Konsten att bli chef över kollegorna

Goda förkunskaper och etablerade relationer. Men också missunnsamma medarbetare och förtroliga samtal som tystnar när du kliver in i fikarummet. Att bli chef över kollegorna kan vara oväntat tufft.

Affärsledaren Emma Roslund Johansson på Ikano bank har flera gånger blivit chef över sina tidigare kollegor. Hennes viktigaste redskap för att hantera de skiftande rollerna är en tydlig inre kompass.

23 år gammal kom Emma Roslund Johansson till Ikanos bankkontor i småländska Älmhult för att jobba i kassan. Hon pluggade engelska i Lund och ville göra ett kort avbrott, ta reda på vad hon egentligen skulle arbeta med. Men den frågan besvarade sig självt genom inhoppet på bankkontoret. 19 år senare är Emma Roslund Johansson kvar på Ikano, nu som Malmöbaserad affärsledare med inriktning mot Ikea.

– Jag trivdes så bra, fick utmaningar och nya roller, så jag sköt pluggandet på framtiden och stannade i företaget, säger hon.

I många år hade hon uttalade ansvarsområden och en informell ledarroll, men utan personalansvar. Första gången hon klev på en formell chefsroll var 2013 i samband med organisationsförändringar där hon själv fick ansvar för att rekrytera nya medarbetare.

Ett par år senare dök ett interimsuppdrag som marknadschef upp.

– Jag jobbade tätt med marknadsavdelningen redan innan, och därför tyckte både jag, min chef och mina kollegor att det var en bra lösning att jag gick in i rollen som marknadschef. Till stor del eftersom jag redan hade en upparbetad relation med medarbetarna på marknadsavdelningen, säger Emma Roslund Johansson.

Då hade hon jobbat många år på Ikano och hade ett gott kontaktnät i hela företaget. Den nya chefsrollen innebar att hon fick direktrapporterande medarbetare som hon tidigare arbetat sida vid sida med.

– Jag upplevde inte att det var någon nackdel, tvärtom var de upparbetade relationerna en fördel. Alla var också medvetna om att det var en tillfällig lösning, vilket nog underlättade.

Samtidigt funderade Emma Roslund Johansson över de förändringar som rollen förde med sig. Plötsligt befann hon sig i en position där hon hade tillgång till betydligt mer information än sina kollegor, och hon hade en helt annan påverkansposition. Som arbetsgivarrepresentant kunde hon inte längre delta i alla diskussioner som medarbetarna hade om exempelvis fattade beslut eller förändringar.

ATT BLI CHEF ÖVER DE TIDIGARE KOLLEGORNA innebar också att hon inte längre blev inbjuden i alla samtal som medarbetarna hade. Det var ingen dramatisk erfarenhet, men något hon märkte av.

– Det blir ett balansskifte och det får man ha respekt för. Även om jag inte själv känner någon skillnad får jag respektera att mina kollegor kan uppleva att relationen ändrats. Som chef blir jag inte alltid inkluderad i samtal eller tillfrågad om olika saker, säger Emma Roslund Johansson.

Charlotte Fogel, utbildare och coach i chefs- och ledarskap, konstaterar att skiftet från medarbetare till chef påverkar både relationer och samspel på arbetsplatsen.

– Kommer du utifrån så kan du gå rakt in i din roll som chef. Du har inga gamla relationer eller roller att förhålla dig till. Som internrekryterad känner du verksamheten och har förmodligen haft diskussioner med kollegor om vad som behöver förändras. Det kan leda till höga förväntningar på dig som chef, säger hon.

”Du som vet hur vi har haft det!” kan kollegorna kanske säga, och tycka att den nya chefen genast ska ändra på allt som är fel. Men förväntningarna från arbetskompisarna blir inte sällan svåra att leva upp till.

Extra svårt kan det vara att bli chef över kollegor som även är goda vänner. Att umgås privat och förtroligt med arbetskamrater är vanligtvis inget problem så länge ni är på ungefär samma nivå i organisationen. När den ena plötsligt blir arbetsgivarrepresentant och får makt över den andra är det oundvikligt att relationen påverkas, menar forskaren och organisationskonsulten Eva Norrman Brandt.

– Du ska komma in i en ny yrkesroll även om det är på din gamla arbetsplats. Mycket handlar om att relatera till andra på ett nytt sätt. För chefer som varit nära kompis med en kollega brukar kontakten glesas ut, och det är ofta en ömsesidig utveckling. Man byter fot och relationerna förändras.

ATT FORTSÄTTA SOM NÄRA VÄNNER även efter att den ena blivit chef kan fungera ett tag. Men förr eller senare riskerar vänskapen att sättas på prov. Vännen och tidigare kollegan kanske inte presterar som förväntat, vilket gör att den nya chefen behöver ta ett allvarligt samtal med honom eller henne. Eller så sätter chefen en lön som den andre inte blir nöjd med.

– Det är sådant som ingår i chefsrollen. Då kan medarbetaren tycka att, ”jaha, jag trodde vi var kompisar? Är det såhär du tänkt hela tiden?” Men så är det ju inte. Det är bara först nu du tvingas ta ställning till medarbetarens prestationer på det här sättet, säger Eva Norrman Brandt.

Text: EMMELI NILSSON

 

FAKTA: SÅ HANTERAR DU ÖVERGÅNGEN FRÅN KOLLEGA TILL CHEF

* Prata igenom ditt uppdrag med din egen chef.

* Samla tidigt medarbetarna och berätta hur ditt uppdrag ser ut och hur du själv ser på ditt ledarskap. Var transparent.

* Skaffa en mentor eller ett nätverk med andra chefer i samma situation, som du kan bolla olika frågor med.

* Inse att du inte kommer att kunna ha samma relationer till kollegorna som tidigare. Du kan fortsätta att vara personlig, men inte privat. Du måste också tänka på att vara lojal med ledningen. Och du ska underlätta för medarbetarna att göra sitt jobb, men även ge feedback om de inte gör som förväntat.

 

 

Läs även

Annons