Här får du de bästa tipsen på ledarskapsböcker

Visste du att på Amazon finns det mer än 50 000 böcker med ordet leadership i titeln... Nu hjälper vi dig att hitta rätt i flödet.

Peder Söderlind har byggt ett nätverk med världens främsta författare och forskare inom ledarskapsområdet.

Foto: privat / Getty Images

Peder Söderlind är vd och grundare av SaaS-bolaget Glykol, författare, fd researcher och… läsare.

– Jag prioriterar lästid, och lägger in det i min kalender. För mig är läsning ett sätt att vila, säger han.

Framför allt läser Peder Söderlind ledarskapslitteratur. Eller som han själv uttrycker det:

– Jag har vidgat perspektivet. För mig är en ledarskapsbok en bok som handlar om saker en ledare behöver veta. Det behöver inte vara klassisk managementlitteratur.

Kanske är det hans bakgrund som researcher som gör att han gillar att gräva ner sig i böcker. Eller det faktum att han just nu själv skriver en bok om vikten av nyfikenhet i ledarskap och företagande.

– Men mest handlar det nog om en djup önskan att förstå samtiden. Det är jätterörigt i världen nu. Teknikutvecklingen, AI, miljöutmaningen, arbetslivet, utbildningssystemet – allt är satt i rörelse. Det är som om hela kortleken slängts upp i luften.

– Chefer i företag och organisationer har en otroligt viktig roll i om detta ska landa bra eller inte. Jag vill på riktigt förstå hur ledare kan vara med och ta ansvar samtidigt som de formar framtiden, säger han.

För att hitta relevant litteratur har Peder Söderlind, på Linkedin, byggt upp ett relationsbaserat nätverk med världens främsta författare och forskare inom ledarskapsområdet.

– Det har varit – och är – så kul att få lära känna de här människorna. Trots att de är världens mest framgångsrika inom sina områden har det varit lätt att få kontakt och föra resonemang med dem. Flera av dem har jag träffat när de varit i Stockholm. Det är genom att följa deras tankevärld och deras kretsar som jag hittar intressanta böcker att läsa.

Jag vet inte om det finns forskning som styrker det här men jag tycker att man som ledare ska hålla sig uppdaterad och läsa relevant ledarskapslitteratur.

Peder Söderlind

Peder Söderlinds boktips

The Microstress Effect (2023)
Karen Dillon och Rob Cross
(Harvard Business Review Press)

Vi möter varje dag källor till oro som är så små och inbakade i våra liv att vi slutat lägga märke till dem. Saker som pressar oss men som inte leder till det vi vanligtvis kallar stress. 

Den kumulativa effekten av alla dessa små källor ger en slags tungsinthet som hindrar välbefinnande. Sakta stjäl de din motivation och känsla av mening. Det här är fokus för Karen Dillon och Rob Cross bok The Microstress Effect.

Karen Dillon är bästsäljande författare och tidigare redaktör för Harvard Business Review. Rob Cross är professor i globalt ledarskap vid Babson College, USA.

Att få en diagnos för en allvarlig sjukdom ger stress. Att inte hinna till träningen och göra sin träningskompis besviken ger microstress. Att oroa sig för sin tonårings mentala hälsa ger stress. Att mitt i mötet få ett sms om att barnvakten fått förhinder ger microstress.

Författarna menar att källorna till mikrostress flyger under radarn för det biologiska system vi har för att skydda oss. Hjärnan misslyckas registrera händelsen som potentiellt stressande vilket har med hur vi processar information att göra. I boken beskrivs vanliga källor i yrkeslivet och författarna erbjuder strategier för att förhålla sig dem för att mitigera risken för mikrostress.

Berättelsen går bortom ”fullbokade kalendrar och oändliga att-göra-listor”. Den är smartare, mer väl genomtänkt. Det här är en bok som kan förändra hur vi ser på stress och utbrändhet.

Belonging (2022)
Geoffrey Cohen 
(W. W. Norton & Company)

Vid något tillfälle i livet har vi alla känt den där smärtan av att inte passa in. Känslan av att inte tillhöra klassen, arbetsgruppen – på kalaset eller på jobbet. Kastats in tankar om varför, vad är det som gör att jag inte är en del av sammanhanget, vad skulle krävas av mig för att jag skall bli en av er? En social smärta av att känna sig annorlunda, exkluderad eller utanför.

Det här är kärnan i Geoffry Cohen´s bok Belonging. Han är professor i psykologi på Stanford, USA

Det vi lär oss är hur lite det krävs av oss för att någon annan skall känna ett sammanhang och tillhörighet; en enskild handling eller ett vänligt ord. En insikt är att det är något vi borde klara eftersom vi är så medvetna om våra egna behov av tillhörighet. Vi borde agera på ett sätt så att andra slipper känslan av stå utanför.

