Här bestämmer de boende

Elisabeth Svartholm är chefen som försöker avveckla sig själv. Intraprenörskap är en ny driftsform vård inom offentlig sektor.

Trend Intraprenörskap


Elisabeth Svartholm är chefen som försöker avveckla sig själv. Intraprenörskap är en ny driftsform vård inom offentlig sektor.

Text: Johanna Ohlson

Faxen är flyttad och receptionsdisken riven. Det första som möter blicken när man kliver innanför dörrarna idag är ”röda rummet”. En läshörna med klarröda tapeter på väggarna, tummade böcker i bokhyllan och levande krukväxter i fönstret. Tiderna har förändrats på Tubberödshus äldreboende. Det här är inte längre en arbetsplats dit de äldre får komma och bo. Det här är ett hem, dit anställda får komma och jobba.
Elisabeth Svartholm är chef på Tubberödshus, i Skärhamn på Tjörn. Hon har sitt kontor precis bredvid ”röda rummet”. Hon ursäktar röran och förklarar att matskålen och filten på golvet inte tillhör husets två katter, Torsten och Signe, utan hennes egen hund som är här ibland. Djurens intåg på Tubberödshus är något som ofta uppmärksammats. Här finns förutom de två huskatterna även en hönsgård som bebos mellan april och oktober. Men förändringarna på det här äldreboendet är betydligt mer omfattande än det som först möter ögat. Visst, personalen har på sig privata kläder, de gamla får göra sin egen snaps och det görs både biobesök och shoppingutflykter. Men den stora förändringen på Tubberödshus är faktiskt driftsformen. Äldreboendet är ett av de första i Sverige att drivas på intraprenad.
Intraprenad är en driftsform där personalen får stort utrymme att själva styra över sin verksamhet. Som en slags intern entreprenad. Tubberödshus ägs fortfarande av kommunen och de anställda har fortfarande kommunen som arbetsgivare. Men enheten drivs av de anställda och de har en egen budget att förhålla sig till. Något som ger större flexibilitet och sporrar de anställda att tänka ekonomiskt. Blir det pengar över går det tillbaka till verksamheten. Till utbildning av personal eller kanske en utflykt för de boende.
– I julas var vi på Liseberg ett stort gäng. Vi fick hyra en buss för att få med oss alla rullstolar och det kostade såklart några tusen. Det är pengar vi aldrig hade fått om vi inte haft vår egen budget. Nu vet vi att vi går med plus i år och då kan vi kosta på oss sådana saker, säger Elisabeth Svartholm och fortsätter:
– Om det går bra och vi gör vinst påverkar det inte min lön. Det finns inget bonussystem som gynnar mig ekonomiskt. Pengarna går till dem de ska gå till - de gamla. Direkt eller indirekt.
Elisabeth tror att det är där det gått fel på äldreboenden som drivs på entreprenad. Pengarna har blivit ett självändamål och gjort folk blinda för vad som är bäst för de gamla.
– Vi väger inga blöjor här. Om vi drar ner på kontot för blöjor är det för att vi vill förbättra kvaliteten för de som bor här. Kanske kan de faktiskt gå på toaletten och då ska de få göra det, säger Elisabeth.
I det gemensamma vardagsrummet har några av de äldre damerna samlats. Det är förmiddagsfika och på bordet står en skir servis med snirkliga rosor på som en av de boende skänkt. Damerna är rörande överens om att de bor på ett bra ställe. Det är tryggt och välkomnande. Och fyllt av aktiviteter.
– Man får göra det man kan och det man orkar, säger Magnhild, som själv tagit på sig att pyssla om husets blommor. Med vattenkannan på rullatorn tar hon ett varv ibland och ger dem lite omtanke.
Elisabeth lyfter fram att det är viktigt att ta tillvara de äldres kunskaper och förmågor. Det vinner alla på. Det är ett grundläggande behov att känna sig behövd och personalen får hjälp med enkla saker som gör att de kan ägna sig åt annat.
– Men på lördagarna brukar det vara ledigt, det kan vi behöva, säger Alice med ett skratt.
Organisationen i en intraprenad blir plattare och beslutsvägarna kortare. All personal tillhör en grupp med ett särskilt ansvarsområde, som budget eller aktiviteter. Det finns även en ledningsgrupp som har mandat att fatta beslut.
