Hur lyckas man med innovation? Tre experter svarar

Chefstidningen bad tre innovationsledare dela med sig av sina bästa råd hur man som chef lyckas skapa innovationskraft på sin arbetsplats.

Per Englund, certifierad innovationsledare i Region Stockholm:

– Det är framför allt tre saker: För det första ska det vara kul att hålla på med innovation, vilket är svårt om man sitter med negativa tankar. Som chef måste du därför skapa en miljö där det är roligt med innovation – annars blir det inget.

För det andra är innovation en lagsport och en riktigt bra idé går inte att härleda till bara en person. Det är i samarbetet med andra som vi utvecklar våra idéer.

För det tredje måste man arbeta systematiskt. Det kan låta lite motsägelsefullt, men lyckas man med det så gör det också de två föregående punkterna faller på plats. Jag tänker själv på dessa punkter varje dag.

Malin Boman, innovationsledare Hemsö:

– En viktig grund är att få medarbetarna att lära känna varandra och känna sig trygga tillsammans, för då både vill och vågar de dela idéer med varandra. Det är också viktigt att lära känna sina kunder på djupet eftersom förståelsen för hur de använder företagets produkter eller tjänster blir en drivkraft till att komma på nya idéer. Det skapas ett starkt engagemang för innovationer där det är tydligt vad som blir bättre för vem.

Som chef behöver man hjälpa nya idéer att växa, för alla stora innovationer har från början varit små. Så glöm inte att uppmuntra och heja på nya initiativ! Ge fröet rätt förutsättningar, men se också till att växthuset går att växa i.

Sista medskicket blir att vara gränslös, bredda bilden av den egna verksamheten och hämta inspiration av andra branscher för att se vad som funkar hos er. Det gäller även när det kommer till mångfald och blandade perspektiv hos medarbetarna.

Elisabet Spross, innovationsledare Sweco:

– Först och främst så måste man som chef skapa incitament för innovation. Vill ni stärka ert varumärke, förflytta er inom ett visst område eller ta nya marknadsandelar så måste man som chef kunna förklarar varför det här ska göras och sedan kommunicera det till hela organisationen. Det kan göras genom att skapa en innovationsplattform där man visar att man vill ha medarbetarnas idéer. Men det kan också handla om att det finns rätt stöd och expertis inom företaget, som gör att det finns en samlad verktygslåda med metoder och modeller för att jobba med innovationsprojekt.

Glöm inte att jobba systematiskt med att bygga upp en innovationskultur, där kan ISO-standarden för innovationsledning vara bra hjälp eftersom du då får ett bra ramverk och gemensamt språk för ert innovationsarbete. Det är också viktigt att ha med sig högsta ledningen för att få tillräckligt med resurser och gehör för frågan. Lyckas man bygga upp en tillåtande kultur för medarbetarna, med en tydlig struktur för, har man goda förutsättningar att lyckas.

Text: Carin Fock

Läs även

Annons