Kommuner öppnar filialer för att locka kompetens

Om arbetskraften inte vill komma till oss, får vi ta oss till den. Så resonerar flera kommuner som öppnar kontor på andra orter.

Det kan vara svårt som kommun att få tag i nyckelkompetenser. Arbetskraften vill gärna bo i storstan. Vad göra? Tjörn, Tyresö och Östhammar har hittat en lösning. De har öppnat kontor på större orter för att behålla och locka personal. 

– Kompetensförsörjning är en strategisk fråga och en stor utmaning för oss. Vi lever i stor konkurrens i Stockholm–Uppsalaregionen. När folk slutar hos oss beror det ofta på att pendlingen slukar tid från familj och fritid. Det här är en av de åtgärder vi gör för att bli en attraktiv arbetsgivare, säger Peter Nyberg.

Han är kommundirektör i Östhammars kommun som sedan 2016 har ett kontor i Uppsala, cirka fem mil bort. Lokalerna delas med Tierps kommun. Här finns åtta bokningsbara och två dropin-arbetsplatser som personalen kan använda vid behov.

Trenden att locka rätt kompentens genom att öppna en filial märker Maria Högberg av. Hon är vd på Framtidsverket som arbetar för att öka kunskapen hos studenter och nyutexaminerade om karriärmöjligheter inom offentlig sektor.

– Jag har under det senaste året pratat med kommuner som har det på gång. Det finns också diskussioner om gemensamma kontor där en viss kompetens jobbar för flera organisationer. Man frångår det traditionella och börjar tänka i nya banor, vilket vi ser är framtiden, säger hon.

Och arbetskraften är kräsen. Framtidsverket släppte nyligen en rapport om studenters krav på sin nästa arbetsgivare. 

– De vill ha en bra chef, bra kollegor, flexibla arbetstider och balans mellan arbete och fritid. Den geografiska orten är också viktig, säger Maria Högberg.

En kommun som har lång filialerfarenhet är Tjörn. 2011 började de dela en lokal i Göteborg med en annan kommun. I dag hyr Tjörn två arbetsplatser på tisdagar och fredagar i Göteborgsregionens lokaler, som medarbetarna på planavdelningen och va, vatten och avlopp, har tillgång till.

– Kompentensen finns i Göteborg, de som bor här på Tjörn har vi redan lagt beslag på. Det blir en lång arbetspendling, för dem som åker kollektivt tar resandet 3,5 timme per dag, säger Åsa Jönsson, planchef på Tjörn och boende i Göteborg.

2015 öppnade kommunen också ett kontor i Stenungssund. Anledningen var delvis att Tjörn hade svårt att behålla personal som bodde i Göteborgsområdet.

– Rekryteringsmässigt har satsningen burit frukt sedan 2015. Vi har fortfarande lättare att hitta personal i Stor-Göteborg än i Stenungssund, Tjörn och Orust. Men på senare tid har vi även kunnat rekrytera bra förmågor lokalt, säger Anders Möller, chef för va i Tjörns kommun.

Filialen gör det också möjligt att samarbeta med Stenungssund. Kommunerna delar till exempel avfallschef och samarbetar kring utbildningar, konferenser, större projekt och processkartläggningar.

I Östhammar väckte Uppsalakontoret kritik när Uppsala nya tidning rapporterade om initiativet. ”Sänder fullständigt fel signaler! Hur oattraktiv kan kommunen bli?”, skrev en person, och ”Söker man posten ska arbetet ske i Östhammar och ingen annanstans. En chef bör dessutom bo i kommunen om den ska få rätt känsla för både arbetet och kommunen”, kommenterade en annan.

– Vissa missförstod det här och trodde att de som kunder till kommunen skulle sitta och åka till Uppsala. Sedan fanns det de som själva pendlade till sina jobb i Uppsala och tyckte att de inte hade blivit erbjudna den här möjligheten, säger kommunchefen Peter Nyberg.

Kontoret är uppskattat av medarbetarna och det har blivit lättare att rekrytera. Med en filial kan kommunen garantera en god arbetsmiljö på ett annat sätt än om personalen arbetar hemma eller på kafé, dessutom får de träffa sina kollegor, säger Peter Nyberg. Det passar däremot inte alla yrken, utan funkar framför allt för anställda som ibland har uppgifter som går att göra var som helst, som research.

En tredje kommun som har slagit upp portarna i storstan är Tyresö. Precis som Tjörn och Östhammar kikade de på var personalen bodde – och öppnade 2016 en filial för stadsbyggnadsförvaltningen på Södermalm i Stockholm. Filialen med åtta arbetsplatser, ett konferensrum och en soffgrupp underlättar både personalens livspussel och olika möten. 

Trots att Tyresö bara ligger knappt två mil från Stockholms city har det blivit lättare för stadsbyggnadschefen Sara Kopparberg att attrahera nyckelkompetenser.

– Vi märker att folk har hört talas om möjligheten att kunna sitta en eller två dagar inne i stan. För flera av dem vi har anställt har det varit ett skäl till att börja jobba i Tyresö, säger hon. 

Sara Kopparberg har noterat en viss skepsis hos en del Tyresöbor som tycker att det hela signalerar att kommunen inte duger, eller som tror att Söderkontoret är dyrt.

– Rekrytering kostar också pengar. Kan vi behålla medarbetare och lättare rekrytera nya är det där betalt rätt snabbt. Lokalen på Söder är också billigare per arbetsplats än den i Tyresö.

TEXT: JENNIE AQUILONIUS

*Som medlem i Akademikerförbundet SSR kan du läsa hela Chefstidningen på nätet. Logga in ovan och bläddra i PDF:erna.

Läs även

Annons