De nya klimatledarna: ”Hållbarhet är en kollektiv handling”

Nina Lindvall, vd på Interflora, likställer sina affärs- och hållbarhetsrapporter. För utan hållbarhet, finns till slut heller ingen affär.

Nina Lindvall, vd på Interflora.

Foto: Filip Erlind

Stockholm Resilience center...

… är en internationell forskningsenhet vid Stockholms universitet, i samarbete med Beijer Institute of Ecological Economics. Forskningen är inriktad på miljö och hållbar utveckling.
Stockholm Resilience Centre ger också en hållbarhetsutbildning riktad till de högsta cheferna inom svenskt näringsliv.

När Nina Lindvall, vd på Interflora, har tid med en intervju har det bara gått några veckor sedan vd:n för en stor modekedja svettades i morgon-tv efter ett journalistiskt avslöjande om kläder som lämnats till återvinning, men hamnat på en stor soptipp i Afrika. Bilderna som sprids i sociala medier är inte roliga. Berg av dumpade billiga kläder.

Är du själv rädd att du ska få ett sådant där samtal en dag, när en reporter hittat en miljöskandal i era leverantörsled?

Hon funderar en stund.

– Om de hittar något jag inte känner till skulle jag bli glad att jag fick veta. Vi befinner oss alla i samma ekosystem; underleverantörer, distributörer, transportörer, kunder, journalister och debattörer. Vi måste tillsammans driva utvecklingen framåt. Sådant är mitt mind set. Hållbarhet är en kollektiv handling.

Nina Lindvall är sedan 2018 vd för Interflora. När hon började fanns det egentligen inga hållbarhetstankar i bolaget, idag likställer vd affärs- och hållbarhetsrapporterna. För utan hållbarhet, finns till slut heller ingen affär.

Bakom sig har Nina Lindvall en karriär i först media-, sedan modebranschen. Intresset för hållbarhet och omställning kom tidigt.

– På den tiden, i början av 2000-talet, fanns inga hållbarhetsrapporter och inte mycket debatt i frågan. Men i Kalifornien började det dyka upp företag och initiativ där man pratade om hållbarhet. Företag där inte allt handlade om vinst utan ett större värdeskapande. Själv befann jag mig i en fas i livet där jag funderade på vad jag kunde addera till den här världen, berättar Nina.

Man ska inte förenkla frågan men man måste ha ett mindset som säger att allt är möjligt.

Nina Lindvall

Så hon sa upp sig från sitt jobb, avslutade ett förhållande, sålde ett hus och skrev in sig på UCLA, University of California, för att lära sig mer om hållbarhet, och tog samtidigt en teacher training i yoga.

– Jag kände starkt att jag behövde lägga till något i mitt ledarskap. Det kändes fattigt att allt i näringslivet var så fokuserat kring pengar, tillväxt och vinst. När jag studerat färdigt kände jag att nu vill jag arbeta för ett företag där jag kan addera detta till affären.

Första stoppet blev modebranschen. Först som global marknadschef på Gant, därefter vd på svenska Rodebjer och till slut affärsområdeschef för mode på Åhléns.

– När jag började på Gant började man också prata hållbarhet i modebranschen. Det fanns fortfarande inga standarder eller regleringar men det började röra på sig.

När Nina nio år senare lämnar branschen för rollen som vd på Interflora har mycket hänt.

– Under de där åren såg jag vad man kan göra, men också vilka utmaningar som finns. Jag hade också adderat ett mer holistiskt verktyg i min roll som ledare och affärskvinna.

För Nina Lindvall handlar hållbarhet mycket om det hon kallar mindset.

– Man ska inte förenkla frågan men man måste ha ett mindset som säger att allt är möjligt, att varje förändring till det bättre är bra, att varje förflyttning framåt är viktig. Jag försöker hela tiden prata om förflyttningen vi gör på ett inspirerande och lustfyllt sätt. Annars kan frågan lätt kännas tung och folk slår ifrån sig.

Förutom mindset krävs kunskap och mod. Och en bra hållbarhetsplan som teamet kan navigera utifrån för att skapa den omställningen som krävs för att framtidssäkra affären.

– Har du med dig teamet och modet kan du i princip göra vilken förflyttning som helst, menar hon.

"Finns det hållbarare alternativ? Att ställa frågan - den handlingen är inte svår..."

Foto: Filip Erlind

Hur grön är blombranschen?

Dekorativa växter är en omogen bransch när det kommer till hållbarhet och det finns ännu inget gemensamt arbete i branschen i syfte att definiera eller minska dess miljöpåverkan.

Branschens klimatpåverkan kommer framför allt från energi till växthus och transporter. En annan miljöutmaning är användandet av bekämpningsmedel som kan påverka biologisk mångfald och förgifta grundvatten.

