Karriär i småstad

- Det är svårare att göra karriär i en mindre stad. Tjänsterna är färre och det finns ont om stora organisationer, säger Karin Backman, rekryteringskonsult.Men hon har ändå inga problem att rekrytera kompetent personal till småstäder, tvärtom.

Trend: Karriär i småstad- Det är svårare att göra karriär i en mindre stad. Tjänsterna är färre och det finns ont om stora organisationer, säger Karin Backman, rekryteringskonsult.
Men hon har ändå inga problem att rekrytera kompetent personal till småstäder, tvärtom. För den som vill göra karriär på mindre orter har hon ett råd som står över de andra – nätverka!

Text: Helena Lindh

- Nätverk är viktiga i alla karriärsammanhang, men på små orter gör man sig snabbt ett namn, på gott och på ont. Många jobb går till personer som arbetsgivaren känner, även om allt fler vill ha den absolut bästa kandidaten och därför gärna annonserar.
Karin Backman är rekryteringskonsult på Experis AB, ett bolag inom ManpowerGroup.
Hon har jobbat med rekrytering i både storstad, småstad och på internationell marknad i ett tiotal år och ser tydliga skillnader.
- Arbetsmarknaden är mer trögrörlig i småstäder, folk är mer rädda om sin anställning och bryter inte upp lika gärna som i storstäder, säger hon.
Som rekryteringskonsult har hon märkt att inte bara de anställda, utan även de lokala arbetsgivarna kan vara lite försiktiga. De ”knycker” ogärna varandras talanger.
- Men det går bättre när de går via mig, som står utanför!

Höga kompetenskrav
Att konkurrensen skulle vara mindre i småstäder håller hon bara delvis med om.
- Det är färre som söker, så antalsmässigt är det lägre konkurrens. Men jag upplever inte att det skulle vara lägre kompetenskrav än i storstäder. Jag har många kompetenta och välmeriterade personer som vill jobba här, långt fler än de tjänster som finns.

Det hon ibland kan sakna vid rekryteringar är personer som både har utbildning och erfarenhet. Ofta finns de helt nyexaminerade och de som främst har styrkan i erfarenheten. Kombinationen av de båda är svårare att hitta på plats, eftersom många nyutexaminerade flyttar till större städer för att påbörja karriären.
- Det är nog bra att bo i en större stad några år för att skaffa sig en bredare erfarenhet. Men sen får man förstås gärna komma tillbaka!
Karin Backman gjorde själv samma resa, som många av dem hon rekryterar, för några år sedan. Då lämnade hon stress och långa arbetsdagar i Stockholm för ett mer balanserat liv i Jämtland.
- Många tvekar att flytta från storstan på grund av försämrade karriärmöjligheter. De som ändå tar steget gör det ofta för att få en förändring i livet.
Till fördelarna med att göra karriär i en småstad hör just möjligheten att kombinera yrkeslivet med en rik fritid. Många av dem Karin Backman rekryterar från storstadsområdena har barn, som de vill erbjuda en lugnare tillvaro.
- Det handlar inte så ofta om att ”down-siza” utan mer om att plana ut i karriären, att kombinera intressanta arbetsuppgifter med ett rikt privatliv.

För den som kommer utifrån och vill jobba i en mindre stad, tror hon att det är viktigt att vara beredd på att ta jobb man egentligen är lite överkvalificerad för.
- Man måste skaffa sig ett nätverk och etablera sig på orten. Sen får man jobba sig uppåt, säger hon.

Gör: Chef för ledningsstaben, Abetsförmedlingen Stockholm

- Jag anställer gärna medarbetare som flyttat runt. I vår verksamhet behöver man en känsla för de utmaningar som finns i olika delar av landet.
Christina Storm Wiklander lever som hon lär. För tillfället veckopendlar hon till Stockholm, men har familjen kvar i Jämtland.

Christina Storm Wiklander är ett bevis på att det inte bara fungerar, utan till och med gynnar karriären, att flytta från storstaden. Som chef för ledningsstaben, tillhör hon högsta ledningen inom Arbetsförmedlingen. Vägen dit har gått från Stockholm, via Norrbotten och Jämtland och nu tillbaka till Stockholm igen – om än bara under arbetsveckorna. Hemmet finns hos man och två små barn i ett 1800-talshus i centrala Östersund.
- Karriärmässigt ser jag inga nackdelar med att flytta runt. Jag hade inte marscherat lika snabbt i karriären om jag bara stannat i Stockholm.

Att lämna Stockholm, var ett medvetet val när planerna på familjebildning dök upp. För Christina Storm Wiklander har karriären ändå bara fortsatt. Chefsjobben har avlöst varandra, hela tiden inom Arbetsförmedlingens organisation. För tillfället är hon utlånad till Stockholm, från en tjänst som marknadschef för södra Norrland.
- Är man kvar hemma tar det stopp någonstans. Man får problem med karriären om man inte är beredd att pendla eller tillfälligt flytta.

