Leda inom EU

Beslut som rör över 500 miljoner invånare. Samarbete med politiker från 28 länder i sju olika partigrupper. Det är vardag för ledamöterna i Europaparlamentet. Chefstidningen har träffat två av dem på plats i parlamentet i Strasbourg.

Beslut som rör över 500 miljoner invånare. Samarbete med politiker från 28 länder i sju olika partigrupper. Det är vardag för ledamöterna i Europaparlamentet. Chefstidningen har träffat två av dem på plats i parlamentet i Strasbourg.

Text: Åsa Ohlsson

Att skriva raljerande om Europaparlamentet är lockande. Bilden av ett parlament utan makt i en flyttkarusell för miljontals kronor återkommer ständigt. Men bilden stämmer inte. Sedan Lissabonföredraget klubbades har Europaparlamentets reella makt ökat. Tillsammans med ministerrådet har parlamentet nu makt över många fler område, inklusive EU:s budget.

Sverige har 20 ledamöter i parlamentet. Två av dem är socialdemokraternas Marita Ulvskog och moderaternas Anna Maria Corazza Bildt. Båda valdes in i parlamentet för första gången 2009, men har långa politikerkarriärer bakom sig.

Det är lätt att förvirra sig rent bokstavligt i den stora parlamentsbyggnaden - det får besökare lära sig snabbt. Och många år i huset hjälper inte alltid. Marita Ulvskog ska till en av parlamentets radiostudior för en intervju med Sveriges Radio. Och trots snart fem års rutin är det svårt att hitta. Många småkorridorer, många våningar som ser likadana ut och trappor upp och ner. Men hon hinner fram i tid.

Just det här med att vara i tid är en detalj som Marita Ulvskog berättar om under promenaden.

– När vi ska ha möte i partigruppen så kommer vi svenskar och finländare innan mötet ska börja, kanske någon dansk också. Sen kommer de andra, mer indroppande. Egentligen borde man väl anpassa sig men vi nordbor är väl lite fyrkantigt ordningsamma, säger hon.

Partigruppen som socialdemokraterna ingår i heter S&D, Progressive Alliance of Socialists and Democrats. Gruppen har 195 ledamöter från 33 partier från 28 länder, det vill säga politiker från alla EU:s länder ingår i partigruppen.

– Samarbetet påverkas ibland av både kulturella skillnader och könsskillnader. En del män kan prata hur länge som helst och då blir man stressad. Men så är det ju hemma också.

I grunden vill partigruppen varandra väl tycker hon. Folk är justa mot varandra.

– Jag har de uppdrag jag har för jag vill göra skillnad. Jag har valt utifrån de områden som jag tycker att EU ska driva det vill säga miljö- och klimatpolitik.

Att arbeta i parlamentet handlar mycket om mycket samspel, massor av förhandlingar, även med andra partigrupper.

– Nu senast ansvarade jag för s-gruppens förhandlingar med de andra partierna i EU-parlamentet om det nya klimatpaketet. Det här var ett oerhört intensivt arbete under kort tid med förhandlingar ned på enskilda ledamöter.

Alla dessa ledamöter har varsitt kontor i Strasbourgparlamentet. Marita Ulvskog låser upp dörren till sitt kontor, inte helt olikt en sovkupé på ett tåg, med utfällbar soffa för att det inte ska blir för trångt. Från fönstret ser man floden L’Ill som rinner mellan parlamentets två byggnader och vidare genom Strasbourg.

– Jag har tur som har fönster med sådan utsikt över stan, det finns många som har kontor med utsikt in mot gården.

Hon tar upp skillnader som präglar parlamentarikerna. Hon och de svenska politikerna kommer från ett starkt samhälle med en rustik demokrati. Till detta kommer till exempel Grekland som faktiskt var en diktatur för inte så längesen.

– Sedan har vi bulgarerna som är rädda för ett starkt samhälle eftersom det förknippas med en totalitär regim, och Frankrike som är en stormakt resonerar också som en sådan.

Marita konstaterar att man måste vara tuff som politiker men också lite av en psykolog, kunna läsa människor, hitta det som hon har gemensamt med dem och sedan satsa på att övertyga.

I det stora huset är ett oväntat inslag en heltäckningsmatta med grön botten och stora gula och röda blommor. Den återkommer på flera ställen, bland annat i parlamentarikernas egna café i det stora huset. Där träffar vi Anna Maria Corazza Bildt. Under intervjun kommer ledamöter från flera olika länder fram och pratar med henne. Samtalen går på flera olika språk. Uppdraget som folkvald i ett parlament med många olika skiljelinjer mellan ideologi och kultur tycker hon är spännande.

– Det svåraste med att vara ledamot är att vara borta hemifrån så mycket, säger Anna Maria Corazza Bildt.

