Hur gör man alla nöjda?

Landet runt fortsätter chefer att lämna sina jobb på grund av tuffa förhållanden. I Kungsbacka hittar enhetschefen Sofia Frederiksen Angervall sätt att hantera pressen.

Ekonomiska krav kontra medarbetarnas arbetsbörda är bara ett av de dilemman som många chefer ställs inför dagligen i sitt arbete. Som chef förväntas du både arbeta operativt och utveckla verksamheten. Du ansvarar för att säkerställa en god arbetsmiljö och följa en rad andra lagar, regler och riktlinjer – allt medan sparbetingen avlöser varandra.

Ibland blir ekvationen orimlig och konsekvenserna märks i alla led. Sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa fortsätter att öka för varje år och bland chefer i kommunal sektor är personalomsättningen hög. Till exempel valde 20-30 procent av alla högskoleutbildade enhetschefer att lämna sina jobb mellan november 2014 och november 2015, visar statistik från Akademikerförbundet SSR och SCB.

Den höga personalomsättningen märks i Kungsbacka. På barn- och ungdomsenheten tampas man, som på flera platser i landet, med personalförsörjningen. I dagsläget behöver enhetschefen Sofia Frederiksen Angervall anställa flera nya socialsekreterare. För att täcka upp har hon behövt anlita fem konsulter.

– När jag måste ta in någon som kostar två och en halv gånger så mycket som ordinarie medarbetare spräcker jag min budget. Samtidigt har jag ett arbetsmiljöansvar. I slutänden handlar frågan om ifall jag ska hålla budget eller om jag ska anlita fler konsulter så att mina medarbetare orkar med. Det måste finnas tillräckligt med personal, annars byter de jobb eller blir sjukskrivna. Det finns bara de två alternativen, säger hon.

*Läs hela temat om chefers pressade arbetssituation i Chefstidningen nr 4, 2017. Med kommentarer från fackets representanter, arbetsgivarsidan, forskare med flera. Logga in ovan och bläddra i PDF:erna.

TEXT: KARIN PERSSON

Läs även

Annons