Hur lämnar vi slit-och släng-tänket?

Klarar produkter gjorda för att gå sönder en cirkulär affärsmodell? Omställningen till mer hållbara affärsmodeller vänder upp och ner på produktionsindustrin.

Fredrik Nilsson, professor vid CIRCLE, Johannes Matschewsky, forskare, Linköpings universitet och David Knutsson, grundare av företaget Parently.

Foto: pressbilder

Den cirkulära affärsmodellen Product as a service (PaaS) är inte ny, men prövas nu i fler och andra sammanhang än förut. Konceptet innebär att kunden betalar för att använda en produkt, i stället för att köpa den. Ett företag tillhandahåller den mot en avgift och ser till att den är i god kondition och fyller sin funktion.

– Producenten kan tjäna mer pengar över tid per tillverkad vara. Är det idealt kan man fortfarande få betalt för något som tillverkades för tio år sedan. Det är egentligen en drömsits som företagare, säger David Knutsson, grundare av företaget Parently.

Enligt Fredrik Nilsson, professor vid CIRCLE (Centre for innovation research) på Lunds universitet, kan samhället med hjälp av PaaS bli mer resurseffektivt. När någon tar hand om sakerna, fräschar upp dem och sköter logistiken mellan olika användare kan en produkt cirkulera fler gånger än om de till exempel köps och säljs second hand.

Företag har länge kunnat betala för användandet av olika produkter, som till exempel dörrmattor, växter, akvarium och kopieringsapparater. Exempel på en traditionell PaaS för privatpersoner är skiduthyrning på semestern där skidorna levereras i gott skick, tas tillbaka och fräschas upp för att sedan gå vidare till nästa kund.

– Det som har introducerats på senare tid är PaaS bland mer vardagsnära konsumentprodukter. Saker som används mer kontinuerligt och under längre perioder, som till exempel kläder och möbler, säger Fredrik Nilsson.

David Knutsson startade upp företaget Parently 2020. Bolaget tillhandahåller saker som nyblivna föräldrar behöver, som barnvagnar, bilbarnstolar och barnstolar. Under de tre år som David drev företaget hade man 1200 kunder som var beredda att betala flera hundra kronor i månaden för tjänsten.

– Som kund är det ett enkelt sätt att få tillgång till det man behöver. Man vet dessutom precis vilken kostnad man har varje månad och behöver inte betala allt vid ett och samma tillfälle, säger David Knutsson.

Parently lyckades också sluta avtal med ett tiotal producenter. Företaget utförde tjänsten och delade på inkomsterna med tillverkaren. Det behövdes dock finansiering eftersom inkomsterna sprids ut över tid och både rekonditionering och marknadsföring kostar.

– Trots att vi kunde visa upp kundkontrakt som var värda mycket vågade bankerna inte satsa. Till slut gick det inte längre. I dag drivs företaget vidare av en annan ägare, säger David Knutsson.

Flera andra PaaS-företag som vänder sig till konsumenter har fått ge upp av liknande orsaker. Det har ofta varit finansiering snarare än kunder som saknats. Andra lever kvar, som till exempel Hyber som tillhandahåller barnkläder och Beleco som erbjuder möbler både till företag och privatpersoner.

Enligt Johannes Matschewsky, som forskar om PaaS vid Linköpings universitet, är det i business to business som affärsmodellen varit starkast och det är inom det segmentet som utvecklingen nu accelererar snabbast.

I dag vinner företagen på att förbruka resurser, och på att sakerna de tilllverkar behöver underhåll eller till och med går sönder.

Johannes Matschewsky

–  På många håll måste företagen röra sig åt det här hållet för att överleva. Även om man bortser från miljöfördelarna så är det många som vill ha förutsägbarheten som PaaS innebär, säger Johannes Matschewsky.

Det finns dock stora utmaningar. Enligt Johannes Matschewsky innebär tillverkning för försäljning och tillverkning för PaaS två helt olika optimeringsmodeller. Vid tillverkning för försäljning optimeras för lägsta möjliga produktionskostnad medan man vid tillverkning för PaaS snarare vill att produkterna ska hålla länge och inte behöva så mycket service. När ett bolag delvis går över till den nya affärsmodellen har de plötsligt två incitamentsstrukturer som strider mot varandra inom företaget.

– I dag vinner företagen på att förbruka resurser, och på att sakerna de tilllverkar behöver underhåll eller till och med går sönder. Med PaaS svänger detta 180 grader. Om du behöver byta delar eller åka till kunden för att serva och fixa hela tiden så äter det på din marginal, säger Johannes Matschewsky.

Enligt David Knutsson tog Parently produkter som egentligen är byggda för en linjär värld och tryckte in dem i en cirkulär modell. För att konceptet ska fungera så bra som möjligt behöver produkterna vara av högre kvalitet än de är i dag, och de borde vara gjorda för att kunna lagas och återbrukas.

– Alla tycker egentligen att idén är lysande. Jag är helt övertygad om att det kommer fungera väldigt bra om produkterna tillverkas för den här affärsmodellen. Det kommer att bli billigare och enklare och vi kommer att konsumera mindre samtidigt som företagen kan fortsätta att tjäna pengar, säger David Knutsson.

De nya klimatledarna: ”Hållbarhet är en kollektiv handling”

Läs även

Annons