Hinder i ledarskapet

Vad hindrar chefer för att vara de bästa av chefer? Är det arbetsmiljön, bristen på befogenheter eller egna tillkortakommande som är de största hindren?Chefstidningen har valt att titta på fem faktorer som kan sätta käppar i hjulet för chefen som vill utöva det allra bästa av ledarskap. Tidsbrist, ensamhet, administrationsbördan, en klämd position och brist på stöd uppifrån.Här på hemsidan ligger ett urval av texter från Chefstidningen nr 5 2011.

Läs även

Annons