Här går cheferna kurs i ”bättre tänkande”

På tech-bolaget Solita har personalen gått kurser i "att tänka bättre". Intresset har varit stort.

Illustration: Getty Images

– Vi är ett bolag bestående av IT-konsulter. Vår förmåga att tänka nytt, kreativt och utanför boxen är vårt starkaste kort. Vår personal och deras förmåga att lyssna, lämna invanda hjulspår och förändra sina tankemönster – det är ju en mycket viktig del av det vi säljer, säger Johan Thyblad, vd för Solita Sverige, som förklaring till att man erbjudit all personal utbildning i  ”Better thinking-programmet”. Ett program där personalen fått utveckla sin tankeförmåga för att öka kreativitet, värdeskapande och scenariotänkande.

Tre föreläsningar, var och en följd av en workshop, har lockat hundratals deltagare.  Den första leddes av den finska filosofen Esa Saarinen som pratade om självkännedom och konsten att förstå sina egna tankar. Den andra om konsten att lyssna och den tredje bland annat om kroppsspråk och hur det påverkar kommunikationen.

Efter ett jobbigt möte, res dig upp och stå och titta ut genom fönstret en stund och låt hjärnan processa. Vad hände nu?

Frida Carling

Frida Carling

Foto: pressbild

1
.

Frida Carling som är chef på dataenheten har gått utbildningen.

– Den fick mig att förstå vikten av att ta hand om mina tankar. Precis som jag tar hand om min hälsa måste jag också ta hand om hjärnan, säger Frida Carling som inte minst tagit fasta på tankarna om hur hjärnan fungerar i ”taskmode” (uppgiftsläge) och i ”restmode” (viloläge).

– Vi är så produktiva och effektiva hela tiden. Går jag en promenad har jag en podd om de senaste IT- eller ledarskapstrenderna i öronen, det blir lätt att man bara tutar och kör hela tiden, säger hon.

Numera är hon medveten om att i ”uppgiftsläge” jobbar hjärnan på som den alltid gjort. Tankebanorna är desamma, inställda på att lösa uppgifter de löst förut. Det är i ”viloläge” hjärnan får utrymme att processa informationen du ständigt förser den med, det är i viloläge hjärnan gör kopplingar och frammanar lösningar man annars inte ser.

– För filosofen Esa Saarinen som höll i en av föreläsningarna var det att diska för hand som gav den stillhet som behövdes för att hjärnan skulle få tid att processa, för mig är det promenader och att vara ute i naturen – utan podd i öronen, säger Frida Carling.

Hon poängterar att det också gäller att hitta de där stunderna i vardagen.

– Små nya vanor kan göra skillnad. Efter ett jobbigt möte, res dig upp och stå och titta ut genom fönstret en stund och låt hjärnan processa. Vad hände nu?

Det tvingade fram ett annat sätt att lyssna och tänka. Det öppnade upp tanken på något sätt

Frida Carling

Johan Thyblad

Foto: pressbild

2
.

En annan sak hon fick med sig från utbildningen var lärdomen att man med inställning faktiskt kan styra sina tankar. Går man in i ett möte med en positiv inställning ger det bättre förutsättningar att få något med sig därifrån.

– Jag lärde mig också något om lärandeprocesser. Under utbildningen hade vi föreläsare som inte hade Powerpoints med listor på vad som händer i hjärnan presenterat i punkter 1, 2, 3… I stället fick vi höra lösryckta historier som kopplades samman i långa tankebanor. Det tvingade fram ett annat sätt att lyssna och tänka. Det öppnade upp tanken på något sätt.

För vd Johan Thyblad är Solitas satsningar på kompetensutveckling något han är stolt över.

– Vi har en hög ambition att utveckla våra medarbetare. Både inom tekniken vi arbetar med men också i andra utvecklingsspår. I vår Growth academy kan man också välja till exempel ledarskapsutbildningar om man vill gå mot en ledarroll, säger han.

Läs även

Annons