Konsten att gå hem klockan fem

Övertid och ständig tidspress är vardag för många chefer. Men långa arbetsdagar är ingen naturlag. Med rätt verktyg går det att hitta balansen.

TEMA TID Annika Karlsson är statsvetare och enhetschef för kommunens avdelning för integration och samverkan. Hon arbetsleder en ekonom, en projektledare och en flyktingsamordnare. Själv står hon för en stor del av enhetens strategiska arbete, bidragsansökningar och samordning med andra delar av kommunen. Men trots att hon är både handläggare, strateg och chef går hon hem klockan fem.

– Det enda man vet att man får mer av är tid. Den tanken har hjälpt mig jättemycket. Det kommer en dag i morgon, det man inte hunnit när dagen är slut får man göra då.

Att gå hem i tid är något som Annika Karlsson har fått lära sig. Under många år arbetade hon med internationella frågor inom civilsamhället. En dag kom chansen att bli chef. Hon var 36 år, älskade sitt jobb och var full av energi. Delar av arbetsgruppen satt i Sverige, delar i Georgien. Hon reste mycket, var alltid tillgänglig och överallt i tanken. ”Fipplade” ofta med flera saker samtidigt. Arbetsveckorna kunde ha upp till 60 timmar och på lediga stunder twittrade hon eller facebookade ofta för jobbet. Till slut gick det inte längre.

– Jag hade varit tre dagar i London med tunga möten och sen åkt direkt till bokmässan. På måndagen skulle en ny medarbetare börja. På söndagskvällen sa min kropp ifrån.

TEXT: JOHANNA KVARNSELL

*Läs hela temat om att hinna med jobbet utan långa arbetsdagar i Chefstidningen nr 8, 2017. Med kommentarer från bla:
Gunnar Aronsson, professor i arbets- och organisationspsykologi
Anders Wallner, som leder regeringens utredning Hållbart arbetsliv över tid
Ann Elfving, psykolog vid Aleris smärt- och stresscenter i Nacka. Logga in ovan och bläddra i PDF:erna.

Läs även

Annons