Jobbet – romantikens vagga

Många träffar sin livspartner på jobbet. Men en kontorsromans kan också sluta tvärt och ge upphov till både skvaller och svartsjuka. Hur hanterar man spirande kärlek som chef? Och ännu svårare – hur gör man om man själv blir kär?

Många träffar sin livspartner på jobbet. Men en kontorsromans kan också sluta tvärt och ge upphov till både skvaller och svartsjuka. Hur hanterar man spirande kärlek som chef? Och ännu svårare – hur gör man om man själv blir kär?

Text: Johanna Ohlson
Man kan inte förbjuda kärlek. Känslor bryr sig inte om att det finns en företagspolicy. Det menar chefscoachen Malin Dohlwitz-Strindlund, som inte tror på regler mot kontorsromanser.
– Den lösningen fungerar inte i verkligheten. Det går inte att styra folks känslor. Risken är istället att de håller det hemligt och det alternativet är betydligt sämre.
Malin Dohlwitz-Strindlund säger att sättet man hanterar kärlek på jobbet säger en hel del om arbetsklimatet på arbetsplatsen. Förälskelse kan uppstå även under usla förhållanden men bara där det råder ett gott arbetsklimat kan kärleken växa. Det viktigaste som chef tycker hon är att man är tydlig med vad man förväntar sig – och det är att alla ska fortsätta att agera professionellt.
– Det är helt oacceptabelt med hångel eller liknande på jobbet. På jobbet är man kollegor. Ett par är man privat.
Samtal räcker långt. Några andra drastiska åtgärder ska man inte börja med. Att fundera på att omplacera någon tror Malin inte alls på, om inte förslaget kommer från någon av de berörda.
– Direkt när man får höra om romansen bör man ta in båda parter för ett samtal och göra klart vilken strategi man har för att det här ska fungera. Om de sedan inte skulle klara av att hålla sin yrkesrelation professionell så få man diskutera vidare därifrån. Men man ska inte utgå från att det blir problem.
Malin Dohlwitz-Strindlund tycker också att man direkt, i det tidiga skedet, ska våga diskutera hur man tänkt förhålla sig om relationen inte håller. Trots att en medarbetares kärleksliv normalt är privat tycker Malin det är självklart att man som chef lägger sig i när det är en relation på jobbet. Parets nya känslor kan påverka, inte bara deras arbetsinsats, utan hela teamets.
Hon påpekar också att man inte får dra sig för att som chef gå in om relationen tar slut, även om det kan kännas mer som en privatsak.
– Egentligen är det exakt samma krav i den situationen. Att man lämnar sitt privatliv utanför och beter sig proffsigt på arbetsplatsen. Men det kan vara svårare när det precis tagit slut än vad det var när man var nykär. Då måste man som chef vara tydlig med vad som krävs.
Något man som chef inte får glömma när kärleken spirar är alla övriga medarbetare. Även om paret sköter sig exemplariskt och inte låter den nya relationen påverka jobbet alls så kan det bli mycket tissel och tassel bland kollegorna. Många gånger, menar Malin Dohlwitz-Strindlund, så är det inte paret som är problemet. De blir ofta väldigt fokuserade på att lösa situationen på bästa sätt och hålla privatlivet utanför jobbet. Lösningen kan vara att kort bara förklara situationen på ett möte med alla medarbetare och berätta att man förväntar sig att alla ska fortsätta att agera professionellt och att den privata kärleken inte ska diskuteras på arbetstid.
Ibland kan en kontorsromans lyfta upp ett viktigt samtal om hur man på arbetsplatsen ska hantera privatlivet, hur mycket som ska få utrymme på jobbet. Malin Dohlwitz-Strindlund menar att de som inte har sin partner på jobbet oftast är de som ältar sitt kärleksliv mest.
– Jobbet är för många en fristad från privatlivet där man kan prata av sig. Så gör, av förklarliga skäl, inte de som är ett par på jobbet.
Den svåraste situationen när det gäller kärlek på arbetsplatsen tycker Malin Dohlwitz-Strindlund är när man som chef själv blir kär i en medarbetare.
– Det är mer komplicerat, både yrkesmässigt och privat, eftersom det finns ett tydligt maktförhållande. Det måste man vara medveten om.
Men inte heller där tycker hon att man ska bestämma sig för att det inte går. I vissa situationer och på vissa företag kan det fungera utmärkt. Även om den som är chef ska undvika situationer som utvärdering och lönesättning.
En stor utmaningen för en sådan relation menar Malin Dohlwitz-Strindlund är att man måste bestämma sig relativt snabbt om man vill satsa. I vanliga relationer kan man fundera under lång tid över vad det är man vill ha ut av relationen och hur pass allvarlig den är. Men i den här situationen finns ingen tid till det.
– Så fort man är säker ska man gå ut och offentliggöra relationen. Och ju snabbare man gör det desto större är chansen att man slipper skvaller och skitsnack.
Om situationen blir ohållbar, om man känner själv att det inte fungerar eller att man blir ifrågasatt som chef av andra medarbetare på grund av relationen, kan någon av parterna byta jobb. Men Malin är noga med att poängterar att det inte alltid måste vara kvinnan.
– Ofta är mannen en chef och det är kvinnan som får byta jobb. Så behöver det verkligen inte vara. Om det är kärlek måste man även som chef vara villig att flytta på sig.


