Enda kvinnliga klubbchefen i Allsvenskan

Sveriges enda kvinnliga klubbchef i herrallsvenskan heter Lisa Lidén. En före detta rektor med noll fotbollsbakgrund, men tydlig ledarstil.

Lisa Lidén, Sveriges enda kvinnliga klubbchef i Allsvenskan.

– Lite förvånad var jag, att de frågade just mig. Men en sådan här chans får man bara en gång i livet, klart att jag måste ta den, säger Lisa Lidén, ny klubbchef i IFK Värnamo.

När hon fick frågan hade hon suttit i klubbens styrelse ett par år och lite orolig för hur hon skulle mottas var hon allt.

Rak, tydlig och full fart framåt

– Det går ju inte att komma ifrån att det här är en ganska maskulin miljö med grabbighet, klassiskt starkt kamratskap och ryggdunk. Dessutom har jag noll fotbollsbakgrund!

Men hittills har det gått bra, hon har blivit välkomnad och lyssnad på. Sin ledarstil beskriver hon som full fart framåt, rak, tydlig och ”håll ihop”. Det viktiga är att visa tillit och se till att personerna man leder får göra det de är bra på, utan störningar.

Att omge sig med människor som är kompetenta inom områden man själv inte kan är nyckeln till att lyckas som chef, menar hon. Det måste vara personer hon litar på, och som vågar säga emot henne.

– Det är lätt hänt att man rekryterar personer som är lika en själv, men då tappar man perspektiv. Jag som har väldigt mycket energi behöver folk som är lite lugnare, och mer eftertänksamma.

Att bli klubbchef i Allsvenskan är en utsatt position, förväntningarna är höga, engagemanget enormt. Uppdraget är omfattande, såklart är det fullt fokus på elitsatsningen, och att IFK Värnamo ska vinna allsvenskan någon gång är en självklarhet för Lisa Lidén.

Men verksamheten i samhället är lika viktig, barn- och ungdomsträningen, funkis-fotbollen (för funktionsvarierade), gå-fotbollen (för äldre) och nattfotbollen (för ungdomar). Det svåraste är att få ihop alla delar.

Målen klubben jobbar mot ska vara tydliga, men de måste inte alltid vara mätbara.

Det är lätt hänt att man rekryterar personer som är lika en själv, men då tappar man perspektiv. J

Lisa Lidén

Lisa Lidén

Gör: Klubbchef IFK Värnamo
Bor: Generationsboende i Värnamo (Lisas mamma bor på första våningen, Lisas familj (make, två barn och två katter) på andra och tredje)På sängbordet: Här borde jag ju svara en bok om fotboll, men det är ”Klimatpsykologi” av Hylander, Andersson och Nylén som läses just nu. Otroligt intressant utifrån förändringsarbete.

– Det går inte att mäta en människas välmående. Som i skolan, om alla eleverna får betyg A men mår skit, har man lyckats då? Nej, för mig är det viktigt att våga säga nej till att mäta.

Att leda med hjärtat har hon lärt sig av sin pappa. Han tyckte att hon var lite för tuff, när hon började chefa för tjugo år sen. Då tog han sig ett samtal med sin dotter.

– Jag har lärt mig att som ledare måste man komma ihåg att bakom varje beslut eller konflikt finns det en människa. Människor gör så gott de kan men ibland misslyckas man och det blir fel. En ledare måste vara ödmjuk, varsam och mjuk, då kommer du längre.

Den starka tilltron till människor har hon fått med sig hemifrån. Tillit var centralt i föräldrarnas fostran, i kombination med tydliga ramar.

Värdegrunden avgörande för gott ledarskap

– Exempelvis att jag skulle komma hem en viss tid på kvällen. Och blev det fel någon gång var det inte hela världen. Då gjorde man om, och gjorde rätt. Mitt barndomshem var väldigt förlåtande.

Värdegrunden är avgörande för ett gott ledarskap, det är hon övertygad om. Den ska vara enkel, och konkret. Värnamo IK har ledordet KRAM, som i kamratskap, respekt, ansvar och mod. Något som utmanar den där värdegrunden just nu är språket, hur det snackas på matcherna. Jargongen är för tuff, för grabbig.

– Det är för hetsigt och för mycket svordomar, det är något hela fotbollsvärlden tampas med. Vi behöver jobba med att få ett schysstare, vänligare tilltal.

Att leva sin värdegrund är också att själv föregå med gott exempel. För Lisa Lidén handlar det om att lyssna in och ta in andras perspektiv. Klubben har åtta anställda på sportkontoret, sjuttio på lönelistan (tränare och spelare) och tusen medlemmar. Många åsikter och ett stort engagemang ska hanteras. Balansen är viktig, att ta allas åsikter på allvar och samtidigt ansvara för att de projekt som sätts i gång blir bra genomförda.

– Jag leder ärligt. Vi vill så mycket och då måste man ibland våga säga nej. Det där är en jättebra idé men vi får ta den nästa år. Vi som jobbar på kontoret måste räcka till och ha en rimlig arbetsbörda.

Beslut behöver få ta tid

Att våga låta beslut ta tid är nyckeln, då har hon hunnit ta in flera perspektiv. Något hon lärt sig från åren som chef inom kommunen. Hon har till exempel arbetat som rektor i många år.

– Kommunal verksamhet är lärorikt, kommunen är ju allas. Alla har synpunkter och du är pressad från många olika håll. Jag som var rektor hade lärare, eleverna, föräldrarna och politikerna. Det är många perspektiv att ta hänsyn till.

Samtidigt måste man våga vara tydlig och visa att man har en vision så att man inte kläms sönder och blir otydlig understryker hon.

Responsen på hennes ledarskap får hon direkt, Värnamo är inte större än att folk vill diskutera klubbens framtid, spelare och strategier i kön på Ica. Hennes barn brukar tycka att det tar alldeles för lång tid att handla konstaterar hon.

Klubben viktig samhällsfunktion

– Men jag gillar det, direktkontakten. Det där är mitt jobb, att lyssna in vad folk tycker. Klubben är viktig för hela samhället, klart folk ska ha åsikter om det jag gör. Jag vill höra.

Att vara chef är att lägga pussel sammanfattar hon, att få arbeta tillsammans med andra människor och se till att de funkar ihop och strävar mot ett och samma mål.

– Ibland tycker jag vi krånglar till det här med ledarskap. Till syvende sist handlar det om att möta människor, och se vad de behöver för att jobba så bra som möjligt.

Hon chefade från tåg genom Europa

Läs även

Annons