Hästkraft

Hästar används alltmer i ledarskapsutveckling. Ledare får genom de fyrbenta vännerna syn på sina svagheter och styrkor. Dessutom är stallet en plantskola för blivande chefer.

Har du problem inom din organisation? Ta en promenad med en häst och du kan hitta lösningen. Din samverkan med hästen berättar effektivt och konkret hur du är som ledare och vilka styrkor och svagheter du har.

Text: Daniela Andersson

Du kan läsa alla ledarskapshandböcker i världen utan att bli en bra ledare. I samspelet med en häst blir du genast avslöjad. Hästen struntar fullkomligt i om du så är statsminister. Hästen följer dig bara om du är en tydlig och trygg ledare. Därför kan ledarskapsträning med häst hjälpa dig att på riktigt förstå vilka styrkor och svagheter du har.

Under en ledarskapscoachning tillsammans med häst krävs hundra procent närvaro, du får omedelbar feedback på dina handlingar eftersom det är du som håller i grimskaftet.

- Hästen läser dig omedelbart och är därför ett utomordentligt redskap för ledarskapsträning. Patori pejlar på nolltid in vem av er som egentligen är flockledaren. Är det inte du så har du inte mycket att säga till om då drygt 500 kilo häst bestämmer sig för att gå sin egen väg, säger Outi Impivaara vd för ledarskapskonsultbolaget Oicon Oy i Finland.

Med över tio års erfarenhet av ledarskapscoachning och över fyrtio års arbete med hästar ser Outi Impivaara ett klart och tydligt sambandet mellan ledarskap med häst och ledarskap med människor. Outi och Patori coachar chefer att bli bättre på sitt ledarskap och det är främst icke hästvana personer som kontaktar henne. Förutom all slags ledarskapscoachning erbjuder hon även mental träning och livs-coachning både för ryttare och icke ryttare.

Problemen inom en organisation idag har till nittio procent med kommunikation att göra. Vet chefen vad den vill, och hur man når målet? Och det är speciellt frågan ”hur?” som är viktig, menar Outi:

- Kutym idag är att kommunicera via e-post. Chefen eller ledningens sekreterare skriver ner några rader och mejlar ut informationen. Och så undrar man varför kommunikationen inte fungerar! Men det handlar ju om så mycket mer, hur saken framförs, kroppsspråk, inger chefen förtroende, får han eller hon sina medarbetare att arbeta mot samma mål?

När du kommuncerar med en häst måste du använda både röst och kroppsspråk på rätt sätt. Skillnaden är att hästen är ännu känsligare än dina medarbetare. Är du osäker, spänd och nervös men försöker vara något annat, märker hästen det direkt och reagerar därefter. Då spelar det ingen roll vad du egentligen vill. Patori märker till exempel omedelbart om du är på dåligt humör och börjar genast obstruera, aggressivitet leder heller ingen vart.

- Du måste först skapa kontakt med hästen. Om du lyckas du fånga dess uppmärksamhet, får du förtroende. Du måste prova själv för att förstå vad du ska göra för att hästen ska följa dig. Det är underbart att se hur människor utvecklas under coachningen. Om Patori till exempel börjar gäspa, då har personen bredvid slappnat av. Då är allt frid och fröjd, säger Outi.

Under coachningen får man i uppgift att ta tag i grimskaftet och leda hästen runt i olika övningar på en ridbana. Det handlar alltså inte om ridning utan om kontakt och arbete från marken. det låter kanske enkelt. Men för en person utan hästvana är det inte alls så lätt som det låter. För det första måste du veta vad du vill. Vart ska du och i vilken takt? Om chefen inte vet vad den vill, hur ska då medarbetarna kunna veta?

- Försöker du dra Patori med våld så spjärnar han omedelbart emot. Har du för löst grimskaft så tar han kommandot och märker han att du tappar koncentrationen så kan han ta tillfället i akt och springa iväg till något mer intressant. Man får ett snabbt betyg på hur man använder sitt kroppsspråk, säger Outi.

Hästen är ett stort djur som inger respekt. Det kan verka skrämmande för en del. Men i en coachning med häst jobbar du tillsammans med en skolad häst och en erfaren coach. Hästen hjälper dig att möta dina rädslor och bearbeta dem. Någon kanske till och med är hästrädd och under coachningen kan även andra rädslor från din bakgrund komma upp till ytan.

Just rädsla är en återkommande och stark känsla hos många av oss. Flera stora företagsledare drivs av rädslor. Rädsla att misslyckas är den absolut största av dem alla.

- Jag har sett män, mäktiga företagsledare, som börjat gråta då de inte får hästen att lyda. Alternativt brista ut i hysteriskt skratt, berättar Outi.

I det här perspektivet kan hästcoachning närma sig en djupare terapeutisk effekt. Det är först när man identifierat sina rädslor eller svagheter som man kan bearbeta dem. Många gånger räcker det att ledaren bara behöver någon att tala med om sina problem och rädslor, att ha en sparringpartner.

Metoden att använda häst i ledarskapscoachning är ganska ny ännu i Norden medan den redan är en etablerad ternd i USA och Tyskland. Amerikanen Monty Roberts, ”Mannen som kan tala med hästar”, har ägnat hela sitt liv åt att lära ut sin metod ”Join up” som baserar sig på liknande erfarenheter om ledarskap och häst.

- Ridningen ses ofta som en småflickssport. Många finska företagschefer, speciellt män, säger att de inte vill vara bland småflickor, då jag berättar om metoden. Ibland har jag till och med varit tvungen att lasta hästen i trailern och köra till ett ställe där det inte finns någon som kan se våra övningar. Männen har varit så rädda att någon ska se att de inte är perfekta. Även de största förestagsledarna vill bli godkända av sin omgivning.

