Ineffektivitetens källa

En del av kommunikationen ingår i jobbet, men det är ändå lätt att se det som avbrott i arbetsflödet. Lägg där till teknikstrul.

Ett pling i mailkorgen, en trudelutt som meddelar sms och ett uppfodrande blink i chattrutan. Och alla kräver svar nu.
Idag kan vi bli nådda när som helst, var som helst via mail, chatt, sms och vi har krav på oss att ge snabb återkoppling. En del av kommunikationen ingår i jobbet, men det är ändå lätt att se det som avbrott i arbetsflödet. Lägg där till teknikstrul. Vi är nu mer än någonsin beroende av att tekniken fungerar och blir därför mer frustrerade när uppkopplingen bryts.

I Kairos Futures och Manpowers Workliferapport är de främsta skälen till ineffektivitet på arbetsplatsen enligt medarbetarna att man blir avbruten i tid och otid, teknikstrul, missförstånd och bristande kommunikation. 69 % uppger att effektivitetsförlusterna i arbetet främst eller helt beror på organisationen. 6 % att de främst eller helt beror på en själv. 25 % delar ansvaret lika mellan sig och organisationen. Även cheferna uppger oftast att ineffektiviteten i arbetet i första hand orsakas av organisationen. 64 % lägger skulden på organisationen, medan bara 5 % tar större delen av ansvaret på sig själva - till och med en lite lägre andel än bland de anställda. Unga och äldre är ungefär lika benägna att lägga skulden för ineffektivitet på organisationen, liksom kvinnor och män. Hur påverkar då detta motivationsgraden hos medarbetarna? När det gäller teknikstrul så påverkas den inte. Däremot sänks motivationen av missförstånd och brist på kommunikation, det vill säga oklara mål och otydlig struktur. Med tanke på att bristande kommunikation kommer på plats tre av irritationsmomenten och är motivationssänkande vilket i sin tur troligen leder till ännu större ineffektivitet, så är det möjligt att många svenska företag skulle behöva se över sin struktur.

Läs även

Annons