För den som är sugen på chefsjobb utanför storstäderna, tipsar hon om att det snart kommer att bli brist på chefer inom särskilt offentlig sektor i de flesta län.
- Det är läge att börja planera framtiden nu. Ett första steg är att prata med närmaste chef och göra en plan för karriärutvecklingen.

Att det skulle vara svårt att rekrytera kvalificerad personal i mindre städer, är inte något Christina Storm Wiklander tror på. Hon har själv erfarenhet av att ha rekryterat välutbildad och kompetent personal till Östersund.
- Och finns de inte här, kan vi alltid få dem att flytta hit, säger hon.Korta avstånd fördel med att chefa i småstaden

Namn: Anne Vågström
Gör: Personalchef i Östersunds kommun


För Anne Vågström, personalchef i Östersunds kommun, var valet av bostadsort viktigare än karriären. Med tre yngre barn ser hon uppenbara fördelar med att jobba i en mindre stad.
- Jag hade aldrig kunnat ta den här tjänsten i en storstad med långa pendlingsavstånd. Att bo i Östersund gör det möjligt att förena karriär med familjeliv.
Anne Vågström började som personalhandläggare och fick genom ett vikariat möjlighet att prova på chefsrollen för några år sedan. Chefsjobbet var roligare än hon väntat sig och när tjänsten utlystes, sökte hon och fick jobbet.
- Jag hade ingen ambition att bli chef, men tycker om att vara med och påverka och tar gärna ansvar, säger hon.

Begränsad arbetsmarknad och svag rörlighet ser hon som nackdelar med den mindre staden. Få stora företag och myndigheter gör det svårare för henne som HR-chef att byta tjänst.
- Det är ett val man gör när man bor här, att karriärmöjligheterna är delvis begränsade.

Till fördelarna hör att konkurrensen inte är lika hård som i storstadsområden samt att det är enklare att förena karriär och familj. Goda kontakter och nätverk är enligt Anne Vågström, viktigt för den som vill satsa på att göra karriär på en mindre ort.
- Det sprider sig snabbt hur man fungerar i sin roll.

Östersunds kommun står inför stora pensionsavgångar de närmaste tio åren och räknar med att behöva anställa 400 personer per år, många av dem chefer. Kommunen har precis avslutat ett chefsförsörjningsprogram där ungefär hälften av deltagarna redan fått möjlighet att prova på ledarrollen.
- För oss som organisation är det viktigt att vi ser till vår egen chefsförsörjning, säger Anne Vågström.Teknik och transporter löser det mesta

Namn: Lars Wikström
Gör: Enhetschef vid Tillväxtverket

- Man ska inte dramatisera avståndet, Sverige är ganska runt!
För Lars Wikström, enhetschef vid Tillväxtverket, tog karriären fart på allvar när han lämnade Stockholm för sex år sedan. Med hjälp av modern teknik och bra kommunikationer underhåller han sina kontakter.

- Vi har ett nationellt uppdrag att jobba med regional utveckling och tillväxt i hela landet. Många gånger tänker vi inte på var vi sitter, det dagliga arbetet är oberoende av om vi sitter i Östersund eller i Stockholm, säger Lars Wikström.

Tekniska hjälpmedel som videolänk, telefoni och e-post gör geografin än mindre viktig. Bra flygförbindelser underlättar också att förflytta sig i landet.
- Har man ett fysiskt möte kan man sen ha tre- fyra videomöten.

Att karriären, som för honom själv, kan gynnas av att flytta till en mindre stad, tror han inte är helt ovanligt.
- Jobb dyker ju upp vid ojämna tillfällen. Men för att komma dit behöver du talang, tajming och lite tur!

Lars Wikström har hunnit rekrytera ett antal medarbetare under åren, främst i början när han skulle bygga dåvarande Nuteks verksamhet i Östersund.
- Vi har absolut inga problem att få kompetent arbetskraft. Vi har alltid haft ett högt söktryck och svårigheten är snarare att välja bort.

Tips och råd
-Nätverka! Körsång, idrottsföreningar eller Rotary – de kan alla ge värdefulla kontakter.

-Visa vad du vill! Prata med närmaste chef om dina planer och ambitioner.
- Gör bra ifrån dig! På mindre orter sprider det sig snabbt om du gör ett bra jobb. Lika snabbt sprider det sig om du gör bort dig.
-Pendla! Det kan ge ett mer intressant jobb för stunden och på sikt leda till ett bra jobb där du bor.
-Använd tekniken! Videokonferenser, telefonmöten, skype och e-post kan ersätta många fysiska möten.

(Enligt intervjuade chefer och rekryterare)


Skrivet av Helena Lindh

Läs även

Annons