”Hon fick mig att förstå att mitt jobb är att få andra att lyckas”

Palle Lundberg, uppmärksammad kommundirektör i Helsingborg, lyfter en kommunstyrelseordförande i Orsa som sin ledarskapsförebild.

Nya utmaningar för Palle Lundgren

Palle Lundberg är numera avgående kommundirektör i Helsingborg. Den 22 juni blev det klart att han i oktober tar över vd-posten i SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Helsingborg kommun uppmärksammas ofta för den innovativa kultur som råder. Utmärkelserna har avlöst varandra: årets tillväxtkommun, it-kommun, mijökommun, kvalitetskommun…

Med hjälp av Instagram och flera verksamhetsbesök i veckan skapar kommundirektören Palle Lundberg den kultur som han tror att Helsingborgs 11 000 medarbetare kommer att utvecklas som bäst i.

Tjugo procent av sin arbetstid lägger han på Instagram. Där lyfter han medarbetare och grupper som gör det lilla extra i arbetsvardagen. Tanken är att sprida det goda exemplet, att vara närvarande, och att vara tydlig med vilka förväntningar han har på verksamheten.

–  Jag vill skapa en kultur som gör det möjligt för medarbetarna själva att bygga verksamheten. Ett av de bästa sätten att göra det, är att sätta ljus på beteenden som jag vill ska växa i organisationen, förklarar han.

Sin ledarskapsförebild hittade han tidigt i karriären. Han berättar om Ann Beskow, ordförande i kommunstyrelsen i Orsa Kommun. Palle Lundberg var som 35-årig skolchef i Orsa ivrig att visa framfötterna, att leverera resultat. Men det var bara halva ledarskapet, fick han lära sig av Ann Beskow.

– Hon fick mig att förstå att mitt jobb är att få andra att lyckas. Att mitt fokus på resultat behövde kombineras med en ödmjukhet inför medarbetarna, att jag behövde bygga relationer och hjälpa medarbetarna att växa.

Det där bär han med sig än idag. För trots att han gör många verksamhetsbesök kan han ju inte nävhälsa på alla 11 000 medarbetare, men han kan förmedla någon slags närvaro med korta texter och bilder på Instagram.

– En stor organisation som Helsingborgs kommun kan man inte styra, den måste ledas. Och det kan man inte göra från ett kontor. Leder gör man genom att vara nära medarbetarna, genom att inspirera och utmana dem.

Läs även

Annons