Se upp med toxiska chefer – ”mästare på manipulation”

Dåligt ledarskap kan vara skadligt, men toxiskt ledarskap kan vara dödligt. Det är dags att vi tar detta problem på allvar, menar Chefstidningens krönikör Patrik Reman.

”När jag ser en organisation drabbas av dåligt ledarskap, är det svårt att inte känna en viss förtvivlan. En dålig chef kan vara resultatet av många saker: externa omständigheter, otillräcklig utbildning eller brist på resurser. Men en skadlig, toxisk, chef är något helt annat. Denne är inte bara en inadekvat ledare, utan också någon som aktivt utnyttjar sin position för sina egna intressen.

Toxiska chefer ser inte sina positioner som ansvar, utan som tillfällen att utöva makt. De är inte intresserade av att leda sina medarbetare eller bidra till företagets framgång. I stället styrs de av ett begär att krossa andra för att få det de tycker sig ha rätt till. Resultatet blir en arbetsplats som inte bara är improduktiv, utan direkt destruktiv för dess anställda.

Toxiska chefer är skickliga manipulatörer, samtidigt som de döljer sitt destruktiva beteende från dem som kan hålla dem ansvariga. För ofta väljer arbetsgivare att stå bakom dessa ledare, och tillåter dem att behålla sina roller trots de negativa effekterna på deras anställda. Som ett resultat, är det ofta de utsatta medarbetarna som tvingas att lämna.

Dåliga resultat i medarbetarenkäterna, särskilt de kopplade till ledarskap, är en viktig indikation på att något inte står rätt till. En annan varningssignal är hög sjukfrånvaro. En chef som skapar en osund arbetsmiljö kan ha en direkt inverkan på sina medarbetares hälsa, både fysiskt och psykiskt. Slutligen är hög personalomsättning ett annat viktigt tecken på ett potentiellt problem.

Risken för självmord, hjärtsjukdomar och stressrelaterade sjukdomar ökar dramatiskt för dem som arbetar under en dysfunktionell chef.

Patrik Reman

Denna situation är inte bara orättvis, den är också farlig. Ny forskning visar att toxiska chefer inte bara påverkar arbetsmiljön, utan också hälsan för dem de leder. Risken för självmord, hjärtsjukdomar och stressrelaterade sjukdomar ökar dramatiskt för dem som arbetar under en dysfunktionell chef. Konsekvensen blir en arbetsmiljö som både är dålig, minskar produktiviteten och är skadlig för hälsan. Dålig arbetsmiljö har också en tendens att sprida sig i organisationen.

För att bekämpa detta problem behöver vi göra mer. Det är inte nog att bara identifiera och få bort toxiska chefer. Vi behöver också skapa en kultur där alla på en arbetsplats har ett ansvar att se till att ingen chef använder sin maktposition till att medvetet skada andra för att själva hamna i rampljuset och kliva upp i sin karriär.

Tills vi gör det, kommer företag att fortsätta lida under effekterna av dåligt ledarskap. Medarbetare kommer att fortsätta lämna sina positioner, sjukfrånvaro och personalomsättning kommer att vara hög. Vi kommer också att fortsätta se människor betala med sitt mående för chefens beteende.

Dåligt ledarskap kan vara skadligt, men toxiskt ledarskap kan vara dödligt. Det är dags att vi tar detta problem på allvar, och gör allt vi kan för att bekämpa det. För arbetsplatsens och medarbetarnas skull, och för vår gemensamma framtid.”

För dig som vill veta mer; här är några länkar till forskningen jag hänvisar till i texten:

The Impact of Toxic Management on Staff Burnout

The tyranny of toxic managers

Impact of toxic leadership of employee performance

Patrik Reman, HR expert med fokus på kompetensförsörjning, har deltagit i utformningen av internationella ISO-standarder för HR-processer.

 

Läs mer om toxiska chefer i Chefstidningens intervju med Martina Skowronska, författare till boken Toxiska chefer:

 

Oförklarlig oro inför arbetsveckan? Du kan vara drabbad av en toxisk chef

 

 

 

Läs även

Annons