Måste man jobba övertid bara för att man är chef?

Chefer jobbar över i snitt en arbetsdag i veckan - tid de ger bort och aldrig får igen.

Tre av fyra jobbar 1-2 timmar extra per dag, visar den senaste chefsundersökningen från Svensk Chefsförening.

Foto: Getty Images

Chefer arbetar mer övertid än andra grupper på arbetsmarknaden. Tre av fyra jobbar 1-2 timmar extra per dag, visar den senaste chefsundersökningen från Svensk Chefsförening. För hälften ingår det i grundlönen. Det vill säga ingen extra ersättning betalas ut.

– Det är i stort sett en arbetsdag i veckan, man sänker sin lön genom att jobba över, bjuder på tid man aldrig kan ta igen. 

Undersökningen visar också att en av tio jobbar tre timmar över per dag. 

– I längden är det helt ohållbart. Marginalerna blir väldigt små, det som går förlorat är oftast tid till återhämtning, man blir skör och får sämre möjligheter att orka med och klara att hantera motgångar och konflikter på jobbet, säger Hanna Broberg, chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR.

Att det sker systematiskt är ett stort problem, menar Hanna Broberg.

– Det är frustrerande och sorgligt. Man kan konstatera att avtal med oreglerad arbetstid, inte fungerar. För de allra flesta jobbar över men kan aldrig ta ut den inarbetade tiden.

Många är medvetna om att återhämtning är viktigt och att man offrar någonting för att få det att gå ihop, säger Hanna Broberg. 

Prenumerera på chefstidningens nyhetsbrev

– Jag upplever att många chefer är bekymrade över att det ser ut så här. Man försöker dölja att man jobbar utanför arbetstid, skickar man ett mejl på söndagen tidsinställer man det så att det går iväg på måndag morgon. Det handlar förstås också om att inte ge fel signaler som chef, att inte visa att det är okej att jobba när man är ledig.

Vad är det som gör att många chefer fortsätter att jobba så här mycket övertid tror du?

– Jag tror att det handlar om lojalitet. Man har sagt ja till ett uppdrag, blir lite upphöjd, får kanske något högre lön. Det kan vara svårt att ge upp men också svårt att erkänna att man inte klarar av uppdraget man åtagit sig. 

På en organisatorisk nivå handlar det om att man ser chefer som utbytbara i stor utsträckning, menar Hanna Broberg.

– Man lägger misslyckandet på individen, en chef funkar inte då säger man hej då och tar in en ny. Men de förändringar som skulle behöva ske ligger inte på den enskilde chefen utan på organisationen.

– Och när kompetensförsörjningen ser ut som den gör i dag, måste arbetsgivarna nog tänka om och vara rädda om sina chefer och medarbetare.

Det kan vara svårt att erkänna att man inte klarar av uppdraget man åtagit sig.

Hanna Broberg

Svensk Chefsförenings undersökning

Svensk Chefsförenings senaste chefsundersökning gjordes under perioden juni till september i år.

770 chefer svarade.

66 % av dem är enhetschefer, 19 % mellanchefer och 15 % högre chefer.

Två tredjedelar av dem sitter i ledningsgrupp.

När man är uppe i en vecka på 48 timmar eller mer kan man se  allvarliga hälsorisker, enligt Lars Göran Kecklund, professor vid Stressforskningsinstitutet.

– Till exempel psykisk ohälsa, depression och hjärtsjukdom. Men redan vid lägre nivåer, 43-44 timmar/vecka får man för lite återhämtning, arbetet börjar störa familjelivet eller ditt sociala liv.

Men övertid måste inte alltid gå ut över hälsa och privatliv.

– Vi ser i forskning att hälsoriskerna finns där men att det finns faktorer som påverkar hur allvarliga effekterna blir, av att arbeta övertid.

Personer med mycket inflytande över sitt arbete och framför allt sin arbetstid, kan planera på ett sätt som möjliggör pauser eller bryta av med en kortare arbetsvecka för att vila upp sig. Studier visar tydligt att om man har den möjligheten kan det mildra bieffekterna, berättar Lars Göran Kecklund.

Andra faktorer som kan mildra de negativa effekterna av övertidsarbete är arbetets innehåll, det vill säga hur krävande arbetet är och om man måste utföra väldigt många olika arbetsuppgifter eller har möjlighet att fokusera på färre områden.

– Det kan påverka hur stor eller liten arbetsgrupp man leder och om man har många deadlines över lång tid.

Även den totala arbetsbelastningen påverkar.

– Generellt har kvinnor en större sådan belastning. Hur mycket obetalt arbete, ofta uppgifter som behöver göras i hemmet, utför man utöver sin arbetstid?

Hur ska man lösa övertidsproblemet?

– Det handlar om att se över situationen och planera om. Minska arbetsbelastningen. Det finns också chefer som väljer att arbeta mer för att de tycker att det är stimulerande. Som arbetsgivare bör man ha ett vakande öga på dom. Det är inte säkert att de alltid kommer att orka. Arbetstid bör alltid vara ett ämne på medarbetarsamtal.

Lars Göran Kecklund menar att chefer över lag skulle vilja jobba 40 timmar i veckan, inte mer.

– Om man har mycket jobb någon enstaka vecka inget problem – det är når det blir standard, att det bara rullar på och man inte ser slutet på det, som det kan bli riskabelt.

Är det möjligt att hantera alla delar i chefsuppdraget inom normal veckoarbetstid?

– Det är en väldigt bra fråga som jag tror är väldigt svår att ge ett enkelt svar på. Det kanske behövs en del nytänk här? Man behöver se över och uppdatera chefsrollen och de myter som omgärdar den. Vad kan man ta bort eller delegera?

– Man har förstås ett eget ansvar också, att vara en bra förebild. Det är inte fint eller ger hög status att vara mycket på jobbet. Men i vissa verksamheter finns en organisationskultur som påtalar att man ska vara tillgänglig och jobba mycket. Det är inte sunt. Där behövs en förändring. Vi behöver se till till exempel prestation och komma bort från att mäta allt i tid.

Hon blev sjuk av att vara chef – berättade inte för någon

Läs även

Annons