”Hjälp – min arbetsgrupp har blivit dubbelt så stor”

En förtvivlad mellanchef får dubbelt så många medarbetare vid en omorganisation. Får arbetsgivare verkligen göra så här? Vi frågar chefsförhandlare Helena Nicklasson.

Frågan till Helena Nicklasson, chefsförhandlare på Akademikerförbundet SSR / Svensk Chefsförening kom från en förtvivlad mellanchef. En omorganisation på hans arbetsplats innebar att två avdelningar skulle slås ihop.

– Det innebär också att jag plötsligt får dubbelt så många medarbetare. Från 26 idag till över 50! Får arbetsgivaren göra så här? undrade han.

Helena Nicklassons korta svar är:

– Det finns ingen lag eller regel som förbjuder arbetsgivare att ha stora medarbetargrupper. Däremot finns det forskning som visar att det inte är vidare klokt.

En gammal tumregel säger att varje medarbetare tar ungefär fem procent av chefens tid i anspråk vilket innebär att 20 medarbetare är max, om man inte har något annat ansvar. En ny statlig utredning (SOU 2021:52) som handlar om kompetensförsörjning inom vård och äldreomsorg föreslår faktiskt ett maxtak på 20 till 30 medarbetare per chef.

Det finns ingen lag eller regel som förbjuder arbetsgivare att ha stora medarbetargrupper.

Helena Nicklasson

Nyckeltalsinstitutet har också visat att långtidssjukfrånvaron påverkas om antalet medarbetare ökar – ett tillskott på 10 medarbetare ökar långtidssjukfrånvaron med två procent.

När Svensk Chefsförening för något år sedan gjorde en undersökning bland medlemmarna framgick det att chefer som hade fler än 20 medarbetare oftare var sjukskrivna, kände mer stress, sov sämre och var mer missnöjda med sitt jobb.

Läs också: Arbetsgrupper – Hur många är för många?

– Jag får många frågor om för stora personalgrupper och kan konstatera att situationen är värst i kvinnodominerade verksamheter inom offentlig sektor, säger Helena Nicklasson som råder drabbade att ta en diskussion med sin arbetsgivare.

– Vad är det tänkt att din arbetstid ska ägnas åt? Vad händer med ledarskapet när personalgruppen fördubblas? Hur närvarande kommer du att kunna vara? I grund och botten är det här en arbetsmiljöfråga. Det handlar om din arbetsmiljö så klart, men också om medarbetarnas. Deras arbetsmiljö påverkas ju när chefens tillgänglighet minskas kraftigt. Och det riskerar att gå ut över verksamhetens kvalité.

Läs även

Annons