Låt lågan brinna

Jo, det behövs justa anställningsvillor, rimliga löner och anständig arbetstid även om ens arbete går ut på att rädda världen.

Nästan hälften av alla människor i vårt land engagerar sig frivilligt i någon form. Inom idrott, kultur eller genom socialt arbete. I kvinnojourer, i mansgrupper, med läxhjälp för barn eller som stöd för gamla. Ideella sektorn växer långsamt och motsvarar runt 400 000 heltidstjänster.

Det finns inget som tyder på att sämre tider, som hög arbetslöshet och dåliga finanser drar ner på antalet ideella timmar. Engagemanget är ganska konstant. Men det ser inte likadant ut som det gjorde för 50 år sen, eller ens 15 år sedan. Idag vill vi arbeta aktivt – med volontärarbete och göra en effektiv punktinsats, snarare än att vara passiv medlem och betala avgift månad efter månad.
Hela ideella sektorn är i förändring. Den nya generationens ideella krafter ställer andra krav – de vill veta var just deras insats gör skillnad i detta nu, man ifrågasätter ”gamla” metoder sådant ”som man alltid har gjort” och man är inte självklart trogen i sin organisation livet ut, som man kanske var förr. Man följer snarare en idé än en förening. Känns igen från livet och arbetslivet i övrigt, eller hur? Näringslivet sneglar på det värderingsbaserade ledarskapet inom ideella sektorn som i sin tur tar efter näringslivets effektivitet och resultattänkande.

Kraven på ledaren är stora inom den ideella sektorn. Tidigare räckte det långt att vara en eldsjäl. Idag behöver du vara bra på att leda människor, kommunicera utåt och driva affär. Som vilken chef som helst. Men trots det finns det fortfarande idag en låg tro på gott ledarskap, vissa ser ledarskap till och med i opposition med demokrati.

Professionalisering innebär också att man insett att även idéburna organisationer måste arbeta med hr, med arbetsmiljö, med ledarskap och strukturer. En del gamla sanningar avlivas. Jo, det förekommer konflikter även inom ”goda” verksamheter. Jo, det behövs justa anställningsvillor, rimliga löner och anständig arbetstid även om ens arbete går ut på att rädda världen. Jo, även organisationer som verkar för behjärtansvärda frågor gör ”onda” saker som att säga upp folk. Nej, det finns ingen som helst koppling mellan att arbeta med angelägna brinnande ändamål och att vara en bra arbetsgivare.

Trots likheter med andra sektorer. Det finns en helt unik logik inom ideella sektorn, driven av engagemang och idéer som ska förändra världen. Det här tittar Chefstidningen närmare på!

Rädda Barnen är en av de stora frivilligorganisationerna som genomför ett omfattande förändringsarbete. En inte helt smärtfri resa berättar generalsekreterare Elisabeth Dahlin. Vi måste ha koll på varenda krona säger hon och räds inte granskning. Barnfattigdom blev en het fråga alldeles nyligen. Debatten som följde visar att ha koll på organisationens kommunikation också är livsviktig.

Eva Brandsma
chefredaktör

Läs även

Annons