Konspirationsteorier kan vara dold fara på arbetsplatsen

Konspirationsteorier bland personalen i fikarummet - är det ett problem? Jo, kanske, menar Andreas Önnerfors, professor i idéhistoria.

Illustration: Getty Images

Konsrpiration}

Bill Gates har uppfunnit covid-19 för att kunna chippa människor med vaccinet, och restriktionerna är till för att regeringen ska kunna kontrollera sin befolkning. Bör man bli orolig om konspirationsteorier bubblar på jobbet?

– Pandemin har intensifierat spridningen av konspirationsteorier. De kan transporteras in i företag och organisationer på många olika sätt, och när de kommer in bland medarbetare uppstår nya risker som vi behöver lära oss att hantera.

Det säger Andreas Önnerfors, gästprofessor vid University of California, Berkeley. Han anser att man i arbetslivet har underskattat den risk informationspåverkan utgör. Konspirationsteorier utgör en särskild utmaning. Andreas Önnerfors kallar dem ”meningsskapande berättelser” – de påverkar människans upplevelse av mening i tillvaron.

Pandemin har intensifierat spridningen av konspirationsteorier.

Andreas Önnerfors

Andreas Önnerfors

Foto: privat

1
.

– Vi kan ta exemplet med en italiensk sjuksköterska som låtsades vaccinera folk mot corona, eller en medarbetare på ett apotek i USA som förstörde covid 19-vaccin. Han tillhörde för övrigt Flat Earth Society, konspirationsteorier förstärker varandra.

Exemplen visar konkret hur sårbar hälso- och sjukvårds-sektorn är för konspirationsteorier bland medarbetare. Men fara uppstår i alla branscher, inte minst som cybersäkerheten utsätts för nya påfrestningar när medarbetare påverkas utifrån.

– Företag fokuserar den tekniska faktorn och inte den mänskliga i fråga om cybersäkerhet. Men tänk om angreppet sker mentalt? Konspirationsteorier påverkar människor på ett sådant sätt att den mänskliga faktorn behöver vägas in.

Andreas Önnerfors förklarar mottagligheten för konspirationsteorier med vårt sökande efter mening i kriser. På nätet och i olika forum i sociala medier ligger det nära tillhands. Grupper bekräftar sin världsbild genom att hänvisa till tillrättalagd information. Det som inte passar in utelämnas.

– Covid-19 är en två år lång kris som påverkat oss alla. Den är också den senaste i en rad kriser som inleddes med 9/11. Kriserna har påverkat människor på ett sådant sätt att tilliten till vetenskapliga förklaringar och expertis har minskat radikalt.

Grupper med alternativa förklaringar vinner mark särskilt hos den som har en sårbarhet. Utmätning av kronofogden eller skattetvist – då kan det finnas något attraktivt i att tro att staten vill kontrollera oss på illegitima sätt.

Grupper med alternativa förklaringar vinner mark särskilt hos den som har en sårbarhet.

Andreas Önnerfors

På arbetsplatsen finns det som regel någon som alltid kommer med kantbollar i diskussionerna. Det brukar vara ofarligt.

– Men vi behöver kunna identifiera den typ av ändrade beteenden som kan ha djupare psykologiska orsaker – som får en person att plötsligt och radikalt hamna i det vi kallar ”kaninhålet”.

Även om chefen har koll på hur det snackas kan konspirationsteorier vara svåra att hantera på en arbetsplats om de inte påverkar arbetsmiljön. För när allt kommer omkring får man ju inte hindra människor från att uttrycka sina idéer.

– Det går att motverka konspirationsteorier genom att öka öppenheten och bygga upp förtroende för vetenskap och expertis. Men framför allt behöver företag öka medvetenheten, det kan handla om människor som är både en säkerhetsfara och en fara för sig själva.

Läs även

Annons