Tillhörighet går att skapa. Det är ett hantverk. Det går att göra dom till vi. Det handlar om hur vi tilltalar varandra, vilka ord vi väljer. Att tänka gott om andra, uppmuntra och bekräfta. En kapacitet att bjuda in och sträva efter att förstå. Ha en stor nyfikenhet på det ovanliga, det udda, det som är nytt eller svårbegripligt. Vi kan ha ett större fokus på hur lika vi är och ett mindre fokus på vad som särskiljer oss. Se en människas möjligheter, kapacitet snarare än brister och tillkortakommanden.

Det här är ingen utpräglad organisations- eller ledarskapsbok men det är en oerhört viktig bok för ledare.

Both/And Thinking (2022)
Wendy Smith, Marianne Lewis
(Harvard Business Review Press)

Antingen-eller-tänkande kan beskrivas som att människor och organisationer upplever hur de måste välja mellan två alternativ. En kultur med stark bas i uppfattningen att det ena alternativet står i motpol till det andra och att det bara är ett av alternativen som är rätt medan det andra är fel.

I Both/And Thinking fördjupar Wendy K. Smith och Marianne Lewis ett annat sätt att se på saker: både-och-tänkande. Här förklaras varför svåra problem är svåra och hur det är möjligt att se en grundstruktur i svåra problem. De bär flera sammanflätade paradoxer, spänningar och dilemman.

Vi uppmanas i boken att sträva efter att förstå vad som utgör byggstenarna i en paradox. Vilka dilemman de bygger på och vilka spänningar som finns. Spänningar är det som uppstår när det finns två eller flera motsatta krav eller förväntningar. Dilemman uppstår när det finns två eller flera motsatta och var för sig logiska lösningar. Paradoxer sätter fokus på de motsättningar som finns när dilemman tydliggjorts.

Vi får hjälp i läsningen genom några klassiska paradoxer som många av oss brottas med; jobb/hem, nuet/framtiden, nyttja det jag kan/lära mig nytt, stabilitet/förändring, kortsiktigt/långsiktigt.

Boken är för ledare såväl som för alla oss som kämpar med vår vardag. En viktig lärdom för mig är att paradoxer består. De är inte problem som skall lösas – snarare behöver vi finna sätt att navigera i dem.

Wendy K. Smith, professor of management vid University of Delaware, USA. Marianne W. Lewis är professor of management på University of Cincinnati.

– Jag vet inte om det finns forskning som styrker det här men jag tycker att man som ledare ska hålla sig uppdaterad och läsa relevant ledarskapslitteratur. När jag talat med Margaret Heffernan (professor i praktik vid University of Bath, School of Management i Storbritannien. Hon har också skrivit bestsellern ”Unchartered – How to map the future together”) har hon sagt ”att du anar inte hur lite chefer läser”. Och jag tror tyvärr att det är så, säger Peder Söderlind som uppmanar chefer att lägga lästid i kalendern. Det är en ledarskapsaktivitet, menar han.

– Jag tror att det är en nyckel till att hinna med att reflektera.

 

”Du kan aldrig bli en ”long-term-thinker” om du inte tar dig tid att tänka”

 

Är du en ovan läsare av ledarskapslitteratur på engelska?

Peder Söderlind bjuder på några tips som kan hjälpa dig att komma i gång.

1 Det är okej med ett vidgad läsbeteende 

Läs ett stycke. Slå upp ord som är svåra att förstå. Kolla på en Youtube film med författaren. Läs ett stycke. Kolla upp en recension. Ställ en fråga till författare i sociala medier. Läs lite till.

2 Styr ditt läsande utifrån dina lärandemål 

Har du satt upp målet att lära dig om AI under våren 2023? Eller vill du kanske bli en bättre lyssnare som ledare. Låt dina lärandemål styra ditt läsande. Det går snabbare att läsa och du minns mer om det finns en inre motivation att lära.

3 Ett glädjefullt utforskande 

Kommer du ihåg känslan från när du var barn och slängde en sten i vattnet så det sa plupp? Så slängde du en till bara för att det vara kul att lära sig hur något funkade. Böcker ger dig samma möjlighet som vuxen och som ledare.

Tre bästa boktipsen just nu

Från och med nu kommer Chefstidningens läsare kunna dra nytta av det nätverk Peder Söderlind byggt upp. Med jämna mellanrum kommer han att tipsa oss om böcker (också varför vi borde läsa dem).

Här är hans bästa tips just nu!

Läs även

Annons