Hot och våld: Var femte chef utsatt

Var femte chef har drabbats av hot eller våld under de senaste två åren, visar en undersökning från Akademikerförbundet SSR. Och mer än hälften uppger att deras kollegor blivit utsatta.

– Det här är ett problem som ska tas på stort allvar. Det bör vara nolltolerans för hot och våld på arbetet, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Siffrorna kommer från en enkätundersökning som Novus gjort på uppdrag av förbundet. Totalt har 2350 yrkesverksamma chefer som är medlemmar i Akademikerförbundet SSR svarat på frågorna.

En av fyra chefer uppger att deras arbetsplats saknar tydliga rutiner för hur man agerar vid hot och våld. Det är allvarligt, säger Markus Furuberg.

– Det här är en ledarskapsfråga. Man bör ha en välkänd rutin som man också tränar på. Det blir ännu viktigare nu när arbetsmarknaden är så otroligt rörlig. 

Trots att över hälften av de svarade har varit med om att en kollega utsatts för hot eller våld svarar sju av tio att riskerna för att drabbas på deras arbetsplats är små. Fyra av fem tycker att frågor om hot och våld redan tas på stort allvar på deras arbetsplats. 

– Cheferna är ofta både mer välinformerade och själva ansvariga för det här arbetet. Till viss del utvärderar de sig själva i de här frågorna. De flesta vill väl tycka att de har god beredskap och koll på läget, säger Markus Furuberg.  

Riskerna för hot och våld varierar förstås mellan olika verksamheter. Inom socialtjänsten är utsattheten ett känt problem sedan länge. Men bara en tredjedel av de chefer som svarat på undersökningen arbetar inom socialtjänsten.

– Vi har sett att hot och våld har kommit in i verksamhetstyper där det tidigare inte varit så vanligt. Arbetsförmedlingen är ett exempel, säger Markus Furuberg.

TEXT: JOHANNA KVARNSELL

*Som medlem i Akademikerförbundet SSR kan du läsa hela Chefstidningen på nätet. Logga in ovan och bläddra i PDF:erna.

Läs även

Annons