Medveten närvaro

Prova kraften som finns i att andas - och öka din mindfulnes. Fyra övningar för medveten närvaro finner du i det här numrets modelltest. Här kan du ladda ner en pdf med modelltestet!

Läs även

Annons