Hur fixa en jämställd ledningsgrupp? ”Det är bara att göra”

Bestäm er. Sen är det bara att göra. Regionchef Anna Wallert ser inga problem, bara ovilja, när det kommer till att skapa jämställda ledningsgrupper.

Det är gott om män i tech-världen. Från våra tekniska gymnasium till expansiva it-företag – överallt massor av män!

Anna Wallert, regionchef på Teliaägda it-företaget Cygate, har sett dem hela vägen från ”Teknis” där 5 av 60 elever var tjejer, till först bygg- sedan it-branschen. 2019 kom hon till Cygate där hon varit med och drivit ett framgångsrikt jämställdhetsarbete. Bland annat med att skapa en jämställd ledningsgrupp. 50 procent kvinnor, 50 procent män.

– Det krävs modiga ledare för att skapa jämställdhet i ojämställda branscher, konstaterar hon och lyfter Cygates vd Fredrik Sidmar.

– Att vi har en jämställd ledningsgrupp är en medveten satsning från ledningen. I princip hela gruppen har bytts ut och man har medvetet rekryterat en blandning av kvinnor och män, i olika åldrar, säger Anna Wallert.

Enligt henne handlar mycket om att bara göra. Sluta snacka och gör. Mät och gör. Det är då man får effekt.

– Vår bransch är dominerad av män. Techföretag som på pappret ser ut att ha många kvinnor anställda har vid en närmare granskning ofta kvinnorna på HR, ekonomi och marknad. Männen håller i tekniken, säger Anna Wallert.

– Därför är det viktigt att hela tiden jobba med jämställdheten och ha det som ett tydligt fokusområde, tillägger hon.

ENLIGT ANNA WALLERT har arbetet i Cygates ledningsgrupp förändrats sedan den förnyats.

– Vi har en annan diskussion idag. Alla tycker inte lika. Det finns en utmanande dynamik i gruppen.

Något som enligt Anna Wallert krävs då marknaden förändras.

– Tidigare var vår bransch otroligt teknikfokuserad, nu handlar det mer om kundnytta. Vad ska tekniken ge för nytta? Att man kan en massa tekniska förkortningar bidrar inte till den viktiga diskussionen, vi behöver ett annat fokus idag.

 

Anna Wallerts råd till dig som vill skapa en jämställd ledningsgrupp:

1. Bestäm er. Vill ni spegla samhället är det orimligt att ha en ledningsgrupp dominerad av män. När ni bestämt er – bara gör. (Kom ihåg att marknaden ni möter består av 50 procent kvinnor, 50 procent män)

2. Skyll inte på att ni saknar kvinnor med rätt kompetens. Leta en gång till i era egna led.

3.  När ni rekryterar – ta hjälp att hitta kompetens i andra nätverk än era egna. Det ni söker är ju förmågor som kan och vågar utmana ert nuvarande tankesätt.

4. Några råd till kvinnor i ledande positioner:

Lyft varandra! Männen grupperar sig runt varandra. De rekryterar och lyfter varandra. Men vi kvinnor beter oss traditionellt inte på det sättet.

Peppa kvinnor att våga ta chefsjobb. Inte minst manliga rekryterare älskar att kalla chefstjänster ”tunga” och ”ansvarsfyllda” vilket avskräcker kvinnor som ofta värderar andra saker också, som familj och barn. Män som planerar att skaffa barn ryggar inte för att ta en ”tung” tjänst som kräver ”mycket ansvar” så det behöver inte kvinnor heller göra. Det där handlar bara om språk. Tänk på det när ni rekryterar – vilka ord använder ni i annonserna?

 

Text: Helene Claesson Jennische 

Läs även

Annons