Patrik Reman: Se AI som en kraft för positiv förändring

Att AI tar över administration och enkla arbetsuppgifter är ingen dålig sak. Snarare en möjlighet att omfördela våra resurser mot mer meningsfulla och kreativa jobb, menar Chefstidningens krönikör Patrik Reman.

Patrik Reman, HR expert med fokus på kompetensförsörjning.

Foto: pressbild

Trots AI:s förmåga att drastiskt förändra och förbättra arbetsprocesser på arbetet, finns det en utbredd diskussion kring risken för inbyggda fördomar i AI-systemen.

Det är viktigt att erkänna att även om AI kan innebära vissa risker för bias, bleknar dessa ofta i jämförelse med de djupt rotade fördomar som människor, oavsett utbildningsnivå eller medvetenhet, kan bära på.

Den mänskliga faktorn av bias kan vara betydligt svårare att identifiera och korrigera än de som finns i AI-baserade system, där algoritmer kan justeras och förbättras över tid för att minimera riskerna för orättvis behandling.

I realiteten står vi inför ett scenario där AI kommer att ta över många av de arbetsuppgifter vi gör idag, oavsett om vi är redo för det eller inte. Detta innebär inte nödvändigtvis en dystopisk framtid där människor blir överflödiga; snarare erbjuder det en möjlighet att omfördela våra resurser och fokus mot mer meningsfulla och kreativa uppgifter.

Genom att arbeta tillsammans, kan vi skapa en framtid där AI fungerar som ett verktyg som inte bara effektiviserar vårt arbete, utan också gör det mer meningsfullt och rättvist.

Patrick Reman

För chefer och ledare innebär integrationen av AI en chans att minska den administrativa bördan, vilket frigör tid för strategiskt tänkande och personlig interaktion med medarbetarna. Att kunna delegera monotona och tidskrävande uppgifter till AI-system gör det möjligt för chefer att fokusera mer på ledarskap och mindre på administration.

För HR-, ekonomi- och andra avdelningar innebär användningen av AI en omvandling av det dagliga arbetet. Genom att automatisera uppgifter som tidigare krävt omfattande manuell hantering, som löneadministration, rapportering och knappande av data i och mellan system, kan de nu ägna sig åt mer strategiska och värdeskapande aktiviteter. Den här skiftningen från monoton administration till mer analytiskt och människocentrerat arbete kan leda till djupare insikter i personalens välbefinnande och organisationskulturen, vilket i sin tur bidrar till bättre beslutsfattande och mer tillfredsställande arbetsplatser.

Det är dock viktigt att närma sig övergången till AI med försiktighet och eftertänksamhet. Att säkerställa att AI-system är transparenta, etiska och fria från diskriminerande fördomar kräver kontinuerlig översyn och anpassning. Genom att arbeta tillsammans, kan vi skapa en framtid där AI fungerar som ett verktyg som inte bara effektiviserar vårt arbete, utan också gör det mer meningsfullt och rättvist. Att omfamna AI som en utmärkt digital arbetare och assistent erbjuder en väg framåt där tekniken tjänar som en kraft för positiv förändring, stödjer våra gemensamma strävanden mot bättre arbetsplatser och samhällen.

Patrik Reman, HR expert med fokus på kompetensförsörjning, har deltagit i utformningen av internationella ISO-standarder för HR-processer.

Läs även

Annons