Så här ser jobbkärleken ut
Sajten CareerBuilder.se lät 100 slumpmässigt utvalda personer som representerar Sveriges befolkning svara på frågor om jobb och kärlek.
- Att det var vanligt med arbetsplatsromanser råder ingen tvekan om. 43 % har dejtat en medarbetare vid något tillfälle.
- Dessutom är oddsen goda att det blir allvar. 21 % av dem som dejtat en medarbetare har också gift sig med denna någon
- Det vanligaste är att man dejtar någon på samma nivå. Bara 6 % svarar att de gått ut med sin chef.
- Sociala sammanhang utanför jobbet är det som får folk att inleda en romans. 23 % svarar att firmafesten var den tändande gnistan. En annan vanlig utlösande faktor var att man sprungit in i varandra utanför arbetet eller att man jobbat sena kvällar ihop.
- De flesta vill hålla romansen för sig själva. Men många känner också att det är den enda lösningen. 28 % uppgav att de kände sig tvungna att hålla relationen hemlig.
Källa: CareerBuilder.se. En undersökning av 100 personer i åldrarna 18-70 i februari 2012.

Vad finns det för lagar och regler?
3 frågor om kärlek på jobbet till Ulf Strandberg, beteendevetare och handläggare på Arbetsmiljöverket:

Kan man avskeda någon på grund av att de inte följer företagets policy när det gäller kärlek på jobbet?
– Det krävs nog i regel mer än ett avsteg från policyn för en sådan drastisk åtgärd. Det måste finnas sakliga grunder för att personen misskött sig eller sitt arbete. Jag tror avsked är en relativt ovanlig konsekvens av kärleksrelationer på jobbet.
Får man omplacera någon som blivit kär i sin kollega?
– Ja i princip. Förhoppningsvis bygger det då på någon slags konsekvensanalys. Många gånger kan jag tänka mig att det går att komma fram till sådana uppgörelser med de inblandade själva där de förstår komplikationerna och tycker att det är en bra lösning.
Kan kärlek på jobbet hamna på arbetsmiljöverkets bord?
– Njaej, arbetsmiljölagstiftningen omfattar inte direkt denna aspekt i arbetslivet. Däremot måste arbetsgivaren hantera situationen om en kärleksrelation ger negativa konsekvenser för arbetsmiljön, om det till exempel uppstår samarbetsproblematik eller konflikter. Det ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Skrivet av Johanna Ohlson

Läs även

Annons