Själv ser hon sig som en kapten. En klassisk liknelse i chefssammanhang, men kanske ovanligt nära sanningen i det här fallet.
– Mitt jobb går ut på att ha ett helhetsperspektiv. Att se vart vi är på väg och se till att vi inte tappar bort oss längs vägen. I stressiga situationer är det lätt att falla tillbaka i gamla vanor.
Eftersom personalen tar ett allt större ansvar för bitar som annars skulle hamnat på enhetschefens bord frigör det resurser för henne. Men än har hon inte lyckats avveckla sig själv.
– På ett sätt är det ju dit man är på väg. Men jag ska ändå ha det yttersta ansvaret vad gäller budget. Jag kommer också alltid hålla i lönesamtal och medarbetarsamtal. Nu är det även jag som lär upp personalen i frågor de inte kan. Många har till exempel aldrig sysslat med budget tidigare, säger hon.
Även de boende engageras och finns representerade i två grupper. De är även närvarande vid anställningsintervjuer.
– De har ett helt annat perspektiv som är så nyttigt att få med. Dessutom vågar de ställa frågor vi aldrig skulle ställa, men som kanske är viktiga för dem. En tjej vi intervjuade vad väldigt tatuerad. Då frågade en av de boende varför hon var det, säger undersköterskan Alma Sibirian, som också slagit sig ner vid fikabordet.
Daga skrattar till när vi pratar om det.
– Ja, förr var man ju sjöman eller kåkfarare om man hade tatueringar. Idag har nästan alla det. Det är tydligen mode. Själv har jag inte hunnit skaffa någon än, men annars försöker jag hänga med, säger hon och rör vid sjaletten på huvudet.
Håret är nyrullat och sjaletten döljer spolarna. Hon är inte så glad i att bli fotograferad så. Men bjuder på det.
Tubberödshus har ett avtal med kommunen och en gång per kvarttal träffar Elisabeth tillsammans med ledningsgruppen bland annat förvaltningschefen och kommunchefen så att de kan kontrollera att boendet lever upp till det man sagt och håller budget.
– Det blir en vd-lik roll för mig. Att jag träffar och rapporterar till styrelsen, säger Elisabeth.
Det finns flera viktiga principer på Tubberödshus. Miljön ska vara hemlik, de gamla ska ha ett aktivt liv, de ska känna sig behövda och vara trötta när kvällen kommer. De kallar det Tubbemodellen. Men frågan är om det är driftsformen? Snarare är det så att intraprenadformen gör det möjligt att genomföra idéerna.
Vid lunch samlas ett gäng gamla sjömän vid ett långbord och Evert, som är en av de mest aktiva på Tubberödshus, hälsar på sina vänner, omfamnar deras händer i sina. En av vännerna hänger vant en haklapp kring hans hals.
– Några mjuka ord och en smekning över ryggen, det är allt en gammal man behöver. Och det kan jag lita på att jag får här, varje dag, säger han, innan en annan av vännerna ställer fram mat på bordet och skjuter in hans rullstol.
Johanna Ohlson

Fakta: Intraprenad
En intraprenad är en självständig enhet, vanligtvis inom offentlig sektor, där de anställda har större befogenheter och ansvar för verksamheten. Intraprenaden får ekonomiska medel av sin uppdragsgivare efter upphandling. Intraprenaden styr själv över verksamheten och har ansvar för resultatet och budgeten.
Fakta: Elisabeths 3 tips till dig som vill driva en intraprenad
1. Lägg ner mycket arbete innan start, bland annat på avtalsformulering. Se till att det finns nerskrivet att eventuellt uppkommet överskott tas med i sin helhet och kan disponeras för verksamheten.
2. Se till att personalen själva får komma fram till beslut och ta fram förslag i olika frågor som hur verksamheten ska drivas, vilka mål som ska gälla och vilka ansvarsområden som ska finnas. Låt dem även själva får önska vilken grupp de vill tillhöra.
3. Håll fast vid mål och beslut som är tagna. Gör en utvärdering efter ett år. Ha inte för bråttom, låt det ta tid. Kom ihåg att det tar olika tid för olika personer att mogna i processen. Räkna med minst 3 år innan man ser resultat.

Skrivet av Johanna Ohlson

Läs även

Annons