Måste klara sig själv

Det är ensamt på toppen, brukar det heta – och visst blåser det kallt ibland. Att känna sig ensam som chef är naturligt och något som kommer med jobbet. Det första steget runt hindret är att acceptera det, och sina egna känslor.


Det är ensamt på toppen, brukar det heta – och visst blåser det kallt ibland. Att känna sig ensam som chef är naturligt och något som kommer med jobbet. Det första steget runt hindret är att acceptera det, och sina egna känslor, säger de som Chefstidningen talat med.

Text: Sara Wilk

– Att chefer är ensamma är delvis en myt och delvis en sanning. I det normala arbetet, när allt löper smärtfritt, är chefen en del av kollektivet. Men i vissa situationer står man ensam, säger Dan Eliasson, som är generaldirektör för Migrationsverket sedan fyra år tillbaka.
Situationerna han talar om känner nog många chefer igen. Det kan handla om tuffa prioriteringsbeslut, förändringar i organisationen eller krisartade lägen. Helt enkelt sådana tillfällen då chefen inte kan tala med sina anställda eller är ensam om att ha hela bilden klar för sig. Och inte sällan händer det att de anställda drar sig undan eller protesterar.
– Det är en naturlig del av ledarskapet och jag vet att det inte handlar om mig personligen, utan om mitt ämbete. Det är något som man måste lära sig att leva med och inte ta personligt, säger han.

Den där krypande känslan av ensamhet kan dyka upp i många olika sammanhang. Lena Loheim Kangevik är vd för Bee Production, en redaktionell kommunikationsbyrå med fem anställda. Hon håller med Dan Eliasson, men lyfter också upp en annan typ av ensamhet:
– Jag har ett personligt ansvar för arbetsklimatet. Jag måste visa att jag tycker att det är roligt att komma till jobbet, har jag haft en för djävlig natt måste jag skaka av mig det innan jag går in på kontoret. Och på så sätt är man ensam, för att man till viss del spelar en roll, konstaterar hon och fortsätter:
– Som chef är jag personlig men försiktig med att vara privat, det måste finnas en tydlig gränsdragning. Jag skickar inte kompisinbjudningar på Facebook till mina anställda och jag räknar inte med att bli inbjuden till deras fester. Det handlar om att behålla trovärdigheten och att vara mån om sitt naturliga ledarskap.

Precis som att ensamheten kan se olika ut, finns det flera sätt att hitta råd och stöd. Till exempel genom nätverk, kollegor eller konsulter. Lena Loheim Kangevik har sedan 2007 en coach som ger henne råd, stöd och kunskap. Även Dan Eliasson hittar stöd utanför organisationen, men han lyfter också fram att det är viktigt att hämta energi och kraft för att orka med chefskapet.
– Jag får mycket energi från organisationens verksamhet och de framgångar vi har. Men man måste också skaffa energi på det privata planet, det är jätteviktigt att man går och pratar med någon och filosoferar över livet. Den kraft som gör att jag orkar ta mig igenom svåra situationer hämtar jag inte i mitt professionella nätverk, utan rent privat, säger han och fortsätter:
– Man måste ha insikten att det inte är fel att känna sig ensam, utan att det snarare är helt naturligt. Och vet du vad? Ibland kan det till och med finnas en viss tjusning med det. Det är i de situationerna du känner att du gör skillnad, det är de besluten som lägger grunden för den framtida verksamheten. Då måste du som ledare ta ditt ansvar.
Experten: ”Arbetsplatsen ingen känslofri zon”

– Ensamheten ligger till viss del inbyggd i chefsrollen. Chefen har makt, befogenheter, sätter lön och är inte jämbördig i gruppen. Den här maktrelationen behöver chefer vara medveten om, säger Erica Falkenström, som är ledarskapskonsult, doktorand i pedagogik på Stockholms Universitet och en av författarna till boken Chef med känsla och förnuft.
Även Erica Falkenström är inne på att ensamhet kan visa sig på många sätt och som en följd av flera olika situationer. Till exempel när det är dags för svåra beslut eller då chefen brottas med frågor som han eller hon inte får diskutera med andra.
– Det första man behöver göra är att lära känna och acceptera chefsrollens villkor och förstå att känslor inte är farliga. Arbetsplatsen är inte en känslofri zon, förklarar hon.
Chefens ansvar gör det ibland omöjligt att prata om vissa frågor med sina medarbetare, menar hon. Så ett av hennes tips är att ha någon att tala med, gärna utanför organisationen. Det är viktigt att resonera och reflektera kring sina egna känslor och reaktioner.
– Det är klart att chefen har makt, men samtidigt kan chefen kan känna sig maktlös och helt beroende av sina medarbetare. Modet att lyssna och kommunicera är därför helt avgörande.
Tips till ensamma chefer:

1. Lyssna på dina medarbetare, ta dem på allvar och bekräfta dem. Drar de sig undan kan det vara ett tecken på att något är fel.
2. Var öppen, tydlig och visa omtanke så att medarbetarna känner att de kan prata med dig när det behövs.
3. Sträva efter att förstå dina egna och andras känslor, de bär på information som kan vara viktig för både hälsa och resultat.
4. Skaffa någon som du kan prata förtroligt med och lära av.
5. Grupphandledning är också givande. Där kan du lära av andra chefers erfarenheter och upptäcka att du kanske inte är så ensam.
Citat elisasson “Man måste ha insikten att det inte är fel att känna sig ensam, utan att det snarare är helt naturligt. Och vet du vad? Ibland kan det till och med finnas en viss tjusning med det.”

Citat Lena “Jag måste visa att jag tycker att det är roligt att komma till jobbet, har jag haft en för djävlig natt måste jag skaka av mig det innan jag går in på kontoret. “

Skrivet av Sara Wilk

Läs även

Annons