Igår kompis – idag chef

Ena dagen sitter ni och fikar och skvallrar som vanligt, nästa dag är allt annorlunda. Du är inte längre en i gänget. Du har blivit chef. Men hur blir man en bra chef åt sina gamla kollegor?– Det är en mycket större utmaning än att komma utifrån, säger ledarskapskonsulten Kerstin Olsson.


Ena dagen sitter ni och fikar och skvallrar som vanligt, nästa dag är allt annorlunda. Du är inte längre en i gänget. Du har blivit chef. Men hur blir man en bra chef åt sina gamla kollegor?
– Det är en mycket större utmaning än att komma utifrån, säger ledarskapskonsulten Kerstin Olsson.

Text: Johanna Ohlson

Att bli lyft ur en organisation är väldigt vanligt. Men det leder också väldigt ofta till problem. Det kan ledarskapskonsulten och en av författarna till boken Från kollega till chef, Lis Vibeke Kristensen intyga.
– Som person är man den samma, men synen och förväntningarna på en är helt annorlunda.

Det är ofta första linjens chef som tillsätts med någon ur gruppen. Det innebär att man kommer att fortsätta att jobba nära sina tidigare kollegor, fast i en helt ny roll. Ofta är vi människor beroende av våra kollegor, både för bekräftelse och för att de fyller en viktig del i vårt sociala liv. Men i det ögonblick man blir chef försvinner kollegorna som jobbarkompisar. Då är det avgörande att man skaffar sig ett nytt nätverk, för att inte bli ensam.
– Redan vid en anställningsintervju ska man kräva att få en coach eller handledare, som jobbet betalar och ger tid för. Någon som kan ge medspel och mothugg och agera bollplank på det sätt som ens tidigare kollegor gjorde, säger Lis Vibeke Kristensen.
Att få stöttning och uppbackning är alltid viktigt som ny chef. Men extra viktigt när man blir det över sina gamla kollegor.
– Man känner en falsk trygghet. Man tänker att det är en fördel att man känner alla och vet hur allt fungerar. Men i själva verket är det tvärtom. Gamla relationer ställer till det och man får aldrig en chans att göra ett första intryck i sin nya roll, säger Kerstin Olsson.

En av de vanligaste fallgroparna är att man vill fortsätta att vara omtyckt och populär. Men som ledare måste man stryka ett streck över tidigare vänskapsband och lägga gamla fejder bakom sig. Att ha kvar vissa som sina förtrogna och andra som sina fiender är att be om problem.
– Man måste vara höjd över alla misstankar om att man skulle favorisera någon eller ta ett visst beslut för att hämnas på någon annan. Annars har man ingen trovärdighet, säger Lis Vibeke.
Men måste man sluta träffa goda vänner bara för att man byter titel? Kan man inte vara chef över sin kompis? Varken Lis Vibeke Kristensen eller Kerstin Olsson ser det som förbjudet. Men man måste fundera kring det ordentligt och fråga sig om man kan hantera det. Inte bara professionellt som chef utan också som människa.
– Man måste vara medveten om att man kan hamna i en situation där man är ute och grillar med någon på lördagen som man på måndagen tvingas säga upp. Kan man hantera det så visst, då är det ok. Men för de flesta känns det svårt, säger Lis Vibeke Kristensen.
Vänskapsrelationen kan även försvåra för medarbetaren.
– Om man kommer någon för nära fråntar man den personen möjligheten att ge kritik. Man begär en särskild lojalitet av vänner och det blir inte rätt.

Precis lika svårt som det kan vara att ha nära vänner bland sina underställda kan det självklart vara att ha ovänner i gruppen. Det kan vara personer man inte dragit jämnt med som kollegor eller någon som sökt samma tjänst som chef och nu känner stor bitterhet. Det viktiga är att även här att man pratar om det. Det sämsta man kan göra är att låtsas som ingenting.
– Jag tycker man kan säga att man förstår att personen i fråga är besviken men att man ser fram emot att arbeta tillsammans och fråga vilka utmaningar den här personen känner sig behöva för att det ska bli roligt igen, säger Lis Vibeke Kristensen.

En annan fälla som många hamnar i är att man i allt för stor utsträckning fortsätter med sina gamla uppgifter. Detta är extra tydligt när man är första linjens chef och arbetar nära sina tidigare arbetskamrater, vilket oftast är fallet när man blir chef över sina kollegor.
– Man upplever att det är på grund av det arbetet man gjort hittills som man blivit belönad och vill fortsätta att göra det lika bra. Trots att man egentligen fått ett helt nytt uppdrag, säger Kerstin Olsson.
Lis Vibeke Kristensen poängterar att även om man ska behålla några av sina gamla arbetsuppgifter måste man förstå att det inte går att leverera i samma takt som tidigare. Man måste våga ägna tid åt sin nya uppgift - att leda gruppen. Det är viktigt att man vågar ställa krav på sin arbetsgivare. Vad är det som gäller? Vilka befogenheter har jag? Och vad är det tänk att jag ska göra?
– Svårast blir det när ledningen inte är tydlig med att man tillsatt en chef. Man kallar det koordinator eller något liknande. Då bakbinder man den nytillsatta chefen, säger hon.

Ingenting är bara svart eller vitt. Visst finns det även fördelar med att bli chef på en arbetsplats man är väl bekant med. Man kan ju verksamheten, vet vad som behöver utvecklas och känner de anställdas styrkor och svagheter. Men Kerstin Olsson tror ändå att man ska försöka i så stor utsträckning som det går att låta en nytillsatt chef vara just ny.
– Finns det flera avdelningar tycker jag att man ska sätta den nya chefen på en annan avdelning än där personen jobbade tidigare. Så enkelt kan man underlätta för chefen att få en riktig chans i sin nya roll.


3 vanliga fallgropar – och hur du hoppar över dem

PROBLEM 1: Fortsätter med sina gamla arbetsuppgifter.

Lösning: Det är viktigt att inse att man fått ett nytt uppdrag med nya arbetsuppgifter. Om du har kvar gamla arbetsuppgifter, ställ tydliga krav på sin arbetsgivare att det specificeras hur mycket tid du ska lägga på dina nya arbetsuppgifter. Försök inte vinna medarbetarnas respekt genom att prestera i samma takt som innan utan genom att leda gruppen, det du är satt att göra.

PROBLEM 2. Försöker vara populär och omtyckt av alla

Lösning: Om ens främsta drivkraft är att folk ska gilla en – då får man det svårt som chef. Det är viktigt att lära sig att skilja på sak och person. Om någon kritiserar dina handlingar är du fortfarande ok som människa. I din nya roll har du ett nytt perspektiv, där du ser en helhet som dina medarbetare inte nödvändigtvis gör. Det är viktigt att vara lojal mot ledningsbeslut. Annars får du ingen trovärdighet, varken inför ledningen eller inför dina medarbetare.


PROBLEM: Skaffar inget nytt kontaktnät

Lösning: Precis som innan har du behov av att rådfråga andra i svåra situationer och ventilera problem på jobbet. Förutom familj och andra nära och kära privat behöver du ett professionellt nätverk där du kan göra just detta. Se till att ha kontakt med andra på samma position om det finns på din arbetsplats, annars finns det gott om andra nätverk för chefer att ansluta sig till. Du kan även leta i ditt tidigare yrkesliv efter någon du skulle kunna ha som mentor och var inte rädd för att till en början be om en ledarskapscoach.


//slut text//

Skrivet av Johanna Ohlson

Läs även

Annons