Kostnaderna för inhyrda fortsätter öka

Utgifterna för hyrpersonal fortsätter att stiga, trots mål om motsatsen. Men Region Skåne går mot strömmen och har lyckats minska kostnaderna under 2017.

Samtliga regioner och landsting har kommit fram till att hälso- och sjukvården ska bli helt oberoende av hyrpersonal redan till januari 2019. Även SKL ställer sig bakom målsättningen. Men ändå ökade kostnaderna för hyrpersonal i landet med sammanlagt 200 miljoner kronor under första kvartalet 2017, och 180 miljoner under andra kvartalet, jämfört med samma perioder föregående år. Det visar siffror som SKL har tagit fram. 

Bara Region Östergötland, landstinget i Kalmar och Region Skåne har fått ned kostnaderna för hyrpersonal.

– Här i Skåne var vi tidigt ute med att målmedveten jobba mot det här målet. Det handlar om att se över arbetsuppgifter och hur man bemannar avdelningar, och att titta på vilka kompetenser som behövs. Verksamheten har gjort ett jättebra jobb och har lyckats täcka upp för bemanningsföretagen, säger Rita Jedlert, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Utöver den ekonomiska besparingen har ett minskat beroendet av bemanningsanställda också inneburit mer sammansvetsade team inom vården och bättre kontinuitet i verksamheten, menar hon. 

Kan ni bli helt oberoende av hyrpersonal till 2019?

– Ja, absolut. Det är det som är målsättningen och det vi jobbar mot, säger Rita Jedlert.

Men de flesta regioner och landsting rör sig alltså i motsatt riktning, med ökande kostnader för inhyrda. Mellan andra kvartalet 2016 och andra kvartalet 2017 ökade kostnaden för inhyrda sjuksköterskor med 42 procent, för läkare låg ökningen på nio procent. Inom psykiatrin har kostnaderna för hyrpersonal minskat med en procent.

Chefstidningen har sökt SKL för en kommentar.

TEXT: MAX BYSTRÖM

Här kan du läsa SKL:s rappport.

Läs även

Annons