfaktorer för mellanchefer: 

* Var personlig och nära dina medarbetare. Lyssna på vad de har att säga, lär känna dem som människor, sitt med dem (inte två våningar upp i eget kontor)

* Ha tillit till dina medarbetare.

* Var trygg när du inte har svar på alla frågor. Testa er fram tillsammans, hitta lösningar tillsammans.

* Allt är inte blodigt allvar, skratta och ha roligt på jobbet!

 

Johanna Lundqvist, gruppchef på barn och familjeenheten, 35 medarbetare

Mina tips på framgångsfaktorer för mellanchefer: 

* Jobba med gruppen så att medarbetarna får förtroende för dig. Få dem att förstå ditt uppdrag också.

* Skapa en kultur där ni har ett gemensamt uppdrag.

* Visa att det är okej att misslyckas. Våga vara mänsklig. När något blir fel på riktigt, ska medarbetarna känna att ansvaret ligger på organisationen, inte den enskilda medarbetaren.

* Lär av misstagen. Vad hände nu? Vad var det som gick fel?

 

Ulrika Hjertzell som chefar i skolans värld är kanske den som drabbas av mest ”korstryck” som hon säger.

– Vi har ett enormt korstryck mellan olika intressenter, både internt och externt. Mitt uppdrag tar ju inte slut vid medarbetarna utan fortsätter med elever och vårdnadshavare. Medarbetarna hamnar också ofta i mitten, mellan vårdnadshavare och skola. Ovanpå det har vi riktlinjer, regelverk, etiska dilemman, politiska krav…

Hon pausar för att avsluta med att det till syvende och sist handlar om att ha elevens bästa i fokus. Henne uppdrag är att ge ”världens bästa skola”, till varje elev, varje dag.

Johanna använder samma uttryck, de ska vara ”världens bästa socialtjänst”.

– Och kundserviceenheten topp-presterar, du kan fråga vem som helst, säger Georgios Katsikiotis.

Det är uppenbart att uppdrag och mål sitter väl inarbetade. De vet vad de ska vara. Och de är alla eniga om att framgångsfaktorn framför andra är att få personalen med sig. De strävar efter högsta möjliga transparens och har olika strategier för att få medarbetare att trivas och må bra. Men gemensamt tycks vara en kultur där såväl framgångar som motgångar tacklas tillsammans. Det firas mycket, när man gjort något bra, eller om någon fyller jämnt.

– Jag är prestationsinriktad som person och drivs av att vara bäst. Men det går inte att få framgång om man inte har personalen med sig. Vi gör det här tillsammans, vi har alla samma uppdrag; att skydda och stötta Nackas barn och unga, det säger jag till mina medarbetare hela tiden, säger Johanna.

Alla tre strävar efter att vara nära sin personal i arbetsvardagen. De har pausgympa tillsammans (Johanna), kör gärna promenadmöten (Ulrika)  och det kan ha hänt att ett och annat energilöst möte peppats upp med en omgång karaoke…  (Georgios).

Ulrika Hjertzell, vars arbetsplats är en F – 8-skola, sitter inte sällan med sin dator ute i verksamheten. Och när vårdnadshavare hör av sig bjuds de in på möte.

– Jag vill vara tillgänglig. Jag har nästan alltid dörren till mitt rum öppen. Jag vet att alla ledarskapsböcker varnar för det här, att det gör att man aldrig får arbetsro. Men för mig är det ett sätt att stoppa saker innan de blir för stora, jag hör vad som är på gång och kan gå in och stötta, säger hon.

LÄS OCKSÅ>>

Fem bästa råden till alla mellanchefer

Studie visar: extremt splittrade dagar för mellanchefer

 

Läs även

Annons