Den 16-åriga hästen Patori var för fem år sedan på väg till slakt eftersom han ansågs som ett omöjligt fall. Ägaren klarade inte av honom och så gott som ingen annan heller. Han hade gått både travlopp och ridning men gick ibland i baklås och ingen förstod varför. Outi fick då möjlighet att testa honom. Sen den dagen är de oskiljaktiga. Patori är med den bakgrunden, extremt klok och känslig och det finns personer som han inte godkänner.

- De han inte gillar är besserwissertyperna som kommer in i stallet och vet och kan allt redan innan coachningen ens har börjat. Då har det hänt att jag varit tvungen att byta till en annan häst. Har Patori bestämt sig så har han.Kari Heikkinen är senior adviser och testade en ledarskapssession tillsammans med Outi Impivaara och hästen Patori. Resultatet blev en bekräftelse på Karis ledarskap.

Text: Daniela Andersson

Kari Heikkinen har över tjugo års erfarenhet av ledarskap och arbetar idag som konsult och mentor. Han säger att management- och ledarskapscoachning inte är så utbredd ännu i den finska företagskulturen. Dagens hårdare ekonomiska klimatet har snarare fört ledarskapet i en ensidigare riktning, menar han. Finska företag koncentrerar sig på krisledarskap.

Därför ser han en stor nytta med ledarskapsträning med häst eftersom träningen är så konkret och ger direkt feedback. Karis hästerfarenhet är mycket liten. En gång började han en ridkurs men fullföljde den aldrig. Men eftersom han är nyfiken på nya saker fick han testa att träna med ledarskapscoachen Outi Impivaara och hästen Patori:

– Patori är verkligen en speciell häst och jag tycker att vi kom igång på ett naturligt sätt. Jag lärde mig att tala med honom på hans eget språk. Det är otroligt hur snabbt han kände min sinnesstämning och läste av mitt kroppsspråk. Det var också viktigt att vara mentalt närvarande hela tiden.

Kari lät Patori ta den tid han behövde, styrde inte nämnvärt mycket över hästen utan lät den bestämma takten själv. Och han kände igen sig:

– Sådan är jag även i mitt ledarskap, jag låter mina medarbetare själv hitta lösningar i egen takt.

Kari Heikkinen menar att som ledare måste man vara intresserad av, och kanske rent av älska människor. Man måste respektera och uppskatta sina medarbetare men samtidigt kräva resultat. Exakt detta tränas med hästen.

– Jag tror alla chefer skulle må bra av ledarskapsträning med häst. Särskilt de som är väldigt inriktade på bara en sak och som ofta jobbar under stress, både börsbolagschefer och unga nya ledare. Jag tror att vartefter coachning med häst blir vanligare kan den på riktigt få till stånd en förändring inom ledarskapskulturen.Både genuina hästmänniskor och akademiska forskare är överens om att man via hästar kan lägga grunden till ett bra ledarskap. Många chefer, framför allt kvinnor, har varit hästtjejer under sin uppväxt.

Text: Daniela Andersson

- Respekt och förtroende är ledorden när du presenterar dig för hästen. Du måste behålla en hög rang och förtroende, annars straffar det sig med en gång. Samma sak gäller kommunikationen med dina medarbetare.

Det säger Jan Jönsson, professor i ridkonst och en av Sveriges mest kända ridprofiler.

– Konsten med ridning är att ska du få hästen att fungera med så små hjälper som möjligt. Ju duktigare du är desto mindre behöver du ”säga till” och kan dessutom lämna över vissa beslut till hästen. På samma sätt måste du kunna lämna över ansvar till dina medarbetare.

Ofta hittar man personer med hästbakgrund på högre chefspositioner. Arbetet med hästarna ger helt enkelt en färdig ledarskapsplattform, menar Jan Jönsson:

- Stallet fostrar till en bra självdisciplin. Vissa regler är väldigt tydliga när man jobbar med hästar. De kräver till exempel mat och motion på bestämda tider, annars fungerar de inte. I stallet krävs ordning och reda vilket saknas i samhället idag.

Lena Forsberg som är teknoligie doktor i entreprenörskap vid Luleå tekniska universitet har skrivit sin doktorsavhandling om hästtejer och stallet som ledarsskola.

- De stallflickor som jag studerat vid ridskolan erbjuds en diskursiv praktik, där de på sina villkor lär sig utöva inflytande och makt över både hästar och människor. Till skillnad från många andra idrotter är deras ”redskap” ett subjekt som kräver ett särskilt förhållningssätt, inte minst krävs ett aktivt ledarskap, säger Lena Forsberg.

Deras vistelse i stallet, som ofta uppgår till över 20 timmar i veckan, innehåller arbete istället för i huvudsak organiserad träning. Sysslor och arbete som de tidigt förväntas utföra om de har tänkt ha ambitioner att utvecklas som ryttare. Genom denna ”görakultur” premieras flit, handlingskraft och mod. Det är genom handlingarna som ”förkroppsligas” hos dem själva som bidrar till skapandet av personligheten.

Lena Forsberg tycker att man se stallet som en plats där företagsamhet och entreprenörskap väcks och att man ska bli bättre på att dra nytta av dessa talanger som har hästkompetens i bagaget, till exempel genom mentorprogram där handlingskraftiga stallungdomar kopplas ihop med personer inom näringslivet.

- Då barnet börjar rida kanske många föräldrar tycker att ”vad ska det vara bra för”. Jag tycker att man ska tänka om! Regler, disciplin, ansvar, ordning och reda som man lär sig i stallet ger en utmärkt bas för framtida ledarskap, säger Jan Jönsson.

Skrivet av Daniela Andersson

Läs även

Annons