Att bygga broar och förtroende, genom att visa respekt för varandra, så lyder Anna Marias recept på hur man får samarbetet i partigruppen att fungerar. Moderaterna tillhör, tillsammans med KD, parlamentets största partigrupp EPP, European People's Party som har 275 ledamöter från 52 partier och X länder.

Anna Maria beskriver att hon är född med mångfalds-DNA.

– Jag har levt i en internationell miljö i stort sett hela mitt vuxna liv. Att visa respekt för historia och andras åsikter kommer du långt på, mycket bättre än angrepp.

Både Marita Ulvskog och Anna Maria Corazza Bildt är trygga i sina roller som politiker, de är engagerade och viljestarka. Att man vill kontrollera starka kvinnor är dock en verklighet som syns även här i parlamentet säger Anna Maria Corazza Bildt. Fler kvinnor på inflytelserika poster i parlamentet är därför en viktig fråga.

– Förut kunde vi ha flera kvinnliga kandidater i vår partigrupp EPP och så vann ändå den manliga kandidaten. Nu försöker vi enas om en kvinnlig kandidat. Det har faktiskt hänt att jag röstat mot vår partigrupp och för en kvinna från den liberala partigruppen, säger hon.

De tycker båda om arbetet i parlamentet med relationer och samarbete över politiska, nationella och kulturella gränser

– Jag kommer till exempel väldigt bra överens med brittiska Labour. Sen är det festligt vi är tre kvinnor i industriutskottet som varit kulturministrar förut, de andra två är Pilar del Castillo från Spanien och Catherine Trautmann från Frankrike, säger Marita Ulvskog

Något Anna Maria uppskattar är att Europaparlamentet har en friare roll än riksdagen.

– Riksdagen måste förhålla sig lojal till regeringen på ett sätt som inte parlamentet gör till kommissionen.

Supervalåret. Så har 2014 kommit att kallas, med valet till Europaparlamentet den 25 maj först i raden av val:

– Jag hoppas att valrörelsen kommer att handla om att rösta för öppenheten och tolerans. Att tro att Sverige kan vara ett isolerat land, det fungerar inte. Mycket av demokratin tar vi för given, men om man ser vad som händer i Ukraina till exempel så är det inte självklart, säger Anna Maria Corazza Bildt.

– Jag hoppas att fler förstagångsväljare kommer att utnyttja sin rösträtt. Numer fattas det väldigt många beslut i parlamentet som direkt påverkar tillvaron för varje svensk, det borde vara skäl nog att rösta, säger Marita Ulvskog.

Ekonomin och jobben är den stora stötestenen i årets valrörelse, en naturlig konsekvens av att det finns över 26 miljoner arbetslösa i Europa.

Med en global ekonomi och medborgare som lever mer över gränserna - så är parlamentet en kraft att ta på allvar, det menar båda två

60 procent av ärendena på dagordningen i kommunernas fullmäktige beror av EU-beslut, indirekt eller indirekt. Detta visade en undersökning gjord 2010 gjorts av Linda Nyberg, statsvetare vid Lunds universitet i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKL tror att siffran är högre idag än när undersökningen gjordes.

Svenskarna är inte generellt sett inte medvetna om hur stort inflytande EU har på svensk politik. Enligt en färsk SIFO-undersökning från mars i år tror närmare hälften att det är bara är 20 procent av frågorna som påverkas av EU.

• EU består idag av 28 medlemsländer.

• Det totala antalet ledamöter i parlamentet är idag 766, men minskar efter valet till 751.

• Sverige har 20 ledamöter, även efter valet 2014.

• De flesta partier ingår i partigrupper. Det finns sju politiska grupper idag samt 27 politiker som är grupplösa. Sverige har politiker i fem av sju grupper.

Europeiska folkpartiets grupp (EPP): Hit hör Moderaterna och Kristdemokraterna

Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater (S&D): Socialdemokraterna

Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa (Alde): Folkpartiet och Centern

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (G/EFA): Miljöpartiet och Piratpartiet

Gruppen Europeiska konservativa och reformister (ECR):

Inga svenska ledamöter

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL): Vänsterpartiet

Gruppen Frihet och demokrati i Europa (EFD): Inga svenska ledamöter

• Sedan 1 december 2009, när Lissabonfördraget trädde i kraft, har Europaparlamentet

mer lagstiftande makt. Det innebär ett större medbestämmande ihop med ministerrådet.

Över 40 nya områden har placerats under medbeslutandeförfarandet mellan parlamentet och ministerrådet, så som jordbruk och energipolitik

• I de flesta frågor fattar ministerrådet beslut tillsammans med Europaparlamentet. Inom några områden, exempelvis utrikespolitiken, beslutar ministerrådet självt.

• Parlamentet har sista ordet när det gäller EU:s budget.

• Nytt är också att parlamentet får större inflytande över valet av kommissionens ordförande.

Läs även

Annons