Kul på jobbet

Dessutom visar forskning att om medarbetarna upplever att de har kul på jobbet ökar företagets lönsamhet.

En av de allra första föreläsningar jag höll i min yrkeskarriär handlade om medarbetarskap. Jag berättade om att arbetsplatsens kultur – vad man gör och hur man arbetar – inte alls är samma sak som arbetsplatsens identitet. Och att identiteten är allt som har med arbetsplatsen och medarbetarskapet att göra. Dessutom hänger mycket på vad som finns i väggarna. Det handlar mycket om samspelet mellan ledarskapet och medarbetarna. Någonstans i denna identitet finns också en av de stora nycklarna – att man har kul tillsammans på jobbet.
I Kairos Futures undersökning ”Kontorsrevolutionen” tillsammans med TDC har vi kunnat se att framtidens medarbetare ställer krav på engagemang, feedback och föränderlig kultur. De unga som träder in på arbetsmarknaden har dessutom vuxit upp med ny teknik. Man vill kunna arbeta med sina egna apparater, som man är van vid, och man förväntar sig att allt ska fungera smärtfritt. Dessutom vill man ha kul på jobbet. Det svåra här är att ”kul på jobbet” givetvis innebär olika saker för olika personer och skiljer sig mellan medarbetare och ledare.
Jag har haft förmånen att de senaste åren vara på en arbetsplats där skämt och skratt ligger nära till hands hos både ledning och kollegor. Där lite bus kan lyfta en fullspäckad arbetsdag, eller en morgonfika med kollegorna. För mig innebär det att en ny arbetsvecka är något att se fram emot. Bort med måndagsångest och in med lite glädje över att en ny vecka har startat! Därmed inte sagt att det är tråkigt med helg – snarare att ”life is good” där man just är i den stunden. Jag önskar att fler fick känna så. Dessutom visar forskning att om medarbetarna upplever att de har kul på jobbet ökar företagets lönsamhet.
Men då kommer vi in på det som TDC undersökningen också visar – att det också krävs engagemang, förändringsbenägenhet och en feedbackkultur som gör att medarbetare och ledare känner sig avslappnade i varandras sällskap och som bygger på ömsesidig respekt. Annars är det troligen relativt svårt att ha roligt tillsammans.

Läs även

Annons