På Interflora fokuserar man på att välja blommor som kräver mindre energi när de odlas, man prioriterar leverantörer som arbetar med både spårbarhet, förnyelsebara energikällor och mindre – eller inga – kemikalier.

Man utökar samtidigt sortimentet av certifierade blommor, svenskodlade blommor och ekologiskt odlade blommor.

2040 ska Interflora arbeta med 100 procent ekologiska eller komposterbara blommor, dvs blommor odlade utan skadliga kemikalier. Och man ska vara klimatneutral, det vill säga all energi i leverantörsleden ska komma från förnyelsebara energikällor, alla transporter ska vara fossilfria.

Övriga produkter och tillbehör i sortimentet ska ha minimal påverkan, inte kräva ny råvara eller bli till avfall. Det vill säga 100 procent förnybara eller återvunna material i allt.

Samtidigt, som vd är hennes roll att leda affären framåt.

– Men om jag vet vad vi har framför oss, då måste jag beakta det när jag tänker affär. Därför blir hållbarheten och våra naturresurser idag en del av affären. Det måste den vara.

På Interflora har Nina och hennes medarbetare de senaste åren samlat in ny kunskap om blombranschens klimatavtryck och hittat verktyg som ska hjälpa dem att välja blomsorter med lågt CO2-avtryck.  De har kemikalietestat snittblommor för att kartlägga användandet av bekämpningsmedel och initierat ett forskningsprojekt med Columbia University för att sätta en standard för kemikalierester i blommor inom gruppen internationellt. Syftet är att skapa hållbarare val för kunderna och hjälpa odlare att sätta en ny standard för kemikalieanvändning.

– Det fanns väldigt lite hållbarhetsfakta om vår bransch när vi började arbeta med det här 2018. Därför var det svårt att veta vad som var rätt, och vad som var fel. Nu vet vi mer och vi lär av andra branscher. Hållbarhetsfrågan är i allra högra grad kollektiv. Branscher måste dela kunskap, och vi måste lära av varandra, säger Nina som upplevde kraften i att dela kunskap när hon gick Stockholm Resilience centers executive-utbildning.

– Jag har aldrig varit i ett så öppet rum som under den utbildningen. Där satt vd:ar från Sveriges största företag tillsammans med landets främsta forskare och delade öppet med sig av sin kunskap. Varför? Jo, för att vi lär oss mer om vi delar och jämför och inspirerar varandra.

Idag säger Interflora att de ska vara klimatneutrala 2040. Exakt hur det ska gå till är svårt att svara på, säger Nina Lindvall.

– Men vi har en övergripande plan, och vårt mål är att framtidssäkra affären och leda hållbarhetsutvecklingen i branschen.  Det betyder att vi ständigt måste anpassa oss efter ny forskning, nya metoder och hela tiden utvärdera hur vi minskar vårt totala avtryck i samarbete med våra odlare och andra intressenter. Vi måste ha fokus på frågan så att vi kan bli innovativa och lösa de utmaningar vi har framför oss, säger hon.

Att skapa vilja till omställning inom en organisation handlar mycket om kultur, menar Nina Lindvall.

På Interflora har hon flätat samman välgörenhet, friskvård och hållbarhet till en kraft som i grunden handlar om att känna att man tillsammans ger värde till både kunder och samhälle utöver att bara sälja fler blommor. Det gör att alla känner att deras arbeta är viktigt, på riktigt.

– Interflora arbetar mycket med välgörenhet och gör projekt med organisationer som Cancerfonden, Läkare utan gränser och Majblomman. Vi har också haft flera initiativ i samband med Internationella kvinnodagen. Det här har länge skapat ett stort engagemang internt.

– Till det har vi lagt på ett tänk om att leva hållbarare. Vi måste vara friska och må bra om vi ska kunna tänka kreativt. Så vi spelar tennis och fystränar tillsammans, och erbjuder massage. Det skapar mycket glädje och mod på arbetstid och har minskat vår sjukfrånvaro.

Nu har också hållbarhetsfrågorna blivit en del av kulturen. Alla medarbetare har en expertis där hållbarheten måste inkluderas. De som arbetar i kundtjänst ska kunna svara på frågor om hållbarhet, de som jobbar med sortimentet måste hela tiden leta hållbara leverantörer och produkter. De som ansvarar för städning, bilar, transporter, lokaler, el – överallt kan man ta hållbara beslut. Alla har ett hållbarhetsansvar.

– Vi har bland annat haft en stor workshop där alla fick komma med hållbara idéer inom sitt område. Vi summerade dessa tillsammans och beslutade vilka vi skulle ta action på direkt. Hos oss har det verkligen inte varit svårt att få med sig medarbetarna i hållbarhetsarbetet och tänket. Folk är både nyfikna, modiga och vill utveckla vår affär.

Läs även

Annons